DS/HVB KLO (III)

Tilbake til søk
KLO (III)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5160702
Kallesignal LJPE
Byggeår 1937/08
Byggenr 119
Bruttotonn/BT 307
Nettotonn/NT 108
Skrog LOA 133,0'
Skrog LBP 125,5'
Bredde 25,6'
Dybde (i riss) 13,9' (ft)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), oljefyrt, dim: 15,3’ x 12.2', m/3 fyrganger, heteflate 3.231 kv/ft.
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 26"
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1937 Bygget som hvalbåt KLO ved A/S Framnæs mek. Værksted for regning av Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 05/05. Søsterskip av FALK og SYVERN som ble levert samme år. Overlevering og prøvetur 25/08. Forlater byggeverkstedet 28/08.
Sesongen 1937/38 i fangst for kokeriet OLE WEGGER. KLO går fra Sandefjord 04/10. Ekspedisjonen består av 8 hvalbåter denne sesongen. KLO (1937), FALK (1937), SCOTT (1936), THORVARD (1930), NEBB (ex HEKTOR 11 b. 1930), BEVER (ex HEKTOR 1930), ØRNEN 3 (1930) og OTER 1 (ex. S H GRIMWOOD, 1929).
1939 Ankom verkstedet på Framnæs 20/04. Forhales fra verkstedet 24/04 etter en kort dokking. Tilbake på verkstedet fra 13/09 til 14/09.
Fanger for kokeriet OLE WEGGER sesongen 1939/40. Sesongen starter med spermfangst 23/11 og forsetter med langhvalfangst fra 08/12. Totalt 8 hvalbåter deltar.
1940 Sesongen avblåses 07/03. Innleiet av Royal Navy (RN) som anti-ubåtvåpen til oktober 1946. Omdøpt HMS KLO (FY 789) og under britisk kommando.
1946 Ankom verkstedet 30/04. Returnert til eierne i Sandefjord i september. Tilbake på verkstedet 30/04 for en tur i dokken. Forlater dokken og verkstedet igjen samme dag. Atter er tur i dokk fra 14/05 til 15/05.
I fangst med kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1946/47 for felles driften.
1947 Fanger for kokeriet THORSHAVET sesongen 1947/48. Skyttere var Olav B. Olsen, Sandar og Kjell Steen Hansen, Helgeroa.
1948 Fanger for kokeriet THORSHAVET sesongen 1948/49. Skytter for sesongen var Marius Jacobsen, Nøtterøy.
1949 Ankom Framnæs mek Værksted 01/06 for dokking og vedlikehold frem til 08/06. Tilbake igjen for en kort dokking 05/09 og frem til 14/09.
Fanger for kokeriet THORSHAVET sesongen 1949/50. Skytter for sesongen var Marius Jacobsen, Nøtterøy.
Avgang fra Sandefjord 22/10 med kurs for Sydishavet via Dakar og Cape Town. Ankom fangstfeltet 02/12.
Spermfangsten starter samme dag med 8 hvalbåter. I alt 13 hvalbåter var med i ekspedisjonen denne sesongen. Hvalbåtene var THORGRIM (b. 1947), THORBRANN (b. 1947), THORDR (b. 1945), THORGLIMT (b. 1942) THORVARD (b. 1930), CONDOR (b. 1948), GAUPE (b. 1940), KLO (b. 1937), RAVN (b. 1943), ØRNEN 3 (b. 1930), TOERN (b. 1929), TREERN (b. 1941) og korvetten THORØRN (b. 1942). Bestyrer var Kristian Evensen.
1950 Fangsten avsluttes 16/03. Det ble fanget 561 blåhval, 822 finnhval, 321 knølhval, 108 spermhval. Produksjonen fra sesongen 1949/50 ble 134.326 fat hvalolje og 5.790 fat spermolje.
KLO og tre andre hvalbåter går til Durban for sommeropplag og vedlikehold på Union Whalings verksted. Ankom Durban 09/04.
I fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1950/51 som bøyebåt. Skytter var Jens Andersen, Sandefjord.
1951 I fangst for kokeriet THORSHAVET sesongen 1951/52 som bøyebåt. Skytter for sesongen var Arne Andreassen, Onsøy.
1954 Ankom verkstedet fra opplag 13/12. Går i tørrdokk samme dag og frem til 17/12.
1955 Gikk tilbake i tørrdokk 21/01 til 22/01. Forhaler fra verkstedet 05/02.
Solgt til Compañía Industrial S.A., Valparaíso, Chile og overlevert 09/02-1955, omdøpt INDUS 14.
1966 Ingen spor etter juni 1966 i Chile.
1992 Strøket av registeret.

1937 Built as a whale catcher KLO at A/S Framnæs mek. Værksted for on behalf of the whaling company A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 05/05. Sister ship of FALK and SYVERN also delivered to A/S Thor Dahl from this yard this year.
Sea Trail and delivery 25/08. Left the new building yard 28/08.
Whaling season 1937/38 in catch for the factory OLE WEGGER. KLO left Sandefjord 04/10. The expedition consists of 8 catchers this season. KLO (1937), FALK (1937), SCOTT (1936), THORVARD (1930), NEBB (ex HEKTOR 11 b. 1930), BEVER (ex HEKTOR 1930), ØRNEN 3 (1930) and OTER 1 (ex. S H GRIMWOOD, 1929).
1939 Arrived at the ship yard at Framnæs 20/04. Shifted from the ship yard 24/04 after a short dry docking. Return to the ship yard from 13/09 to 14/09.
Catching for factory OLE WEGGER season of 1939/40. The season commenced with sperm whaling on 23/11 and continued with baleen whale from 08/12. A total of 8 catchers participated in the expedition.
1940 The whaling season terminated on 07/03. Initiated by Royal Navy (RN) as anti-submarine weapons until October 1946. Renamed HMS KLO (FY 789) by Royal British Navy. British flag.
1946 Arrived at the ship yard of Sandefjord 30/04. Returned to the owners in Sandefjord in September. Return to the ship yard 30/04 for a trip in the dry dock. Leave the dock and the ship yard again the same day. Again, there is a dry docking from 14/05 to 15/05.
Catching for factory SIR JAMES CLARK ROSS season 1946/47 on behalf of the joint operation between the whaling companies.
1947 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1947/48. Shooter was Olav B. Olsen, Sandar and Kjell Steen Hansen, Helgeroa
1948 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1948/49. Shooter for the season was Marius Jacobsen, Nøtterøy.
1949 Arrived at Framnæs mek Værksted 01/06 for dry docking and maintenance until 08/06. Back again for a short dry docking 05/09 to 14/09.
Catcher for the factory THORSHAVET season 1949/50. Shooter for the season was Marius Jacobsen, Nøtterøy.
Departed from Sandefjord 22/10 with course for Southern Seas via Dakar and Cape Town. Arrived at the whaling ground 02/12.
Sperm whale season commenced the same day. A total of 13 catchers were in the expedition this season. The catchers were THORGRIM (b. 1947), THORBRANN (b. 1947), THORDR (b. 1945), THORGLIMT (b. 1942) THORVARD (b. 1930), CONDOR (b. 1948), GAUPE (b. 1940), KLO (b. 1937), RAVN (b. 1943), ØRNEN 3 (b. 1930), TOERN (b. 1929), TREERN (b. 1941) and the former Corvette THORØRN (b. 1942). The whaling manager was Kristian Evensen.
1950 Catching ends 16/03. There were 561 blue whales, 822 fin whales, 321 humpback whales, 108 sperm whales. Production from the 1949/50 season was 134,326 barrels of whale oil and 5,790 barrels of sperm oil.
KLO and three other catchers go to Durban for summer storage and maintenance at Union Whaling's ship yard. Arrived Durban 09/04.
In catch for the factory THORSHAVET the 1950/51 season as a buoy boat. Shooter for the season was Jens Andersen, Sandefjord.
1954 Shifted from storage to the shipyard 13/12. Went in dry dock the same day and until 17/12.
1955 Went in dry dock 21/01 to 22/01 for inspection. Shifted from the yard to town port 05/02.
Sold to Compañía Industrial S.A., Valparaíso, Chile and handed over 09/02-1955, renamed INDUS 14.
1966 No further track after June 1966 in Chile.
1992 Deleted from the register of shipping.

Kilde: Narve Sørensen, www.warsailors.com, Miramar Shipindex, Norsk Hvalfangst Tidende
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net