DS/HVB ENERN (II) Tilbake til søk
ENERN (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDSU
Byggeår 1951/09
Leveringsmåned August
Byggenr 148
Bruttotonn/BT 548
Nettotonn/NT 178
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 158' 0" (48 m)
Skrog LBP 29' 6"
Bredde 142' 6" (8,9 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 17' 0" (5,18 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x vannrørskjeler (water tube boiler) m/overheter, oljefyrt, damptrykk før/etter overheter: 250/230 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3"-34,3"-14,6", slag/stroke.: 32,5", 1.600 IHK v/96 o. min
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1952 - 1963 hugget
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1951 Bygget som hvalbåt ENERN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Overlevert i september til A/S Odd, (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Startet sin første sesong med Fl/k THORSHAVET i sesongen 1951/52
1952 Omdøpt TOERN da en ny motordrevet hvalbåt fikk navnet ENERN.
Uviss fangsthistorikk, men fanget sin siste sesong, 1961/62 for Fl/k THORSHØVDI
1962
I opplag i Sandefjord.
1963 Solgt 28/12 for NOK.110.000,- til Norsk Skipsopphugning, Grimstad for hugging

1951 Built as whale catcher ENERN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord forA/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Delivered to her owner in September.
Started her first whaling season with F/F THORSHAVET-expedition 1951/52.
1952 Renamed TOERN as a new diesel driven catcher contracted at Moss Værft & Dokk, Moss to be delivered this year having the same name, ENERN.
Unsure of the further history, but her last whaling season, 1961/62 for F/F THORSHØVDI.
1962 Laid up in Sandefjord.
1963 Sold for NOK.110.000 to Norsk Skipsopphugning (Christiania Spigerverk), Grimstad for breaking.

  • ENERN (II)

    ENERN (II)
  • TOERN

    TOERN
  • TOERN

    TOERN
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953 / Hvalfangsten, eventyret tar til, Dag Bakka Jr. 1992
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen