DS/HVB CONDOR Tilbake til søk
CONDOR
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LNPS
Byggeår 1948/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 1178
Bruttotonn/BT 446
Nettotonn/NT 153
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 45,22 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 8,4 m
Dypgående 4,87 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Vannrørskjeler (water tube boiler) oljefyrt, heteflate 6.8002 ft.arb.trykk: 225 PSI. Antagelig byttet ut i 1954 ved overgang til dieseldrift.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1948 Bygget som hvalbåt CONDOR ved Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough for regning av A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord.

 03/09-1948 sjøsatt og overlevert i oktober. Satt i fangst fra høsten av med THORSHAVET-ekspedisjonen for sesongen 1948/49.

Fangstsesongen starter med spermfangst fra 15/11 og langhval sesongen 15/12. Flåten bestod av 11 fangstbåter. Fangstbestyrer var Kristian Evensen.

1949 Sesongen 1948/49 avsluttes 26/03. Sesongens resultat ble 2.047 hval. Produksjonen ble 100.980 fat hvalolje og 29.570 fat spermolje. Etter sesongen, går i sommeropplag i Cape Town sammen med 8 andre hvalbåter fra Thor Dahl flåten. Fanger for Flk THORSHAVET sesongen 1949/50. Avgår Cape Town 25/11 sammen med kokeriet. Ankommer fangstfeltet 02/12. Fangst av spermhval startet samme dag. 1950 Fangsten avsluttes 16/03. Det ble fanget 561 blåhval, 822 finnhval, 321 knølhval, 108 spermhval. Produksjonen fra sesongen 1949/50 ble 134.326 fat hvalolje og 5.790 fat spermolje. Gikk til Durban for opplag og vedlikehold ved The Union Whaling Co. Ltd, Durban. Ankom Durban 09/04. Fanger for Flk THORSHAVET sesongen 1950/51. 1951 Fanger i sesongen 1951/52 for Flk THORSHAVET. 1952 Fanger i sesongen 1952/53 for Flk THORSHAVET. 1953 Fanger i sesongen 1953/54 for Flk THORSHAVET. 1954 Fanger i sesongen 1954/55 for Flk THORSHAVET.

1955 Fanger i sesongen 1955/56 for Flk THORSHAVET. 1956 Fanger i sesongen 1956/57 for Flk THORSHAVET.

1957 Fanger i sesongen 1957/58 for Flk THORSHAVET. Skytter var Leif M. Andersen, Sandar. 1958 Fanger i sesongen 1958/59 for Flk THORSHAMMER, som bøyebåt. Skytter var Anders Iversen.

1959 Ikke i fangst sesongen 1959/60. 1960 Fanger i sesongen 1960/61 for Flk THORSHAVET. Skytter/fører var Hjalmar Andreassen, Sandefjord.

1961 Fanger i sesongen 1961/62 for Flk THORSHAVET. Skytter/fører var Hjalmar Andreassen, Sandefjord.

1963 Solgt til Christiania Spigerverk 28/12-1963 til opphugging

1948 Built as whale catcher CONDOR at Smith's Dock Co. Ltd., Middlesbrough for on behalf of A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 03/09 and delivered in October. Catching for Whaling factory THORSHAVET for the season 1948/49. Catching season starts with catching sperm whale from 15/11 and baleen whale from 15/12. The fleet consisted of 11 whale catchers. The expedition’s whaling manager was Mr Kristian Evensen. 1949 The 1948/49 season ends on 26/03. The season's result was 2.047 whales. The production was 100,980 barrels of whale oil and 29,570 barrels of sperm oil. After the season, in summer layp in Cape Town, together with 8 other whalers from the Thor Dahl fleet. Catcher for Flk THORSHAVET season 1949/50. Departs Cape Town 25/11 with the factory. Arrives at 02/12. Catch of sperm whale started the same day. 1950 Catching ends 16/03. The catch were 561 blue whales, 822 fin whales, 321 humpback whales, 108 sperm whales. Production from the 1949/50 season was 134,326 barrels of whale oil and 5,790 barrels of sperm oil. Went to Durban for summer layup and maintenance at The Union Whaling Co. Ltd, Durban. Arrived Durban 09/04. Catcher for Flk THORSHAVET season 1950/51. 1951 Catching in the 1951/52 season for Flk THORSHAVET. 1952 Catching in the 1952/53 season for Flk THORSHAVET. 1953 Catching in the 1953/54 season for Flk THORSHAVET. 1954 Catching in the season 1954/55 for Flk THORSHAVET. 1955 Catching in the season 1955/56 for Flk THORSHAVET. 1956 Catching in the 1956/57 season for Flk THORSHAVET. 1957 Catching in the 1957/58 season for Flk THORSHAVET. Shooters were Leif M. Andersen, Sandar. 1958 Catching in the season 1958/59 for Flk THORSHAMMER, as a buoy boat. The shooter was Anders Iversen. 1959 Not in operation season 1959/60. 1960 Catching in the season 1960/61 for Flk THORSHAVET. The shooter/master was Hjalmar Andreassen, Sandefjord. 1961 Catching in the 1961/62 season for Flk THORSHAVET. The shooter/master was Hjalmar Andreassen, Sandefjord. 1963 Sold to Christiania Spigerverk 28/12-1963 for breaking
  • CONDOR

    CONDOR
Kilde: Narve Sørensen, NV 1953, Norsk Hvalfangst-tidende
Utarbeidet av: Myhre Jørn