DS/HVB STAR X

Tilbake til søk
STAR X
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LFAA
Byggeår 1927/09
Byggenr 70
Bruttotonn/BT 221
Nettotonn/NT 78
Skrog LBP 33,46M'
Bredde 22,2' 6,76M
Dypgående 13,2' 4,02M
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 14' x 11,1', 3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 2.117 kv/ft, 200 PSI
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,0"-37,5", slag 24", 130 NHK/700 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Tønsberg
Reg havn Sandefjord

1927 Bygget som hvalbåt STAR X ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Sjøsatt 15/7-1927, overlevert 29/8-1927. Ble utrustet til fangst ved selskapets anlegg på Kaipipi Shipyard, Steward Island, New Zealand.
Satt i fangst med kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS (uten opphalingsslipp) sesongen 1927/28. Fangstbestyrer var G. Thorstensen. Skytter var K. O. Stene, Fredrikstad. Total besetning på 10 mann
1928 Fangstsesongen 1927/28 resulterte i 48.000 fat.
Deltar i sesongen 1928/29 som fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS. Fangstbestyrer var G. Thorstensen. Skytter var K. O. Stene, Fredrikstad.
1929 Fangstsesongen 1928/29 resulterte i 50.000 fat.
Deltar i sesongen 1929/30 som fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS. Fangstbestyrer var G. Thorstensen. Skytter var Ole Andersen, Nøtterøy.
1930 Fangstsesongen 1928/29 resulterte i 31.810 fat.
Kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS (I) blir solgt denne sommeren.
1931 Deltar ikke i fangst under opplagssesongen 1931/32.
1932 Deltar i fangst for det nye kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS (II) sesongen 1932/33. Skytter er Ernst Meyer Store, Gjennestad. Besetning på totalt 11 mann.
1936 Solgt til Hvalfangstselskapet Blaahval A/S, Sandefjord. Omdøpt HVAL I. Satt inn som fangstbåt for C. A. LARSEN. Totalt 6 fangstbåter deltar i sesongen 1936/37.
1937 Fungerer som fangstbåt for kokeriet ULYSSES på kysten av Australia i Shark Bay i sommersesongen. Skytter er Daniel Hansen.
1938 Solgt til Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Omdøpt KOS III. Navnet HVAL I kom tilbake etter kort tid.
Benyttet som bøyebåt for kokeriet ULYSSES i Sydishavet sesongen 1938/39. Gustav Sørensen var skytter.
1939 Benyttet som bøyebåt for kokeriet ULYSSES i Sydishavet sesongen 1939/40. Gustav Sørensen var skytter. Sesongen startet 29/12. Fangstbestyrer var Hans Mikkelsen.
1940 Sesongen 1939/40 avsluttes 08/03. Fangsten var 979 hval som ga en produksjon på 58.480 fat hvalolje og 2.520 fat spermolje.
I Walvis Bay 19/03. Gikk fra Walvis til Methil Roads i Skottland og satt i tjeneste for den engelske marine (Royal Navy) som patrulje fartøy under navnet ORYX i oktober og gikk videre til Scapa Flow på Shetland 30/12.
1941 Benyttet som minesveiper.
1943 Omdøpt til HMS GEMSBUCK i desember og i tjeneste for Syd-Afrikansk marine..
1945 Returnert til eierne igjen døpt HVAL I
1947 Utleid som fangstbåt for hvalstasjonen til Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisboa, Portugal. Fanger ut fra Setubal. Beholder navnet. (Dette firma var også etablert på Azorene hvor det drev hvalfangst helt frem til 1976)
1948 Solgt til A/S Setubal (Morten Fladmark), Sandefjord. Fremdeles utleid til Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisboa
1949 I fangst utenfor Setubal for Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisboa.
1950 I fangst utenfor Setubal for Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisboa.
1951 I fangst utenfor Setubal for Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisboa.
1955 Solgt til Francisco Marcelino dos Reis, Lisboa, Portugal. Skifter navn fra HVAL I til NOVO PERSISTENCIA.

1927 Built as whale catcher STAR X by Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Launched 15/07-1927, delivered 29/08-1927.
Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS (I) (without slipway) season of 1927/28. Whaling manager was G. Thorstensen. Shooter was K. O. Stene, Fredrikstad. Total crew was 10 men
1928 The whaling season of 1927/28 resulted in 48.000 barrels of whale oil.
Participated as catcher for SIR JAMES CLARK ROSS. The season of 1928/29. Whaling manager was G. Thorstensen. Shooter was K. O. Stene, Fredrikstad
1929 Fangstsesongen 1928/29 resulterte i 50.000 fat.
Deltar i sesongen 1929/30 som fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS. Fangstbestyrer var G. Thorstensen. Shooter was Ole Andersen, Nøtterøy.
1930 Fangstsesongen 1928/29 resulterte i 31.810 fat.
Kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS blir solgt denne sommeren.
1936 Sold to Blaahval A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed HVAL I. Used as catcher for C. A. LARSEN. Totally 6 catchers participated in season of 1936/37.
1937 Used as catchers for the factory ULYSSES during whaling in Shark Bay of Australia in the summer season. Shooter was Daniel Hansen.
1938 Sold to Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed as KOS III. The name HVAL I was again used after a short time. Used as buoy boat during pelagic whaling in the Southern seas for factory ULYSSES for the season of 1938/39. Gustav Sørensen was the shooter.
1939 Used as buoy boat for factory ship ULYSSES during 1939/40 season. Gustav Sørensen was the Shooter. The whaling season commenced 29/12. Whaling manager was Hans Mikkelsen.
1940 The season 1939/40 ended 08/03. The catch was 979 whales giving a production of 58.480 barrels of whale oil and 2.520 barrels of sperm oil.
 Hired by the British Royal Navy for South Africa as patrol vessel under the name of HMS ORYX in September.
1941 Used as mine sweeper.
1943 Changed name to HMS GEMSBUCK during December.
1945 Returned to owners and again called HVAL I
1947 Hired as catcher for the shore station of Setubal for the company Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisbon, Portugal. Kept her name. (This company was also established at in the Azores, from around 1941 to 1976.)
1948 Sold to A/S Setubal (Morten Fladmark), Sandefjord. Still hired as catcher to company Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisbon. The catch was executed by HVAL I and to converted tugs took hand of the whales and brought them to the whaling statin.
1949 Catching for Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisbon during summer season from the land station at Setubal.
1950 Catching for Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisbon.
1951 Catching for Francisco Marcelino dos Reis Lda, Lisbon.
1955 Sold to Francisco Marcelino dos Reis, Lisbon, Portugal. Changed name from HVAL I t0 NOVO PERSISTENCIA.

 • STAR X (I)

  STAR X (I)
 • STAR X

  STAR X
 • STAR X

  STAR X
 • STAR X

  STAR X
 • STAR X (I)

  STAR X (I)
Kilde: DnV reg-1935 and 1953, boken «På alle hav – skipene i Anders Jahres rederi», «Norsk Hvalfangst Tidende».
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net