DS/HVB SUDERØY IX

Tilbake til søk
SUDERØY IX
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMSL
Byggeår 1947/08
Byggenr 91
Bruttotonn/BT 305
Nettotonn/NT 102
Skrog LOA L: 130,1'
Bredde 25,2'
Dypgående 13,3'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim. 15,5' x 12,2' oljefyrt m/3 fyrganger og kunstig trekk. Total heteflate: 3.228 kv/ft, arb. trykk 225 PSI
Kjelebygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44", slag 26", 201 NHK
Maskin-/motorbygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1954 - 1965
Norge
Sted Moss
Reg havn Haugesund

1939 Bestilt av selskapet Hvalfanger-A/S Suderøy på høsten men ble lagt på is grunnet krigsutbrudd
1947 Bygget som SUDERØY IX ved Moss Værft & Dokk, Moss for Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Sjøsatt 12/08, levert 24/08. Fanger for kokeriet SUDERØY fra sesongen 1947/48. Ole Amundsen, Teie var skytter.
1948 Fanger for SUDERØY sesongen 1948/49. SUDERØY-ekspedisjonen bestod av hvalbåtene SUDERØY IV (1930), SUDERØY V (1930), SUDERØY VI (1936), SUDERØY VII (1946), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1948) og SUDERØY XI (1948). Fangst bestyrer var Øistein Kolstø. Sesongen startet 15/12. Ole Amundsen, Teie var skytter.
1949 Under bestyrer Øistein Kolstø sin ledelse endte 1948/49 sesongen 26/03, med et resultat på 79.327 fat hvalolje og 5.550 fat spermolje
Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1949/50. SUDERØY IX avgikk Haugesund 03/11 sammen med hvalbåtene SUDERØY VI, SUDERØY VII, SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX, SUDERØY X og SUDERØY XI. Et nytt tilskudd til flåten, SUDERØY XII (1949) ankom Cape Town 30/11 direkte fra Japan. Bestyrer for sesongen var Øistein Kolstø. Fangsten tok til 16/12.
1950 Resultatet for sesongen 1949/50 ble 56.921 fat hvalolje og 312 fat spermolje. SUDERØY-ekspedisjonen forlater feltet etter endt sesong 16/03. Stopper opp i Cape Town 26/03 for å bunkre for hjemturen til Haugesund. Avgikk Cape Town 28/03 for bunkring i Dakar. SUDERØY IX ankom Haugesund 22/04.
Overhales ved Haugesund mek. Verksted i Haugesund.
Går til Sydishavet som bøyebåt for SUDERØY sesongen 1950/51. Skytter for sesongen var Stanley Jacobsen, Sveio.
1951 Resultatet for sesongen 1950/51 ble 53.770 fat hvalolje Fangstbåt for kokeriet SUDERØY sesongen 1951/52. Skytter for sesongen var Stanley Jacobsen, Sveio
1952 Resultatet for sesongen 1951/52 ble 75.974 fat hvalolje Bøyebåt for kokeriet SUDERØY for sesongen 1952/53. Skytter for sesongen var Stanley Jacobsen, Sveio.
1953 Resultatet for sesongen 1952/53 ble 54.179 fat hvalolje
1954 Solgt til Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn/Molde. Omdøpt til BERG ANDREAS (M-112-SB).
1965 Solgt i august til Oddvar Johansen, Havøysund/Hammerfest.
1966 Ombygget til motor fiskefartøy ved Ejnar S. Nielsens mek. Verksted, Harstad. Installert dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 7-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 1.050 BHK ved 350 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Installert 2 x dieselgen., hver 72 kW. Totalt: 144kW/220VAC/50Hz.
Ny tonnasje: 429 brt, 215 nrt. Nye dim.: Lbp: 138,7’. Omdøpt til MAJALA (F-577-M).
1968 Forlenget: Ny tonnasje: 429 brt, 215 nrt. Nye dim.: Loa: 158,0’-Lbp: 145,2’-B: 25,2’-D: 15’ 10¼’’.
1972 Solgt i juni til Maldevin Hansen, Sandsøy på Senja/Harstad. Omdøpt til MARKUSSON (T-20-BK).
1980 Kondemnert i mai. Hugget i andre kvartal i Tjeldsund

1939 Order in the autumn of 1939 but sat on wait because of outbreak of war.
1947 Built as SUDERØY IX at Moss Værft & Dokk, Moss for Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Launched 12/08, delivered 24/08. Catcher for the floating factory SUDERØY from the season 1947/48. Ole Amundsen, Teie was the shooter.
1948 Catcher for SUDERØY season 1948/49. The SUDERØY expedition consisted of the whale catcher SUDERØY IV (1930), SUDERØY V (1930), SUDERØY VI (1936), SUDERØY VII (1946), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1948) and SUDERØY XI (1948). Whaling manager was Øistein Kolstø. The season started 15/12. Ole Amundsen, Teie was the shooter.
1949 Under the management of Øistein Kolstø, the 1948/49 season ended 26/03, with a result of 79,327 barrels of whale oil and 5,550 barrels of sperm oil
Catcher for the factory SUDERØY season 1949/50. SUDERØY IX departed Haugesund 03/11 together with the whale catcher SUDERØY VI, SUDERØY VII, SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX, SUDERØY X and SUDERØY XI. A new addition to the fleet, SUDERØY XII (1949) arrived in Cape Town 30/11 directly from Japan. The manager for the season was Øistein Kolstø. The whaling commenced 16/12.
1950 The result for the 1949/50 season was 56.921 barrels of whale oil and 312 barrels of sperm oil. The SUDERØY expedition leaves the whaling field after the end of season on 16/03. Stopover in Cape Town 26/03 for bunker for the home trip to Haugesund. Departed Cape Town on 28/03 for bunkering in Dakar. SUDERØY IX arrived in Haugesund 22/04.
Overhauled at Haugesund mek. Workshop in Haugesund.
Goes to the Southern Ocean as a buoy boat for SUDERØY season 1950/51. The shooter for the season was Stanley Jacobsen, Sveio.
1951 The result for the 1950/51 season was 53.770 barrels of whale oil. Catching for the factory SUDERØY in the 1951/52 season. The shooter for the season was Stanley Jacobsen, Sveio
1952 The result for the season 1951/52 was 75.974 barrels of whale oil. Buoy boat for the factory SUDERØY for the season 1952/53. The shooter for the season was Stanley Jacobsen, Sveio.
1953 The result for the 1952/53 season was 54,179 barrels of whale oil.
1954 Sold to Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn/Molde. Renamed BERG ANDREAS (M-112-SB).
1965 Sold in August to Oddvar Johansen, Havøysund/Hammerfest.
1966 Converted to a motor fishing vessel by Ejnar S. Nielsens mek. Verksted, Harstad. Installed diesel engine, Wichmann. 2-cycle/single acting, 7-cylinders, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 1.050 BHK at 350 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Installed 2 x dieselgen., each 72 kW. Total: 144kW/220VAC/50Hz.
New tonnage: 429 grt, 215 nrt. New dim.: Lbp: 138,7’. Renamed MAJALA (F-577-M).
1968 Lengthened: New tonnage: 429 grt, 215 nrt. New dim.: Loa: 158,0’-Lbp: 145,2’-B: 25,2’-D: 15’ 10¼’’.
1972 Sold in June to Maldevin Hansen, Sandsøy on Senja/Harstad. Renamed MARKUSSON (T-20-BK).
1980 Condemned in May. Broken up in second quarter at Tjeldsund.

  • SUDERØY IX

    SUDERØY IX
  • SUDERØY IX

    SUDERØY IX
Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av Tor Inge Vormedal
www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen.
   
https://www.lardex.net