DS/HVB SUDERØY X (ex KREPS)

Tilbake til søk
SUDERØY X (ex KREPS)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5262263
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLKH
Byggeår 1942/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 104
Bruttotonn/BT 309
Nettotonn/NT 101
Skrog LOA L: 130,1’ (39,65 m)
Bredde 25,2’ (7,68 m)
Dybde (i riss) 13,3’ (4,05 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim: 15’ x 12’, oljefyrt m/kunstig trekk og 3 x fyrganger. Total heteflate: 3.228 kv.ft. Arbeidstrykk 225 PSI.
Kjelebygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,5"-26"-44", slag 26", 187 NHK/1.200 IHK
Maskin-/motorbygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1942 Bygget som hvalbåt KREBS av Moss Værft & Dokk på regning av Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg.
Beslaglagt av tyske Die Deutsche Kriegmarine, Admiral Norwegen som KREBS (NN-02)
1944 Overført til 63. Vorpostenflottille, Namsos som ble opprettet i mai som KREBS (V 6301).
Overført til Hafenschutzflottille Narvik (NN) 15/05. Ødelagt under luftangrep på Lopphavet nær Hammerfest 17/07. 10 besetningsmedlemmer ble drept.
1945 63. Vorpostenflottille oppløst i mai. Overtatt av britiske styrker og reparert. Omdøpt KREPS.
I fangst og utleid til kokeriet PELAGOS sesongen 1945/46. Skytter/fører var Aksel Henry Akselsen.
1946 Etter diskusjon, overlatt den Norske Stat 21/10-46. Overtatt 04/12-46. Utleid til fangst med PELAGOS for sesongen 1946/47. Avgikk Walvis Bay 19/11 med kurs for fangstfeltet sammen med kokeri og 8 andre hvalbåter.
1947 Fanger for flytende kokeri ANTARCTIC sesongen 1947/48. Skytter var Oskar Thoresen, Vesterøya.
1948 Solgt til Hvalfangst-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S), Haugesund. Omdøpt SUDERØY X. Fanget for kokeriet SUDERØY i sesongen 1948/49.
1949 Fanger for kokeriet SUDERØY i sesongen 1949/50.
1950 Fanget for kokeriet SUDERØY i sesongen 1950/51. Skytter var Edvard Jensen, Onsøy.
1951 Fanget for kokeriet SUDERØY i sesongen 1951/52. som bøyebåt. Skytter var Konrad Jacobsen, Sveio.
1953 Fanget for kokeriet SUDERØY i sesongen 1953/54. som bøyebåt. Skytter var Konrad Jacobsen, Sveio
1954 Fanget for kokeriet SUDERØY i sesongen 1954/55. som bøyebåt. Skytter var Konrad Jacobsen, Sveio
1955 Fanget for kokeriet SUDERØY i sesongen 1955/56 som bøyebåt. Skytter var Stanley Jacobsen, Sveio
1960 Solgt til Østfold Skipsopphugning, Greåker, Sarpsborg og strippet ned til skroget .
1961 Solgt til Pål Myrvågnes, Tjørvåg i juli. Videre solgt til Ole Torrissen & Sønner, Halsa, Bodø for ombygging til fiskefartøy ved Skudenes Notbakeri & Slip A/S.
Ny tonnasje: 374 brt., 131 nrt. Nye dimensjoner: L: 138.0' - 25.3' - 13.7. Ny moter installert. En dieselmotor av Wichmann type modell 7ACAT, ser.nr. 4754, 875 HK som ga fartøyet en fart av 11 knop, omdøpt OLE TORRISSEN.
Hjemmehavn Bodø og merket N-540-ME.
1990 Solgt til Erling K. Roaldsen Fiskebåtrederi a/s, 4370 Egersund. Omdøpt ROALDSEN SENIOR (R-52-ES).
1999 Solgt til Senior Shipping A/S, Vedavågen, Bodø. Omdøpt SENIOR. Slettet av merkeregisteret 30/12-1999.
2000 Overført til Senior Shipping A/S, Vedavågen, Kopervik i januar og ombygget til tankskip. Omdøpt ANDREA i april.
Nytt målebrev utstedt 09/10 gir betegnelsen «Tankbåt for vann». Brt er nå 499 brt, 149 nrt. Lengden 43,68 m..
2004 Overført til Andrea Shipping A/S, Vedavågen, Kopervik
2007 Solgt til Tonny AS, Sævelandsvik. Navn endret til TONNY 16/11. Registrert i Åkerhamn fra 28/12., brukt som tankbåt. Navngitt TONNY av Åkrehamn.
2008 Brønnbåten TONNY grunnstøter i Gisundet 03/12. Både båt og mannskap berget (Folkebladet.no).
2017 Fremdeles i daglig drift, men nå som transportør av avfall fra lakseindustrien. Fremdeles som TONNY

Fremdrift: 
1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 15"-26"-44", slag/stroke: 26", 201 NHK, bygget ved Moss Værft & Dokk, Moss.

1942 Built as catcher KREBS by Moss Værft & Dock on behalf of Hvalfanger-A/S Antarctic (Anton von der Lippe), Tønsberg.
Taken over by German Navy during construction and converted into patrol boat. Given id-number NN 02. Destroyed during airstrikes on Lopphavet near Hammerfest. 10 crew members were killed.
Renamed V 6301 under command of 63. Vorpostenflottille, Namsos.
1945 Seized by Allied Forces and repaired. 63. Vorposten flotilla disbanded in May. Renamed KREPS.
Hired as catcher for floating factory PELAGOS season of 1945/46. Shooter/master was Aksel Henry Akselsen.
1946 After discussion, left over to the Norwegian Government 21/10-46. Acquired 04/12-46.
1947 Catching for floating factory ship ANTARCTIC season 1947/48.
1948 Sold to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S), Haugesund. Renamed SUDERØY X. Catcher for factory SUDERØY in season 1948/49.
The catch commenced 15/12-48.
1949 Catch the season called off 26/03. The total for the expedition was 702 whales. Of this produced 52.614 barrels og whale oil and 244 barrels of sperm oil..
Catcher for floating factory SUDERØY in season 1949/50. Left Haugesund 03/11, at same time as the rest of the catcher fleet, heading for Dakar for bunkering 17/11. After completed bunkering, further to Cape Town, arrival 04/12 to meet the factory. The whole fleet set course for the whaling ground 09/12 and arrived 16/12. A total of 7 catchers participate this season. SUDERØY VI (1929), SUDERØY VII (1939), SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1942), SUDERØY XI (1948) and the newbuilding of the year, SUDERØY XII. Whaling manager was Øistein Kolstø. The sperm whale season commenced 16/12.
1950 The whaling season was called off 16/03. The production result was a total of 57.233 barrels. The expedition leave for Cape Town bunkering the same day. After bunkering the course for Haugesund is set via Dakar. Arrival Haugesund 22/04. Maintenance is completed in Haugesund this summer.
Season 1950/51 the catchers was in activity. SUDERØY VI (1929) and SUDERØY IX (1947) was operated as buoy boats.
1961 The mother ship, factory SUDERØY sold to Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed JALINGA. Her catchers were laid up. The whaling quota of the SUDERØY-expedition was used on whaling factories of A/S Kosmos.
1962 Sold to Ole Torrissen and Sons, Halsa in Helgeland for rebuilding to fishing vessel.
Steam machinery was replaced by a diesel engine type Wichmann modell 7ACA, 7-cylinders 2-stroke/single acting. Cyl. dim.: 280 x 420 mm, 700 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Design speed estimated to 11 knots.
Renamed OLE TORRISSEN. Homeport Bodø and registered as N-540-ME.
1990 Sold Erling K. Roaldsen Fiskebåtrederi a/s, 4370 Egersund. Renamed ROALDSEN SENIOR (R-52-ES).
1999 Sold, renamed SENIOR. Deleted from the redister of firhing 30/12-1999.
2000 New Certificates issued 09/10 gives the term "Tanker for water." Tonnage now 499 grt, 149 nrt. L: 43.68 m.
Sold, renamed ANDREA.
2007 Sold Tonny AS, Sævelandsvik. Renamed TONNY 16/11. Registered in Åkerhamn from 28/12., Used as tanker. Named TONNY of Åkrehamn.
2008 TONNY aground in Gisundet 03/12. Both boat and crew salvaged (Folkebladet.no)..
2017 The ship goes to this day, but now that transporter of salmon wastes, still under the name TONNY.

  • SUDERØY X

    SUDERØY X
  • SUDERØY X

    SUDERØY X
  • SUDERØY X

    SUDERØY X
Kilde: DnV 1953 og 1967, Norsk hvalfangst tidende 1950, boken «Hvalfangsten - Eventyret Tar Slutt» av Dag Bakka Jr
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net