DS/HVB STAR IX

Tilbake til søk
STAR IX
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LFUA
Byggeår 1927/8
Leveringsmåned August
Byggenr 23
Bruttotonn/BT 223
Nettotonn/NT 76
Skrog LOA 33,89 m
Bredde 7,04 m
Dypgående 4,02 m
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 stk dampkjel, dim.: 14'x11,2', 3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 2.0982 ft, 200 PSI, bygd av Fredrikstad mek.Verksted, Tønsberg
Lasthåndtering Lpp: 111,2' - B: 23,1' - D: 13,2'
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler, dim.: 14' x 11,2’
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1936 - 1946
Norge
1946 - 1955
Norge
Sted Jarlsø, Tønsberg
Reg havn Sandefjord

1927 Bygget som hvalbåt STAR IX ved Jarlsø Verft, Tønsberg for regning av Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow, Sandefjord. Overlevert i august. Satt i fangst for kokeriet C. A. LARSEN fra sesongen 1927/28.
1936 Solgt til A/S Blaahval (Jørgen Krag, Sandefjord i september, sammen med kokeriet C.A. LARSEN og resten av kokeriets fangstflåte. Omdøpt HVAL II 1939 Utleid på høsten, i september, til den Kongelige Norske Marine avd. 1. Sjøforsvarsdistrikt, Oslofjord bevoktningsavdeling, som bevoktningsbåt i Ytre Oslofjord og Skagerrak.
1940 Beslaglagt 12/04-1940 i Tønsberg av Die Deutsche Kriegsmarine og omdøpt LOTHRINGEN. Brukt som vorpostenboot under krigen. I november innlemmet i 57 Vorpoostenflotille som V.5704.

1945 Ved krigens slutt tilsluttet 4. Küstensicherungsverband, Ålesund og tilhørte 57. Vorpostenflotille med nummer V.5703. Overtatt av Staten etter kapitulasjonen. Tilbakelevert til Hvalfangstselskapet Blaahval (Magnus Konow, Oslo. Får tilbake navnet HVAL II.
1946 Solgt for Kr. 75.000,- til av A/S Blomvåg Hval (Joh. A. Hojem, Bergen. Registrert i Bergen og fanget for landstasjon Blomvaag frem til 1954 med registrerings nummer H-180-H.

1955 Solgt til Johs. Thaule, Haugesund i mai. OmBygget til motordrevet fiskefartøy ved Thaules mek. Verksted, Avaldsnes.nytt navn - MØGSTERØY
Dampmaskineriet byttet ut med en Wichmann 2-takt, 4-sylindret dieselmotor på 400 BHK.

6.4.1957 - Forlist

1927 Built as whale catcher STAR IX by Jarlsø Værft, Tønsberg on behalf of Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen and Magnus Konow, Sandefjord. Delivered in August. Catching for the factory C. A. LARSEN from the whaling season 1927/28. 1936 Sold to the whaling company A/S Blaahval (Jørgen Krag, Sandefjord together with the factory ship C. A. LARSEN and the rest of her catchers. Renamed HVAL II. 1939 In the autumn, requisitioned by the Norwegian navy, for service as patrol boat in outer Oslofjord and Skagerrak. 1940 In April seized in Tønsberg by the Germans, renamed LOTHRINGEN V 5704. Used as vorpostenboot and included in the 57 Vorpoostenflotille from November. 1945 Stationed at Ålesund in the German 4. Küstensicherungsverband 57. Vorpostenflottille as V 5703 at the end of war. Taken over by the Norwegian Government after the German capitulation in May. Returned to owner Hvalfangstselskapet Blaahval (Magnus Konow, Oslo. Get back her previous name, HVAL II. 1946 Sold for NOK 75.000,- to the coastal whaling company A/S Blomvaag Hval, (Joh. A. Hojem, Bergen. Registered at Bergen. Catching until 1954 for the land station at Blomvaag, West Norway. 1955 Sold to Johs. Thaule, Haugesund in May. Converted to a diesel driven fishing vessel by Thaules mek. Verksted, Avaldsnes. Steam machinery replaced by a Wichmann 2-stroke, 4-cylinders diesel with an output of 400 BHK. Built by M. Haldorsen & Søn at Rubbestadneset in 1936. Renamed THAUS. New tonnage: 244 grt, 86 nrt. 1956 Transferred to Johs. Thaule, Haugesund & Lars O. Møgster, Kolbeinsvik, Haugesund in January. Further sold to Lars O. Møgster, Kolbeinsvik/Bergen. Renamed MØGSTERØY. 1957 Went down off Kjølnes, east of Berlevåg, on a voyage between Vardø and Honningsvåg with a load of capelin. The reason was breakdown of a longitudinal bulkhead.
  • STAR IX

    STAR IX
Kilde: www.warsailors.com / Hvalfangsten
Utarbeidet av: Tormod Ringdal
   
https://www.lardex.net