DS/HVB SUDERØY XVII

Tilbake til søk
SUDERØY XVII
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDKH
Byggeår 1953/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 87
Bruttotonn/BT 589
Nettotonn/NT 190
Skrog LOA 172,8’ (52,66 m)
Skrog LBP 158,2’ (48,21 m)
Bredde 29,6’ (9,02 m)
Dybde (i riss) 15,3’ (4,66 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 15,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddampkjeler (vannrørskjeler/water tube boiler), oljefyrt m/kunstig trekk og overheter. Total heteflate (HF): 4.990 kv.ft. 250/225 PSI arbeidstrykk før/etter overheter.
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peilesender (DF), ekkolodd.
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C6, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag 32,5", 2.000 IHK v/220 PSI
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1953 Bygget som hvalbåt SUDERØY XVII ved Pusnes mek. Verksted, Arendal (skrog)/Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg (ferdigstilt) for Hvalfangst A/S Suderøy (Knut Knutsen O. A. S), Haugesund, etter Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad design.
Går til isen for sesongen 1953/54 som fangstbåt for Flk SUDERØY. Ansatt som skytter var Haakon Lervik, Onsøy.
1954 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1954/55. Skytter var Haakon Lervik, Onsøy.
1955 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1955/56. Skytter var Haakon Lervik, Onsøy.
1956 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1956/57. Skytter var Haakon Lervik, Onsøy.
1957 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1957/58. Skytter var Haakon Lervik, Onsøy.
1958 Bardehvalfangsten startet 07/01 og ble avsluttet 28/03. Resultat for SUDERØY XVII var 96 hval. Nest beste på ekspedisjonen. Ankom Vibrandsøy 18/04 etter en stormfull sesong og hjemtur I fangst for SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1958/59. Skytter var Haakon Lervik, Onsøy.
1959 Kokeri og hvalbåter innkjøpt til A/S Kosmos, grunnet kvoten. Omdøpt KOS 52. Går til isen som fangstbåt for Flk KOSMOS IV sesongen 1959/60. Fremdeles med Haakon Lervik, Onsøy som skytter.
1960 For sesongen 1960/61 fungerer som fangstbåt for Flk KOSMOS III. Skytter er Ludvig Mikalsen.
1961 Solgt til Taiyo Gyogyo K. K., Tokyo. Omdøpt TOSHI MARU NO. 22.
Denne høsten går hun til isen som en del av NISSHIN MARU-ekspedisjonen for sesongen 1961/62.
1963 Solgt til Western Canadian Whaling Co. Ltd., Vancouver, Canada. Omdøpt WESTWHALE 8. Satt if angst fra landstasjonen Coal Harbour, Vancouver Island. Fanger fra denne stasjonen frem til 1965.
1968 Solgt til Artic Fishery Products Ltd., St. Johns, Newfoundland, Canada. Beholder navnet.
1975 Solgt til R. W. Wilson, St. John.
1977 Solgt til Dartmouth Salvage Ltd., Halifax, Nova Scotia, Canada for hugging.

1953 Built as whale catcher SUDERØY XVII by Pusnes mek. Verksted, Arendal (hull)/ Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg (completed) for Hvalfangst A/S Suderøy (Knut Knutsen O. A. S), Haugesund, according a Fredriksstad mek. Verksted design.
Went to the Antarctic for the season of 1953/54 as catcher for Fl/F SUDERØY. Mr. Haakon Lervik was the gunner.
1953 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1953/54.
1954 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1954/55.
1955 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1955/56.
1956 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1956/57.
1957 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1957/58.
1958 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1958/59.
1959 The factory and catchers sold to A/S Kosmos, to keep the quota on Norwegian hands. Renamed KOS 52. Went to the Antarctic as catcher for Fl/F KOSMOS IV the season of 1959/60. Still with Mr. Haakon Lervik at the gun.
1960 For the season of 1960/61, fuctioned as catcher for Flk KOSMOS III. Gunner was Mr. Ludvig Mikalsen.
1961 Sold to Taiyo Gyogyo K. K., Tokyo. Renamed TOSHI MARU NO. 22.
This autumn she went to the Antarctic as a part of the Japanese NISSHIN MARU-expedition for the season of 1961/62.
1963 Sold to Western Canadian Whaling Co. Ltd., Vancouver, Canada. Renamed WESTWHALE 8. Started catching for the shore station Coal Harbour, Vancouver Island. Catching for this station until 1965.
1968 Sold to Artic Fishery Products Ltd., St. Johns, Newfoundland, Canada. Name unchanged.
1975 Sold to R. W. Wilson, St. John.
1977 Sold to Dartmouth Salvage Ltd., Halifax, Nova Scotia, Canada for breaking.

  • SUDERØY XVII

    SUDERØY XVII
  • SUDERØY XVII

    SUDERØY XVII
Kilde: DnV reg. 1961, Boken ”PÅ alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi"
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net