M/T THORSHEIMER (II) Tilbake til søk
THORSHEIMER (II)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5286154
Klassifisering LR +100A1 Tanker for Oil
Kallesignal LNPQ
Byggeår 1948/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 732
Bruttotonn/BT 11.172
Nettotonn/NT 6.627
Dødvekt/TDW 16.610
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 537,1 (156,75 m)
Skrog LBP 514,3’
Bredde 69,1' (21,06 m)
Dypgående 29' 10"
Dybde (i riss) 38,0’ (11,58 m)
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for råoljelast
Hastighet 13,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x damp hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), oljefyrt. 1 x eksoskjel (exh. gas economiser).
Kjelebygger Soc. Anon. John Cockerill, Antwerpen, Belgia
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain, 2-takt, enkeltv., 7-syl., dim: 740 x 1.400 mm, 6.000 BHK
Maskin-/motorbygger Soc. Anon. John Cockerill, Antwerpen, Belgia
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Hoboken
Reg havn Sandefjord

1948 Bygget som motortanker THORSHEIMER ved S. A. John Cockerill, Hoboken,Belgia for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl).Sandefjord. Den andre tanker i selskapet med dette navnet. Sjøsatt 31/07. Gudmor var fru Ingrid Christensen, konen til Lars Christensen. Overlevert i desember.
1952 Etter 43 år bytter selskapet navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord
1961 Benyttet som transportbåt for rederiet Melsom & Melsom i isen sesongen 1961/62.
Grunnstøtte på Goodwin Sands på vei til feltet natten mellom 07 og 08/12. Gikk fra Sandefjord i ballast, bestemt for Trinidad, den 05/12. Efter Trinidad skulle båten videre til fangstfeltet. 08/12 gjorde tre taubåter forsøk på å få THORSHEIMER av men to slepere brakk og skipet ble brakt flott ved neste tidevann. Skipet gikk deretter til Amsterdam for dokksetning hvor det ikke ble konstatert vesentlige skader og fartøyet kunne fortsette reisen
1962 Ankom hjemmehavnen Sandefjord og ble lagt opp ved Thorøya 26/03.
Solgt til Providence Compania Naviera Corp., Panama 18/12-1962 for £ 120.000 i nyklasset stand og omdøpt til PROVIDENCE. THORSHEIMER var da rederiets eldste skip og første tanker bygget etter krigen.
1966 Solgt til Soc. Maritime de Gérance et d'Armement (P. G. Troianos), Monaco. Omdøpt SAINT MICHEL.
1967 Solgt til Providence Cia. Naviera S.A., Piraeus, Hellas. Omdøpt til TRIGON. Samme disponent.
1972 Solgt til Siam Lines Corp. Ltd, Bangkok, Thailand. Omdøpt SIAM SAPPHIRE.
1973 Solgt tilbake til Providence Cia. Naviera S.A., Piraeus. Får tilbake navnet TRIGON.
1974 Ankom 10/04 til Kaohsiung, Taiwan for hugging. Hugging påbegynt 23/09 ved Yung Teh Steel & Iron Corp.

1948 Built as motor tanker THORSHEIMER by S.A.John Cockerill, Hoboken, Belgia for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl).Sandefjord. She was the second tanker carrying this name in the company.
Launched 31/07. Godmother was Mrs Ingrid Christensen, wife of Lars Christensen. Delivery took place in December.
1952 After 43 years the company is renamed Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1961 Chartered as transport vessel for the Melsom & Melsom (NORHVAL) whaling expedition the season of 1961/62.
Went on ground at Goodwin Sands on the way to the whaling ground on the night between 07 and 08/12. Left Sandefjord in ballast, destined for Trinidad, on 05/12. After Trinidad, the boat was bound to continue to the catch field. 08/12 three tugboats tried to get THORSHEIMER off but two lines broke and the ship was brought afloat at the next tide. The ship then went to Amsterdam for docking where no significant damage was found and the vessel could continue its journey
1962 Returned from Southern Seas and arrived her home port Sandefjord and laid up at Thorøya 26/03.
Sold to Providence Compania Naviera Corp., Panama 18/12-1962 for £ 120.000 newly passed the class and renamed PROVIDENCE. THORSHEIMER was at this time the eldest in the fleet of A/S Thor Dahl and the first tanker built post war.
1966 Sold to Soc. Maritime de Gérance et d'Armement (P. G. Troianos), Monaco. Renamed SAINT MICHEL.
1967 Sold to Providence Cia. Naviera S.A., Piraeus, Greece. Renamed TRIGON. Same manager.
1972 Sold to Siam Lines Corp. Ltd, Bangkok, Thailand. Renamed SIAM SAPPHIRE.
1973 Sold back to Providence Cia. Naviera S.A., Piraeus. Get back the name TRIGON.
1974 Arrived 10/04 Kaohsiung, Taiwan for breaking. Breaking commenced 23/09 at Yung Teh Steel & Iron Corp.

 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
 • THORSHEIMER (II)

  THORSHEIMER (II)
Kilde: Sandefjords Blad, DnV register, «Thor Glimt». Lloyd’s, Starke
Utarbeidet av: Per Sundfær og Ragnar Iversen (skipshistorie.net)