MS THORSHALL (I) Tilbake til søk
THORSHALL (I)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5367233
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LNMI (DARF)
Byggeår 1948/11
Leveringsmåned November
Byggenr 319
Bruttotonn/BT 3.623
Nettotonn/NT 2.039
Dødvekt/TDW 6.230
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 387,5' (118,11 m)
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 53,6' (16,33 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 23'8 ¾" (7,27 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Stykkgods/shelterdekker
Hastighet 15,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 4 x lasterom med 1 luke hver betjent av 12 x bommer. 1 x 30SWL og 11 x 5t og 13 laste/lossevinsjer
Kjeletype 1 x dampkjel (donkey boiler), trykk: 105 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen., hver 110 kW.
El-kraft 330kW/220VDC
Navigasjonsutstyr Radar, dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Doxford, 2-takt, enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 670 x 2.320 mm, motgående stempler, 4.450 BHK, MDO
Maskin-/motorbygger R & W Hawthorn, Newcastle, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1947 I 1947 fikk konsul Lars Christensen en henvendelse fra Kerr Steamships Limited i Montreal og New York. Resultatet av dette ble Christensen Canadian African Line (CCAL). Tre linjeskip ble bygget og den første ble THORSHALL i 1948 for selskapet Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Overlevert rederiet 30/10-1948. Satt in i linjefart mellom Canada og de sydlig deler av Afrika. Om sommeren ble også de store sjøer frem til Chicago inkludert. På Afrika kysten begynte man i Matadi, Kongo og kysten rundt til Mombasa og Mauritius før retur. Rundturen den gang var kalkulert til rundt 3 ½ måned. Et yndet objekt for enhver sjømann med hjemsted i Sandefjord.
THORSHALL ble bestilt i mai for levering i mai 1948. Bygget ved The Burntisland Shipbuilding Company Ltd, Burntisland, Skottland for regning av Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord til en kostnad av £301.390. Kjølen ble lagt 07/10-1947. THORSHALL var den første i en serie på tre fra samme verksted.
1948. Sjøsatt mandag 24/05-1948 og døpes av fru Fie Bratt på The Burntisland Shipbuilding Co. Ltd. nær Edinburg og overlevert rederiet 30/10-1948. THORSHALL ble ført av Olav Bjørnsgaard med Severin D Gundersen som maskinsjef.
Satt inn i den nystartede linjen mellom Canada og Afrika. Bedre kjent som Christensen Canadian South African Line som ble etablert i 1948.
1950 Selskapet Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S bytter navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1953 Linjen Christensen Canadian South African Line etablert i 1948 forandret navn 15/05 til Christensen Canadian African Line (CCAL).
1957 THORHALL blir adoptivskip for Helgerød skole i Sandefjord.
1960 Solgt til Partenreederei Transamerica Poseidon Schiffahrt GmbH., jungfernstieg 30) 16/08-1960, omdøpt  TRANSAMERICA. Registrert i Hamburg.
1967 Solgt til Emma Navigation Co. (Methenitis Bros.), Monrovia, Liberia. Omdøpt EMMA METHENITIS
1968 Registrert på Emma Navigation Co., Hellas. Samme navn.
1974 Solgt til Northway Navigation Corp. (Dileship Co.Ltd (D. Lecanides)), Piraeus, Hellas, omdøpt PANTIN.
1977 Solgt til Alikampos Lines Co.Ltd. (D. J. Kontogiannis), Kypros, omdøpt PANODI. Videresolgt til Vagal Marine Co. Ltd (D. J. Kontogiannis), Limassol. Omdøpt til ARISTOTILES
1978 Solgt til hugging. Ankom Gadani Beach, Pakistan 09/03-1978.

Fremdrift: 1 x dieselmotor, Doxford, 2-takt/enkeltv., (m/motgående stempler)(MDO), 4-sylindret, syl.dim.: 670 x 2.320 mm, 4.450 BHK. Bygget ved R. & W. Hawthorn, Leslie & Co., Newcastle.

1947 In 1947, consul Lars Christensen received an inquiry from Kerr Steamships Limited in Montreal and New York. The result of this was the Christensen Canadian African Line (CCAL). Three ships of the line were built and the first was THORSHALL in 1948 for the company Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Handed over to the shipping company 30/10-1948. Planned service was en route between Canada and the southern parts of Africa. In the summer, the great lakes up to Chicago were also included. On the African coast they started in Matadi, Congo and the coast around to Mombasa and Mauritius and return. The round trip was calculated to abt. 3 ½ months. A favorite object for every sailor at the city of Sandefjord.
THORSHALL was ordered in May for delivery in May 1948. Built by The Burntisland Shipbuilding Company Ltd, Burntisland, Scotland for the account of Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord at a cost of £301,390. The keel was laid 07/10-1947. THORSHALL was the first in a series of three from the same shipbuilder.
1948. Launched Monday 24/05-1948 and baptized by Mrs. Fie Bratt at The Burntisland Shipbuilding Co. Ltd. near Edinburg and handed over to the shipping company 30/10-1948. Olav Bjørnsgaard was the first master of THORSHALL and chief engineer was Severin D Gundersen.
Joined the newly started cargo line between Canada and Africa. Better known as the Christensen Canadian South African Line which was established in 1948.
1950 The company Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S change name to Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord
1953 The shipping line Christensen Canadian South African Line established 1948 change name 15/05 to Christensen Canadian African Line (CCAL).
1960 Sold to Partenreederei Transamerica (Poseidon Schiffahrt GmbH., jungfernstieg 30) on 16/08-1960, renamed TRANSAMERICA, registered in Hamburg.
1967 Sold to Emma Navigation Co., Liberia. Renamed EMMA METHENITIS
1968 Registered on Emma Navigation Co., Greece. Same name.
1974 Sold to Northway Navigation Corp. Dileship Co.Ltd (D. Lecanides), Piraeus, Greece, renamed PANTIN.
1977
Sold to Alikampos Lines Co.Ltd. (D. J. Kontogiannis), Cyprus, renamed PANODI.
1978 Renamed ARISTOTILES. Sold to breaking. Arrived Gadani Beach, Pakistan 09/03-1978.

 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
 • THORSHALL (I)

  THORSHALL (I)
Kilde: DnV reg 1953/61. Narve Sørensen, ”Thor-Glimt”, Arne Sognnes notater, Miramar Shipindex, Kjell Anders Abrahamsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen