DS/HVB THORFJELL Tilbake til søk
THORFJELL
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LIWM
Byggeår 1934/10
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 89
Bruttotonn/BT 313
Nettotonn/NT 107
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 39,34 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 7,62 m
Dypgående 4,26 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel, sylindrisk (ildrørskjel/fire tube boiler) dimensjon: 15' x 12,1', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate 3.082 kv/ft, damptrykk: 200 PSI, bygget av Kaldnæs mek.Verksted, Tønsberg
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), dim.: 12’ x 10,6', kullfyrt m/ 2 fyrganger. Total heteflate(HF): 1.393 kv/ft, arbeidstrykk: 200 psi
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat/direction finder.
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Tønsberg
Reg havn Sandefjord

1934 Sjøsatt som hvalbåt TERMINUS ved Kaldnæs Mek. Verksted for Kaldnæs Mek. Verksted, men ferdigstilt av verkstedet som hvalbåt THORFJELL for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Levert 1/10-1934 Uviss fangsthistorikk før WWII 1940 Fanget sesongen 1940/41 for Fl.k THORSHAMMER 1943 Innleid som vaktskip av US Navy fra 25.januar til 2.juli 1943. Ombygging kostet US$ 13.750 og var stasjonert i San Pedro, California som WYP-384. Tilbakeført til eierne. 1943 Ny antarktisk sesong med Fl.k THORSHAMMER 1943/44. 1944 Fanget i sesongene 1944/45 og 45/46 for Fl.k. SIR JAMES CLARK ROSS og klargjort i Walvis Bay, SWA (Namibia) mellom sesongene. 1946 Fanget i sesongene 1946/47 og 47/48 for Fellesdriftens ekspedisjoner med Fl.k ANTARCTIC. Uviss fangsthistorikk mellom 1948 - 1950. 1951 Bøyebåt for Fl.k THORSHAMMER i sin siste sesong på feltet 1951/52. 1952 I opplagsbøyene. 1953 Solgt i desember til Gunvald Ottesen, Stord i desember og ombygget til lastebåt på 450 tdw. 1954 Ferdigstilt som lastefartøy og omdøpt G.O. 1959 Kantret og sank 26/11 utenfor Varberg med kornlast fra Bandholm til Oslo.

Maskineri:
Trippel dampmaskin, 3 - sylindre, syl. diam.: 15,5"-26"-44" . Maskineri bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg.

1934 Launched as whale catcher TERMINUS by Kaldnes Mek. Verksted, for Kaldnes Mek. Verksted. Completed by the yard as whale catcher THORFJELL for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Delivery on 01/10-1934 Uncertain whaling history before the WWII. 1940 Catching for the Fl.F THORSHAMMER the season of 1940/41. 1943 Hired by the US Navy from January 25th.to July 2nd 1943 as patrol boat. Conversion price was US$ 13.750 and she was stationed in San Pedro, California as WYP-384.Returned to owner. 1943 New season in the Antarctic with Fl.F THORSHAMMER, 1943/44. 1944 Catching the season of 1944/45 og 45/46 for Fl.F. SIR JAMES CLARK ROSS. Repair and overhauled at Walvis Bay, South-West Africa (Namibia) between the seasons. 1946 Catching the season of 1946/47 and 47/48 for the “Fellesdriftens”-expedition Fl.F ANTARCTIC (“Fellesdriften” was a corporation of many whaling expeditions to earn money to rebuild the fleet after the WWII) Uncertain whaling records between 1948 and 1950. 1951 As buoy boat for Fl.F THORSHAMMER during her last season as a whaler 1951/52. 1952 Laid up. 1953 Sold to Gunvald Ottesen, Stord in December for conversion to a coaster of a capacity of 450 dwt. 1954 Completed and renamed G.O. 1959 Cape sized and sank on 26/11 off Varberg with a load of grain from Bandholm to Oslo.
  • THORFJELL

    THORFJELL
Kilde: DnV reg-1953 / Hvalfangsten
Utarbeidet av: Narve Sørensen