DS/HVB TIERN Tilbake til søk
TIERN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5297828
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLRG
Byggeår 1939/11
Leveringsmåned Novemb.
Byggenr 1065
Bruttotonn/BT 361
Nettotonn/NT 132
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP 138,4' (42,18 m)
Bredde 26,4' (8,04 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 15,0' (4,57 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt dim: 16' x 12,5', 3 fyrganger, heteflate 3.250 kv/ft. 225 PSI.
Kjelebygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44,5", slag 27", 204 NHK/1.382 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1939/10 - 1939/11
Storbritannia
1939/11 - 1946
Storbritannia
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1939 Bestilt og bygget som hvalbåt KOS XXVIII ved Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees for regning av A/S Kosmos (A. Jahre & Co), Sandefjord. Kjøl lagt 07/07. Solgt under byggeperioden til A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 31/08-1939 som TIERN. Rekvirert og beslaglagt av Royal Navy 07/11. Døpt HMS GRASSMERE. Byttet navn til WASTWATER (FY-239) før overlevering. Klassifisert av RN som MS Trawler Lake Class.
WASTWATER ble utstyrt med britisk besetning på 34 mann. De fleste var fra engelske Royal Navy Reserve og var tidligere besetninger fra fiskeflåten og handelsflåten.
1940 HMS WASTWATER deltok i kampene om Narvik. Etter Narvik ble Scapa Flow basestasjonen. Fra Scapa Flow patruljerte de Pentland Firth til Cape Wrath.
1941 Fortsatte patruljeringen frem til april.
HMS WASTWATER og andre assisterte 27/08 ved bordingen av tysk ubåt U-570 syd av Island. Ubåten ble tvunget til overflaten etter bombing av engelske fly etter oppsporing av eskorte tjenesten. Ubåten ble tatt under slep til Island. Reparert og overtatt av britiske Royal Navy som HMS GRAPH.
I august, 09/08 reddet HMS WASTWATER 66 overlevende fra D/S DAGNY I (Jacob Kjøde A/S, Bergen) som ble senket av tyske fly syd for Færøyene. Hun gikk i rute mellom Adventbukten, Spitsbergen og Storbritannia med kull. Overlevende fra DAGNY I ble landsatt i Torshavn på Færøyene.
1942 Fra februar til november var hun engasjert i kystvakt langs kysten av USA østkyst med base i New York.
Fra november var WASTWATER stasjonert i Reykjavik på Island og fra juli var HMS WASTWATER en del av 10th Anti-Submarine Striking Force under kommando av sjefen for Islands avsnittet med base i Reykjavik. Styrken bestod av seks anti ubåt fartøy alle var av 1939 utgaven av hvalbåter fra Smith’s Dock. Navnene var HMS BUTTERMERE (ex KOS XXV), ELLESMERE (ex KOS XXIV), THIRLMERE (ex KOS XXVI), ULLSWATER (ex KOS XXIX), WASTWATER (ex GRASMERE, KOS XXVIII) og WINDERMERE (ex KOS XXVII, senere KOS 27).
1943 HMS WASTWATER blir beordret sydover til Brazil og i mars over til Sierra Leone og deretter, Syd-Afrika. I Syd-Afrika får hele besetningen avløsning og blir sendt hjem til Storbritannia.
1946 Solgt til A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord og omdøpt TIERN. Var aldri innom Kosmos selskapene som hvalbåt.
Satt inn i Fellesdriften for sesongen 1946/47. Fanger for det nye kokeriet NORHVAL (Melsom & Melsom, Larvik) sammen med to andre kompanibåter, ENERN og THORIS. Forlot Larvik 05/10 med kurs for Sydishavet via Las Palmas 15/10 til 17/10. Ankom Cape Town 04/11. Flåten fortsatte til hvalfeltet 07/11. Man startet fangsten med 8 hvalbåter.
1947 Skytter for sesongen 1947/48 var Otto Olsen, Veierland.
1948 Anløp Las Palmas 23/04 på hjemtur for bunkring sammen med GAUPE, TREERN og THORDØNN.
Inngår i flåten til Fl/k THORSHØVDI fra sesongen 1948/49.
1949 Skytter for sesongen 1949/50 var Rolf Jonassen, Sandar.
1950 TIERN og TOERN gikk far Sandefjord til Porsgrund Mek. For reparasjon og vedlikehold 16/05.
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1950/51. Skytter/fører var Rolf Jonassen, Sandar.
1951 Skytter for sesongen 1951/52 var Marius Andersen.
1952 Bøyebåt i sesongen 1952/53. Skytter for sesongen var Arne Andreassen, Onsøy.
1953 Skytter sesongen 1953/54 var Asbjørn Klaveness, Sandefjord.
1955 I fangst for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1955/56. Skytter for sesongen var Marius Andersen
1956 Ankom Sandefjord 07/04 etter endt sesong.
Fanget for Hestnes hvalstasjon Hitra denne sommeren.
1958
Solgt til Nor-West Whaling Co. Ltd., Fremantle, Australia 11/05-1958. Omdøpt ROBERT MOORE.
1966
Solgt til J. Franetovitch.
1968
Nedrigget og senket utenfor Fremantle 10/07-1968.

1939 Ordered and built as a whale catcher KOS XXVIII at Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees on behalf of A/S Kosmos (A. Jahre & Co), Sandefjord. Keel laid 07/07. Sold during the construction period to A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 31/08-1939 as TIERN. Requested and seized by Royal Navy 07/11. Named HMS GRASSMERE. Changed name to WASTWATER (FY-239) before handover. Classified by RN as MS Trawler Lake Class.
WASTWATER was equipped with a British crew of 34 men. Most were from the English Royal Navy Reserve and were former crews from the fishing fleet and merchant fleet.
1940 HMS WASTWATER participated in the battle at Narvik.
1941 HMS WASTWATER and others assisted 27/08 on boarding German submarine U-570 south of Iceland. The submarine was forced to the surface after the bombing of English planes after the escort service was tracked down. The submarine was towed to Iceland. Repaired and taken over by the British Royal Navy as HMS GRAPH.
In August 09/08 HMS WASTWATER rescued 66 survivors from S/S DAGNY I (Jacob Kjøde A/S, Bergen) who was hit by bombs from German aircrafts south of Faroe Islands. She was in the coal trade between Advent Bay at Spitsbergen, and UK with a load of coal and passengers. Survivors landed at Torshavn of Faroe Islands.
1942 From November WASTWATER was stationed in Reykjavik in Iceland and from July HMS WASTWATER was part of the 10th Anti-Submarine Striking Force under the command of the commander of the Icelandic section based in Reykjavik. The force consisted of six anti-submarine vessels all of which were from the 1939 edition of whale boats from Smith's Dock. The names were HMS BUTTERMERE (launched as KOS XXV), ELLESMERE (launched as TIERN, ex KOS XXIV), THIRLMERE (launched as KOS XXVI), ULLSWATER (launched as KOS XXIX), WASTWATER (ex. GRASMERE, launched as KOS XXVIII) and WINDERMERE (launched as KOS XXVII), later KOS 27.
1943 HMS WASTWATER is ordered south bound to Brazil. In March over to Sierra Leone and further to South-Africa. In South-Africa the whole crew is sent on leave and sent back home to UK.
1946 Sold to A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord and renamed TIERN. Used as catcher as a part of the “Fellesdriften” (joint operation) the season of 1946/47.
Used as catcher for the new factory NORHVAL (Melsom & Melsom, Larvik) together with two other company boats, ENERN and THORIS. Left Larvik 05/10 for the Southern Ocean via Las Palmas 15/10 to 17/10. Arrived Cape Town on 04/11. The whole expedition continued to the whaling ground 07/11. Whaling season was started with 8 catchers.
1947 The shooter for the 1947/48 season was Otto Olsen, Veierland.
1948 Included in the fleet of Fl/k THORSHØVDI from the 1948/49 season.
1949 The shooter for the 1949/50 season was Rolf Jonassen, Sandar.
1950 Catcherfor the factory THORSHAMMER season 1950/51. Shooter/master was Rolf Jonassen, Sandar.
1951 The shooter for the 1951/52 season was Marius Andersen.
1952 Buoy boat in the season 1952/53. The shooter for the season was Arne Andreassen, Onsøy.
1953 The shooter in the 1953/54 season was Asbjørn Klaveness, Sandefjord.
1955 The shooter for the 1955/56 season was Marius Andersen.
1956 Hired as catcher for Hestnes whaling station at Hitra this summer.
1958 Sold to Nor-West Whaling Co. Ltd., Fremantle, Australia 11/05-1958. Renamed ROBERT MOORE.
1966 Sold to J. Franetovitch.
1968 Scuttled and sunk outside Fremantle 10/07-1968.

  • TIERN

    TIERN
  • TIERN

    TIERN
Kilde: DnV reg-1953, Fredrik Strøm, www.uboat.net, www.harry-tates.org.uk/veteranstales
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen