DS/HVB THORØRN Tilbake til søk
THORØRN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LKTO
Byggeår 1941
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 153
Bruttotonn/BT 767
Nettotonn/NT 233
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 58,73 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 10,11 m
Dypgående 4,99 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet 17
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hoved dampkjel (), oljefyrt
Kjelebygger J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen Skottland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 4-syl., dia. 18,5"-31"-38,5"-38,5" (2 x LT), slag 30", 400 NHK/2.750 IHK
Maskin-/motorbygger J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen Skottland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1941 - 1946
Storbritannia
Sted Aberdeen
Reg havn Sandefjord

1939 Bestilt 31/08 av The Admiralty (Royal Navy), UK.
1940 Kjølen lagt på J. Lewis & Sons Ltd., Torry Yard, Aberdeen 21/07.
1941 Bygget som Flower Class korvett HMS MYOSOTIS ved J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen for Royal Navy (RN). Sjøsatt 28/01-1941, ferdigstilt for tjeneste 30/05-1941 med kjenningsnummer K-65.
1946 Solgt til Færøyene 02/09-1946 for ombygging til tråler.
1947 Overtatt av P/f Kimbal, Thorshavn
1948 Omdøpt GRUNNINGUR.
1949 Lagt i opplag i Thorshavn, Færøyene i mai. Solgt til Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord i juni for ombygging til hvalbåt. Tatt under slep av hvalbåt HAUK til Sandefjord. Ankom verkstedet 04/08. Ombygd til bøyebåt ved Framnæs mek. Værksted i Sandefjord. Innom verkstedet etter prøvetur 17/12 og forhaler fra verkstedet samme dag.
Avgikk Sandefjord 18/12-1949 etter ferdigstillelse som bøyebåt med kurs for isen i syd via Dakar og Cape Town. Skytter var Arthur Støkken Nilsen, Teie pr. Tønsberg sammen med J. Andresen.
1950 Ankom Cape Town 10/01-1950. Avgikk 12/01 og var forenet med resten av THORSHAVET’S flåte 05/02-1950.
1951 Under sommeren ombygget til hvalbåt ved Smith’s Dock, England.
1953 Ankommer Framnæs mek. Værksted 18/03. Dampmaskineri erstattet av en ny dieselmotor, type SULZER 6TD56/1953, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 560 x 1.000 mm, 2.400 BHK v/155 o. min., (innsatt i 1953). Bygget ved Sulzer Bros. Ld., Winterthur, Sveits. I tillegg en ny moderne skorstein.
I tørrdokk fra 12/08 til 16/09. I tørrdokk igjen fra 10/10 til 20/10. Forhaler fra verkstedet for utrustning til fangst 30/11. Forlater Sandefjord med kurs for Sydishavet som motorhvalbåt 01/12. Sesongen 1953/54 lå åpen for en fullblods hvaljeger med dieselmotor. .
1956 Om sommeren i fangst fra Hestnes hvalstasjon Hitra. Ellers som vanlig i fangst i Sørishavet som vanlig på vinteren
1957 Sesongen 1957/58 tilbake som hvalbåt for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1958 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1958/59. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1959 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1959/60. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1960 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1960/61. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1961 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1961/62. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1962 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1962/63. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1963 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1963/64. Skytter var Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1964 Ankom Thorøya i Sandefjord 29/04 etter sesongen 1963/64. Forhalt til verkstedet 17/06. Skytter for sesongen 1964/65 var Erling A. Haugen, Sandefjord.
1965 Skytter for sesongen 1965/66 var Leif Fon, Sem.
1966 Skytter sesongen 1966/67 var Arve Arvesen, fra Onsøy (Cape Town).
1967 Siste sesong på hvalfangst 1966/67 for THORSHAVET-ekspedisjonen. I opplag fra mai måned.
1969 Solgt til Christiania Spigerverk 25/06-1969 for opphugging

1939 Ordered 31/08 by The Admiralty (Royal Navy), UK.
1940 Keel laid at J. Lewis & Sons Ltd., Torry Yard, Aberdeen on 21/07.
1941 Built as a Flower-class corvette HMS MYOSOTIS by J. Lewis & Sons Ltd., Aberdeen for Royal Navy (RN). Launched 28/01-1941, completed for service on 30/05-1941 and marked with pennant K-65.
1946 Sold to Faroe Islands on 02/09-1946 for conversion to deepsea trawler.
1947 Owner P/f Kimbal, Thorshavn. Converted to trawler.
1948 Renamed GRUNNINGUR.
1949 Laid up in Thorshavn in May. Sold to Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord in June for conversion to whale catcher. Taken under tow by whale catcher HAUK to Sandefjord. Arrived Framnæs mek. Værksted 04/08. Converted to buoy boat by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.
A quick visit to the yard on 17/12 before shifting to town same day.
Left Sandefjord upon completion on 18/12-1949 heading for the Antarctic via Dakar and Cape Town. Gunner at her first round in the Southern Seas was Arthur Støkken Nilsen, Teie pr. Tønsberg together with J. Andresen.
1950 Arrived Cape Town on 10/01-1950. Left Cape Town on 12/01 and joined the THORSHAVET-expedition on 05/02-1950.
1951 During summer of 1951 converted to whale catcher by Smith’s Dock, England.
1953 Arrived Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on 18/03. Steam engine and boilers replaced. A new diesel engine Sulzer type 6TD56/1953 installed. A new modern funnel also fitted. In drydock from 12/08 to 16/09. Back in drydock from 10/10 to 20/10. Shifted from yard for to be prepared for coming season on 30/11. Departed from Sandefjord heading for the Southern Seas as a complete diesel propelled catcher on 01/12.
1956 During summertime hired by Hestnes Whaling station, Hitra, Norway for whaling on the west coast.
1957 The season of 1957/58 back as catcher for THORSHØVDI-expedition. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1958 Catching for THORSHØVDI-expedition season 1958/59. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1959 Catching for THORSHØVDI-expedition season 1959/60. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1960 Catching for THORSHØVDI-expedition season 1960/61. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1961 Catching for THORSHØVDI-expedition season 1961/62. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1962 Catching for THORSHØVDI-expedition season 1962/63. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1963 Catching for THORSHØVDI-expedition season 1963/64. Gunner was Ragnar Bjørnevaagen, Kråkerøy.
1964 Arrived Thorøya in Sandefjord 29/04 after end of season 1963/64. Shifted to the shipyard 17/06. Gunner for season 1964/65 was Erling A. Haugen, Sandefjord.
1965 Gunner for season 1965/66 was Leif Fon, Sem.
1966 Skytter season 1966/67 was Arve Arvesen, from Onsøy (Cape Town).
1967 The season of 1966/67 with THORSHAVET-expedition was the last whaling season ever for THORØRN. She was put to lay up mode in May.
1969 Sold to Christiania Spigerverk 25/06-1969 for breaking.

 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN
 • THORØRN

  THORØRN