DS/HVB THORGAUT (II)

Tilbake til søk
THORGAUT (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5041968
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LKHN
Byggeår 1939/08
Leveringsmåned August
Byggenr 123
Bruttotonn/BT 313
Nettotonn/NT 109
Skrog LOA 39,1 m
Bredde 7,8 m
Dypgående 4,54 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube kjel) dim: 15,3’ x 12,2', m/3 fyrganger, heteflate 3.2312 ft., damptrykk: 225 PSI.
Kjelebygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Hjelpemaskineri Dampdrevet generator
El-kraft VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass, kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27", 200 NHK/1.382 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1966 - 1987
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1939 Bygget som hvalbåt THORGAUT ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Bryde og Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Erstatter THORGAUT (1929) som gikk tapt under fangst etter kollisjon i desember 1938. 3 man omkom.
Inngår i Fl/k THORSHAMMERS flåte av hvalbåter fra sesongen 1939/40. Sesongen starter 08/12.
1940 Avgår fangstfeltet 08/03 og fortsetter til Syd Georgia og går videre til Montevideo hvor hun ankommer 24/03. Blir i Montevideo til 13/11. Forlater Montevideo 13/11 for sesongen 1940/41 med THORSHAMMER.
1941 13-14 januar blir fangstekspedisjonene oppsøkt av en tysk raider. THORSHAMMER-ekspedisjonen ligger lenger vest slik at de kommer seg unna. THORSHAMMER og noen hvalbåter søker til Syd-Georgia men vender tilbake til fangst igjen 01/03.
Etter endt sesong ankommer THORGAUT Montevideo 06/05. Fortsetter videre mot Trinidad 10/05. Anløper Trinidad 27/05 men går videre samme dag. Ankom Curacao 29/05. Forlater Curacao 04/06 og fortsetter til New Orleans med ankomst 11/06.
Benyttet som fangstbåt for THORSHAMMER-ekspedisjonen for fangst i Sydishavet sesongen 1941/42.
Avgikk New Orleans 16/10 med kurs for Panama-kanalen. Ankom Christobal 21/10 og passerer kanalen. Avgår Balboa 24/10 med kurs for fangstfeltet på kysten av Ecuador.
Fangsten var blitt avbrutt grunnet angrepet på Pearl Harbour. Ekspedisjonen avsluttet fangsten 11/12.
1942 Ankom New Orleans 25/01 etter endt sesong. Blir innleid av War Shipping Administration Det kostet de amerikanske myndigheter $13.750 å konvertere den til krigstjeneste. Hun ble satt i tjeneste fra 28/12-1942 under kommando av Ken Wilson, fra den amerikanske Kystvakt og ble benevnt som WYP 377.
Hun inngikk i WESTSEAFRON med base ut fra Treasure Island, San Francisco, California, som en av seks patruljebåter. Hun utførte patruljetjeneste under begynnelsen på krigen.
1943 Ut av tjeneste 03/07-1943 og tilbakelevert til War Shipping Administration.
Satt inn i fangst med Fl/k THORSHAMMER på sommerfangst utenfor kysten av Peru fra 10/08. 05/11 eksplodere kanonen under fangst og skytteren Asbjørn Larsen blir drept. Asbjørn Larsen ble etter krigen hedret  av selskapet A/S Kosmos da de oppkalte en av sine hvalbåter etter ham.
Ankommer Callao samme dag og landsetter skytteren som blir gravlagt på den britiske kirkegården i Callao. Dagen før hadde hvalbåten THORIS vært i Callao med sin skytter av samme grunn.
THORGAUT bryter fangsten og går fra Callao 08/11 med kurs for New Orleans.
I New Orleans blir hun klargjort for en sesong i Sydishavet med THORSHAMMER sesongen 1943/44. Går fra New Orleans med kurs for Christobal og Panama-kanalen 19/12. Ankommer Christobal 25/12.
1944 På hjemtur fra Sydishavet ankommer hun Christobal etter å ha passert Panama-kanalen. Avgår Christobal 28/04 med kurs for Guantánamo, Cuba i konvoi sammen med kokeriet THORSHAMMER og hvalbåtene GLOBE IX, GLOBE VIII, OTTERN, POL VII, THORFINN, THORFJELL og THORIS, de ankommer 02/05. Fortsetter reisen mot Halifax via New York og Boston. Ankommer Halifax 19/05.
1946 THORGAUT repareres og vedlikeholdes ved A/S Akers mek. Verksted, Oslo.
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1946/47. Forlot Sandefjord 03/09. Innom Dakar for bunker 18/10. Ankom Cape Town 04/11. Gikk videre mot feltet ifølge med kokeri og hvalbåtene 09/11.
1947 Sesongen 1947/48 i fangst for Fl/k THORSHAMMER. Ekspedisjonen opererte med 15 hvalbåter, samt en bøyebåt.
1948 Resultatet for 1947/48 sesongen ble 89.528 fat hvalolje, 14.049 fat spermolje.
Sesongen 1948/49, fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Sesongen starter 07/12 med spermhval fangst. Langhvalfangsten starter 15/12. Hjalmar Braavold var sesongens bestyrer.
1949 Sesongen 1948/49 avblåses 26/03-1949. Produksjonsresultatet av 1.231 hval ble 82.937 fat hvalolje og 9.351 fat spermolje.
Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 31/10 via St. Vincent for å bunkre 12/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 22/11 og videre til hvalfeltet 24/11 med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Sesongen 1949/50 avblåses 16/03. Fangstresultatet denne sesongen var 1.978 hval som ga 108.204 fat hvalolje og 8.730 fat spermolje. Ekspedisjonen forlater feltet samme dag. THORGAUT ankommer Sandefjord 14/04. Hun går senere til Holmens Verft i Risør for overhaling og vedlikehold.
1955 Solgt til Brødr. Sæbjørnsen, Herøy, Steinshamn i Sørøy kommune12/01-1955, ombygd til fiskebåt og omdøpt til BERG KARL. Registreringsnummer M-85-SØ.
1966 Solgt til K. Halstensen A/S, Bekkjarvik, registrert i Bergen. Omdøpt MANON. Registrering H-26-AV.
1967 Nytt fremdriftsmaskineri innstallert. en type MAK, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl.dim.: 320 x 450 mm, 1.100 BHK (810 kW) v/375 o.min. I tillegg ble det innstallert side propeller forut og akter.
1969 Forlenget. Ny tonnasje: 428 brt, 177 nrt, dimensjoner: L: 147,5’ – B: 25,7’ – D: 14,3’.
1971 Forlenget. Ny tonnasje: 465 brt, 213 nrt, nye mål: L: 156,7’ – B: 25,7’ – D: 14.3’.
1980 Ombygget til Rescue Vessel. Operatør Kåre Misje & Co, Bergen. Kapasitet for 100 personer.
1987 Solgt til Simon Møkster, Stavanger, omdøpt STRILTREFF. Skipsreder Møgster berømmer skrogkvaliteten i disse hvalbåtskrogene. Ved klassing fant man ingen bulker i skroget, og platetykkelsen er den samme som da den var ny.
1989 Solgt til CAM Shipping Ltd, Grimsby i desember. Omdøpt CAM VALIANT.
1994 Solgt til Seascot Shipmanagement Ltd., Grimsby, UK. Omdøpt M. VALIANT.
1997 Solgt til Tanager Offshore AS, Hafrsfjord/Haugesund i mai. Omdøpt GUARD VALIANT.
2000 I august, overført til Valiant A/S, Tananger/Haugesund.
2006
Tananger Offshore AS, Tananger/Haugesund overtar som disponenter 10/06-2006.
2010 Solgt 11/10-2010 til Fornæs ApS, Grenaa, Danmark for opphugging. Ankom Grenaa 20/10-2010.

1939 Built as whale catcher THORGAUT by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Bryde og Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Replacement of 1929 THORGAUT lost after collision during whaling in December 1938. 3 men lost their lives.
In service as catcher for Fl/k THORSHAMMERS fleet of catchers from season of 1939/40.
1942 Hired by the War Shipping Administration. To a cost of $13,750 she was converted to war fare. Commisioned on 28/12-1942 under command of Mr. Ken Wilson of the US-Coast Guard and WYP 377 as identification.
She was included in the WESTSEAFRON based on Treasure Island, San Francisco, California, as one of the six patrol vessel. She served as a patrol vessel at the beginning of the WWII.
1943 Taken out of service in San Fransisco on 03/07-1943 and returned to the War Shipping Administration.
In operation as whale catcher for the floating factory Fl/F THORSHAMMER during the summer season off the coast of Peru. On 05/11 the whale gun accidently exploded during whaling operation and the gunner, Mr Asbjørn Larsen was killed. THORGAUT went to Callao the same day to land his body. He was buried at the British Cemetery in Callao.
The day before the same kind of accident happened at the catcher THORIS. Also her gunner was killed. Also buried the same place.
1944 On the return trip from the Southern Seas, she arrives at Christobal after passing the Panama Canal. Departure Christobal 28/04 with Guantánamo, Cuba in convoy with the factory THORSHAMMER and catcher GLOBE IX, GLOBE VIII, OTTERN, POL VII, THORFINN, THORFJELL and THORIS, arriving 02/05. Continues the journey towards Halifax via New York and Boston. Arriving at Halifax 19/05.
1946 Repair and maintenance at A/S Akers mek. Verksted, Oslo this summer.
Catching for factory THORSHAMMER season of 1946/47.
Left Sandefjord 03/09. Called Dakar for bunker 18/10. Arrived Cape Town 04/11. Continued for the whaling ground with the factory and catchers 09/11.
1947 Season 1947/48 in catch for F/F THORSHAMMER. The expedition operated with 15 catchers, as well as a buoy boat.
1948 The result for the 1947/48 season was 89,528 barrels of whale oil, 14,049 barrels of sperm oil.
The season 1948/49, catcher with the THORSHØVDI expedition. The season starts 07/12 with sperm whale hunting. Baleen whaling commenced 15/12. Hjalmar Braavold was the season's whaling manager.
1949 The 1948/49 season ended 26/03-1949. The production result of 1.231 whales was 82.937 barrels of whale oil and 9.351 barrels of sperm oil.
The 1949/50 season catcher for the THORSHØVDI expedition. Departed Sandefjord 31/10 for St. Vincent for bunkers oil 12/11. Continued to Rio de Janeiro, Brazil with arrival 22/11 and further to the whaling ground 24/11. Arrived whaling ground 05/12 and the mother ship.
1950 The 1949/50 season ended 16/03. The catch result this season was 1.978 whales who gave 108.204 barrels of whale oil and 8.730 barrels of sperm oil. The expedition left the field the same day. THORGAUT arrived at Sandefjord 14/04. She later goes to Holmen Verft in Risør for overhaul and maintenance.
1955 Sold to Brødr. Sæbjørnsen, Herøy, Steinshamn in Sørøy municipality12/01-1955. Converted to fishing boat and renamed BERG KARL with fishing registration number M-85-SØ.
1966 Sold to K. Halstensen A/S, Bekkjarvik, registered in Bergen. Renamed MANON. Registration H-26-AV.
1967 New propulsion machinery installed. one type of MAK, 4-stroke/single, 6-cylinder, cylindrical: 320 x 450 mm, 1.100 BHK (810 kW) v/375 o.min. In addition, there were installed side propellers in front and stern.
1969 Extended. New tonnage: 428 brt, 177 nrt, dimensions: L: 147,5 '- B: 25,7' - D: 14,3 '.
1971 Extended. New tonnage: 465 brt, 213 no, new target: L: 156,7 '- B: 25,7' - D: 14.3 '.
1980 Converted to Rescue Vessel. Operator Kåre Misje & Co, Bergen. Capacity for 100 people.
1987 Sold to Simon Møkster, Stavanger, renamed STRILTREFF. Shipowner Møgster praises the hull quality of these whale-boat hulls. In class, no bumps were found in the hull, and the plate thickness was the same as when it was new.
1989 Sold to CAM Shipping Ltd, Grimsby in December. Renamed CAM VALIANT, British flag.
1994 Sold to Seascot Shipmanagement Ltd., Grimsby, UK. Renamed M. VALIANT.
1997 Sold to Tanager Offshore AS, Hafrsfjord / Haugesund in May. Renamed GUARD VALIANT.
2000 In August, transferred to Valiant A/S, Tananger/Haugesund.
2006 Tananger Offshore AS, Tananger/Haugesund takes over as managers 10/06/2006.
2010 Sold 11/10-2010 to Fornæs ApS, Grenaa, Denmark for breaking. Arrived at Grenaa 20/10-2010.

 • THORGAUT (II)

  THORGAUT (II)
 • THORGAUT

  THORGAUT
 • THORGAUT

  THORGAUT
 • THORGAUT

  THORGAUT
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net