MS/FLK THORSHAVET (II) Tilbake til søk
THORSHAVET (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 med fribord. Tankskip for oljelast.
Kallesignal LMPW
Byggeår 1947/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 1348
Bruttotonn/BT 17.081
Nettotonn/NT 11.185
Dødvekt/TDW 21.858
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP 571,1' (174,01 m)
Bredde 77,3' (23,56 m)
Dypgående 34' 7" (10,54 m)
Dybde (i riss) 39,9' (12,16 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet ca. 12,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 6 x dampkjeler (auxiliary boilers). Benyttet kun for drift av kokeriet. Total heteflate (HF): ca.20.000 kv/ft, damptrykk: 180 psi.
Kjelebygger Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem El./hydraulisk styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs kommunikasjon
Maskin-/motortype 2 x Dieselmotorer
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain, 4-takt, enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 740 x 1.500 mm, 6.500 BHK, 2 motorer koblet m/hver sin propell
Maskin-/motorbygger Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Belfast, Nord-Irland
Reg havn Sandefjord

1947 Bygget som flytende hvalkokeriet THORSHAVET ved Harland & Wolff, Musgrave Yard, i Belfast for Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt fra Slip r. 15 19/06. Gudmor var fru Winge Sørensen.
Overlevert rederiet 08/10-1947. Prisen var NOK. 30.492.133,10. THORSHAVET ble litt forsinket under bygging grunnet stålmangel.
THORSHAVET ble bygget med dieselmotor fremdrift for å kunne bruke all dampproduksjon til kokeriet. Det første året hun var i drift, deltok hun i det siste året av fellesdriften som ble opprettet etter krigen. Fellesdriften varte fra 1945/46 til 1947/48 sesongen. Hjalmar Braavold var fangstbestyrer.
1948 THORSHAVET ankom Sandefjord 01/05. Årets fangst innbragte 119.750 fat hvalolje og 4.245 fat spermolje.
THORSHAVET ble dokket og vedlikeholdt ved byggeverkstedet Harland & Wolff, Belfast denne sommeren.
Fl/k THORSHAVET går til isen for sesongen 1948/49 med hvalbåtene CONDOR (b. 1948), THORGRIM (1947), THORDR (1945), THORGLIMT (1942), RAVN (1943), NIERN (1941), TIERN (1941), KLO (1937), THORVARD, ØRNEN 3 (1930) og ENERN. Spermhvalfangsten begynte 15/11 og langhvalsesongen 15/12-1949.
1949 Sesongen ble avsluttet 26/03-1949. Resultatet for sesongen 1948/49 ble totalt 130.550 fat.
Sesongen 1949/50 forlater kokeriet 15/10 med kurs for isen via Curacao for fylling av drivstoff for sesongen. Ankom Cape Town 23/11 for møte med hvalbåtene THORBRANN (1947), THORGLIMT, THORVARD, THORØRN (1941), ØRNEN 3, KLO og RAVN (1943) som kom fra Sandefjord og THORGRIM, CONDOR, THORDR, GAUPE (1941), TOERN (1929) og TREERN (1941) som hadde vært opplagt i Cape Town.
Avgikk Cape Town for fangstfeltet hvor hun ankom 02/12-1949.
1950 Resultat av sesongen 1949/50 ble 1.812 hval. Av dette var 561 blå, 822 finn, 321 knøl og 108 spermhval. Utgjorde 110.895 fat hvalolje m/9 hvalbåter, 3 bøyebåter og 1 korvett. Ankom Sandefjord 08/05.
Etter lossing av kokeriet i Fredrikstad måtte man ved avgang 19/06 benytte to hvalbåter som taubåter da man ikke hadde store nok taubåter i Fredrikstad.
Under sommeren fikk THORSHAVET, som det første av kokeriene, påsatt sin gallionsfigur «Tor med hammeren».
Gikk til feltene i syd på høsten med hvalbåtene PANTER (1950), RAVN (1943), GAUPE (1941), GVASS (1950), CONDOR (1948), THORBRANN (1947), THORGLIMT (1942), THORDØNN (1941), TREERN (1941), OTTERN (1937), THORFJELL (1934), KLO (1937, GRIBB (1930) og THORØRN (1941)(korvett). THORFJELL, KLO og GRIBB var bøyebåter.
1951 Sesongen 1951/52 starter med totalt 14 hvalbåter. Bestyrer for sesongen var J. Normann Andersen.
1952 Starter sesongen med 17 hvalbåter for sesongen 1952/53. Grunnen var at Fl/k THORSHØVDI var innblandet i kollisjon med MS ANNA SALEN og ble forsinket til fangstfeltet. Fl/k THORSHØVDI var hjelpekokeri for THORSHAVET det året. Ekspedisjonen bestod av 632 mann. Det ble et utkok på 11.957 fat spermolje og 140.705 fat hvalolje. Driftsoverskuddet ble NOK 3.209.946,06.
1955 THORSHAVET forlenges med 17m, to tankseksjoner og innstallasjon av to tørker for produksjon av fòrmel. Jobben utført ved Kieler Howaldtswerke.
Forlot Sandefjord 19/11 for sesong 1955/56. Finn A. Ranberg var bestyrer. THORSKOG var transportskip i sesongen.
1956 THORSHAVET ekspedisjonen hadde godt vær det meste av sesongen. Ankom Sandefjord 11/04. Losseturen gikk til De-No-Fa i Fredrikstad.. Resultat 84.000 fat. 156 blå, 1031 finn, 18 sei og 129 sperm.
Kokeriet får to tankturer til bra rate denne sommeren. Tur nr 2 oppnår +105%. 
Går til Sydishavet for sesongen 1956/57.
1957
1958 Kokeriet overhales ved Akers mek. Verksted denne sommeren.
Hvalbåter for sesongen 1958/59 var THORLYN (b. 1940), THORIS (), THORBRANN (1947), THORGRIM (1947), PINGVIN (1950), DJERV (1951), FEMERN (1951), TOERN (1951), THORKILD (1952), THORVARD (1952), TIGER (1952), SEKSERN (b. 1953) og THORSLEP (1941).
1959 Resultatet for sesongen var 48 blåhval, 1510 finnhval, 181 knølhval, 5 seihval og 270 spermhval. Utkoket ble 105.000 fat hvalolje og 12.025 fat spermolje. Fangsten avsluttes 07/03 og kursen blir satt hjemover til Sandefjord.
Sesongen 1959/60 var med hvalbåtene THORLYN (b. 1940), THORIS (), PINGVIN (1950), DJERV (1951), FEMERN (1951), THORKILD (1952), THORVARD (1952), TIGER (1952) og THORGRY (1941).
1961 Flåten avgikk Sandefjord 17/10. Hvalbåter for sesongen 1961/62 var THORLYN (1940), THORGRY (1949), TIGER (1952),THORVARD (1952), THORIS (), SEKSERN (1953), FEMERN (1951), DJERV (1951), og som bøyebåter PINGVIN (1950) og THORGRIM (1947). Fangsten startet 12/12.
1962 Fangsten avblåst 07/04. Det året ble det fanget 45 blåhval, 876 finnhval, 5 seihval, 354 spermhval, men ingen knølhval. Hjemkomsten var 05/05.
Går til Sydishavet igjen for sesongen 1962/63. Også denne gang med Finn A. Ranberg som bestyrer. Kokeriet hadde med 8 fangstbåter.
1963 Resultatet av fangsten 1962/63 ble til sammen ca 64.000 fat olje. Ankom syv timer etter THORSHØVDI til hjemmeplassen sin ved Thorøya. La til på utsiden av THORSHØVDI ved 9-tiden på kvelden. Mannskapet på ekspedisjonen var av den formening at de hadde fanget med for få hvalbåter denne sesongen. De sammenlignet med forholdene i de japanske ekspedisjonene som både hadde kraftigere og flere hvalbåter. Sesongen ble etter forholdene bra tatt i betraktning tåke og kuling det meste av sesongen. Fangsten hadde foregått på 40-50 graden.
1967 Sesongens produksjon var på 36.900 fat hvalolje og 23.000 fat spermolje. Ankom Rotterdam 02/05 for lossing. Ankom Thorøya uken etter.
Etter hjemkomst fra sesongen 1966/67 var det definitivt slutt med hvalfangst for Thor Dahl-flåten. Fl/k THORSHAVET gikk i opplag..
Gikk i tankfart fra sommeren.
1968 Gikk i opplag etter tankfart i Sandefjord en gang på ettervinteren.
Utleid til Nordsildmel som lagertanker for 17.000 tonn sildolje fra 20/11 inntil alt er hentet.
1969 Solgt til Astra Overseas Fishing Ltd. 07/07-69. Hovedinteressenter var det svenske selskapet Astrea og Thor Dahl A/S. Salgssummen var 14 millioner. Selkapene A/S Ørnen og A/S Odd eide en halvdel i skipet etter salget.
1970 Ombygges til moderskip og fabrikkskip for fiskeflåte på Vest-Afrika og omdøpes til ASTRA. Ombygging ble gjort ved Framnæs mek. Værksted.
I internbladet i A/S Thor Dahl «Thor-Glimt» kan man lese:
«Fabrikkskipet får det mest moderne tekniske produksjonsutstyr av norsk fabrikat. Fabrikk maskineriet blir levert av Stord Bartz Indudustri A/S, Bergen. Produksjonsmaskineriet bygger på den vanlige koke- og presse prosessen, men ASTRA blir utstyrt med de såkalte, rotadisctørkere som er patent beskyttet av Stord Bartz Indusri A/S. Denne konstruksjonen innebærer at man får en betydelig mer skånsom tørkeprosess enn ved den konvensjonelle frygasstørk, er. Den nye tørkeprosessen vil bety at man får et melprodukt av høy kvalitet. Produksjonsanlegget vil få en kapasitet på 10.000-12.000 hl. pr. døgn.
Noe helt nytt ved «Astra»-prosjektet blir som nevnt også anvendelse av siloanlegg for bulklagring av melet. Lagringskapasiteten i siloanlegget blir ca. 6.0100 tonn mel. Selskapet har fått navnet Astra Overseas Fishing Ltd.» Fangstbestyrer var
Jens Eldøy
Fangstbåt behovet var regnet til 11 ringnot fartøy.

Under fangst utenfor Vest-Afrika ble det benyttet ringnotsnurpere som fangstbåter. Disse bunkret og provianterte til vanlig i Las Palmas. De første snurpere forlot Bergen i januar 1970: DØSCHERHOLMEN (B-28-B), HARTO (M-161-SØ), JENS EINAR, KNUT HANSEN, LEPSØY (M-3-H), SPIRIT, STORMY (M-25-HØ), SULESKJÆR (H-43-AV), TORGNY (H-42-SD), VARHAUG, VEIDAR I. Etterhvert tilkom BLÅSTHOLM, DEVONSHIRE BAY (UK), HARENGUS (M-149-HØ), TOR HUGO (F-414-M), WARWICK BAY (Bermuda).
1971 En av fiskebåtene i denne sesongen het ÅKERØY SENIOR, tidliger hvalbåt ODD XIII.
1972
En av fiskebåtene i ekspedisjonen het POLARBRIS III, tidligere hvalbåt STAR XV.
1973 Forlot Sandefjord 15/09-1973 for siste gang
1974 Pårent 15/04-74 av Singapore registrerte MS KARONGA utenfor kysten av Portugisisk Guinea. ASTRA sank 17/04-1974 kl.13.20. En mann omkom.

1947 Built as floating whaling factory THORSHAVET by Harland & Wolff, Musgrave Yard, Belfast, N. Irland for Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched from Slip no. 15 on 19/06. Godmother was Mrs. Winge Sørensen Delivered 08/10-1947 at a price of NOK 30.492.133,10.
Fl/f THORSHAVET was equipped with diesel propulsion to increase the capasity of steam to the factory. The first year of service was the last year of the common whaling agreement between all the whaling companies. An agreement made to help the rebuilding of the whaling companies after the war. It last from 1945 to 1948.
1948 Fl/f THORSHAVET left for season 1948/49 in the Southern Seas with catcher CONDOR (b. 1948), THORGRIM (1947), THORDR (1945), THORGLIMT (1942), RAVN (1943), NIERN (1941), TIERN (1941), KLO (1937), THORVARD, ØRNEN 3 (1930) and ENERN. Sperm whaling commenced 15/11 and baleen season 15/12-1949.
1949 The season 1948/49 came to an end 26/03-1949. The result of the season was totally 130.550 barrels.
For the season 1949/50 the factory left 15/10 heading for the Southern Seas via Curacao for storing fuel for the season. Arrived Cape Town 23/11 to meet her catcher THORBRANN (1947), THORGLIMT, THORVARD, THORØRN (1941), ØRNEN 3, KLO og RAVN (1943) arrived from Sandefjord and THORGRIM, CONDOR, THORDR, GAUPE (1941), TOERN (1929) and TREERN (1941) whose been laid up and maintained in Cape Town.
Departed Cape Town for the whaling ground with arrival 02/12-1949.
1950 Left home port for the whaling ground season 1950/51 with catcher PANTER (1950), RAVN (1943), GAUPE (1941), GVASS (1950), CONDOR (1948), THORBRANN (1947), THORGLIMT (1942), THORDØNN (1941), TREERN (1941), OTTERN (1937), THORFJELL (1934), KLO (1937, GRIBB (1930) and THORØRN (1941)(korvett). THORFJELL, KLO and GRIBB was buoy boats.
1951 Sesongen 1951/52 commenced with a total 14 cathers. Whaling manager was J. Normann Andersen.
1952 Starting season with 17 cathers for the season 1952/53. The reason was Fl/f THORSHØVDI was involved in a collision with swedish MS ANNA SALEN and was delayed for the whaling ground. Fl/f THORSHØVDI had a function of auxiliary factory for THORSHAVET during this season. Expedition consists of a total of 632 men. Total production was 11.957 barrels of sperm oil and 140.705 barrels of whale oil. The operating profit was NOK 3.209.946,06.
1958 The factory had her yearly overhaul at Akers mek. Verksted this summer.
Whale catchers for season 1958/59 was THORLYN (b. 1940), THORIS (), THORBRANN (1947), THORGRIM (1947), PINGVIN (1950), DJERV (1951), FEMERN (1951), TOERN (1951), THORKILD (1952), THORVARD (1952), TIGER (1952), SEKSERN (b. 1953) and THORSLEP (1941).
1959 The catch of the season was 48 blue whales, 1.510 fin whales, 181 humpbacks, 5 sei whale and 270 sperm whales. Oil production was 105.000 barrels of whale oil, 12.025 barrels of sperm oil.
For the season 1959/60 participated catcher THORLYN (b. 1940), THORIS (), PINGVIN (1950), DJERV (1951), FEMERN (1951), THORKILD (1952), THORVARD (1952), TIGER (1952) og THORGRY (1941).
1961 THORSHAVET-expedition left Sandefjord 17/10. Catchers for the season 1961/62 was THORLYN (1940), THORGRY (1949), TIGER (1952),THORVARD (1952), THORIS (), SEKSERN (1953), FEMERN (1951), DJERV (1951), and as buoy boat PINGVIN (1950) and THORGRIM (1947). The whale season commenced 12/12.
1962 The catch was terminated 07/04. During the season the catch was 45 blue whales, 876 fin whales, 5 sei whales, 354 sperm whale, no humpback. Arrival home port of Sandefjord 05/05.
Left for the Southern Seas for season of 1962/63. Mr. Finn A. Ranberg was the whaling manager. Expedition had 8 cathers.
1963 The result of season 1962/63 was totally abt. 64.000 barrels of oil. Arrived seven hours behind THORSHØVDI to her storing place at Thorøya. Went alongside THORSHØVDI at 9.00 hrs. that evning.
The whalers of the expedition had an opinion of that they had too little catchers this season compared with the japanese expeditions. They had more powerfull and many more catchers. The season was relatively satisfactory taken into consideration that it was fogg and bad weather most of the season. The catching area was around the 40-50 degrees.
1967 Fl/f THORSHAVET was the last floating factory left in the Thor Dahl –fleet to leave the whaling business. She arrived THORØYA 06/05. She was laid up this summer and never came into whaling business again. The result of 1966/67 season was 36.900 bbls whale oil and 23.000 bbls sperm oil.
Had a short period as regular tanker 1967/68.
1968 Went in layup mode in Sandefjord some times early spring.
Hired as storage tanker for 17.000 tons of heering oil from the date of 20/11, until the oil is delivered.
1969 Sold to Astra Overseas Fishing Ltd. 7/7-69. A coalition between the company Astrea of Sweden and A/S Thor Dahl.
1970 Converted to mothership and fishprocess ship for a fishing fleet on West-African coast and renamed ASTRA. Conversion was prepared by Framnæs mek.Værksted, Sandefjord.
1973 Left Sandefjord 15/09-1973 for the last time.
1974 Hit by the Singapore reg.merchant vessel MV KARONGA 15/04-74 outside the coast of Portuguese-Guinea. ASTRA sank 17/04-74 at 13.40 hrs. One man lost his life.

 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
 • THORSHAVET (II)

  THORSHAVET (II)
Alle offiserene hadde en-mann lugarer. Mannskapet var innlosjert i 2-manns lugarer og arbeiderne hadde 3-manns lugarer.
Kilde: "Thor-Glimt", DnV reg.-1953, Boken "AKTIESELSKABET "ØRNEN" 50 års hvalfangst" av H. S. I. Bogen(1953), Tore Bjørklund, Sandefjords Blad
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen