MS/HVB ENERN (III) Tilbake til søk
ENERN (III)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV+1A1 Hvalfanger
Kallesignal LIWO
Byggeår 1952/09
Leveringsmåned November
Byggenr 126
Bruttotonn/BT 908
Nettotonn/NT 277
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 210’ (64,03 m)
Skrog LBP 195,7'
Bredde 33’ (10,08 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 18’4” (4,29 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 16,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hjelpekjel (donkey boiler), 220 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x dieselgenerator, hver 200 BHK (130 kW) 1 x nødgen., diesel drevet, 43 BHK
El-kraft 260 kW
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem Utstyrt med vribar propell, bygget av A. M. Liaan, Ålesund. Propellens diameter var 3.200 mm
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Nordberg, 2-takt, enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 21,5" x 31", 2.700 BHK v/225 o/min.
Maskin-/motorbygger Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, Usa
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Moss
Reg havn Sandefjord

1952 Bygget som diesel drevet motor hvalbåt ENERN (3) ved Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 29/9-1952. Gudmor var fru Inger Marie Winge-Sørensen. Overlevering skjedde 19/11-1952.
Navnet ENERN stammer fra Hvalfangerselskapet A/S Atlas (Chr. Nielsen & Co.), Larvik, den gang med kokeriet SOLGLIMT. Hele selskapet med hvalbåter og kokeri ble kjøpt opp av A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord v/Lars Christensen i 1930. Rederiet hadde et nybygg fra Framnæs mek. året før med samme navn. Denne ble omdøpt TOERN.
ENERN var den første og eneste nybygde hvalbåt i moderne tid i Norge som var bygget som nybygd hvalbåt med dieselmotor.
I fangst fra høsten 1952/53 for Fl/k THORSHØVDI.
1953 Driver korrigering av navigasjonsinstrumenter og annet i Sandefjordsfjorden 23/10. Avgikk med kurs for Cape Town og isen 26/10. ENERN skal benyttes i hvalmerking og går derfor til isen tidligere enn vanlig. Med seg har man videnskapspersoner som skal være med på merkingen. De skal landsettes på Husvik Harbour og sendes hjem med ORWELL. Formålet er å kartlegge hvalbestanden. Leder for den videnskaplige del var professor Johan T. Ruud.
I fangst for Fl/k THORSHØVDI alle sesonger frem til slutten av sesongen 1960/1961. Skytter var Martin Marthinsen, Sandar.
1954 Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1954/55. Hvalskytter var Martin Marthinsen fra Sandar.
1955 Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1955/56. Hvalskytter var Martin Marthinsen fra Sandar.
1956 Ankom Sandefjord 27/03 som første båt etter endt sesong.
Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1956/57. Hvalskytter var Martin Marthinsen fra Sandar.
1957 Ankom Sandefjord 11/04 etter endt sesong.
Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1957/58. Hvalskytter var Martin Marthinsen fra Sandar.
1958 Ankom Thorøya 09/04 etter endt sesong. La til kai i snøvær og kald nordost vind.
Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1958/59. Hvalskytter var Martin Marthinsen fra Sandar.
1959 Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1959/60. Hvalskytter var Elling Nilsen fra Råde.
1960 Fanger for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1960/61. Hvalskytter var Elling Nilsen fra Råde.
1961 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1961/62 med Tor Vermli som skytter. Anløp Montevideo, Uruguay på nedtur. Sendt på ekspedisjons tur første del av sesongen. Plaget av dårlig vær og tåke. Lite utbytte av turen.
1962 ENERN hadde 114 hval med Tor Vermli (112 på NEBB) som skytter. Tor Vermli og Erling Haugen alternerte mellom ENERN og NEBB under sesongen. La til på Thorøya 02/05 etter endt sesong. Brukte 23,5 døgn på hjemturen i økonomifart.
Sesongen 1962/63 fanger for Fl/k THORSHAVET. Hvalskytter var Elling Nilsen fra Råde, skipper var John Edvardsen og en av styrmenn het Ole Johnny Hansen. Alle Onsingær. ENERN måtte gå til Syd-Georgia i løpet av sesongen for å utbedre en hylselekkasje.
1963 Sesongen 1963/64 fanger for Flk THORSHAVET. Hvalskytter var Alf A. Andreassen.
1964 Resultatet var magert etter 1963/64 sesongen. Kun 42 hval totalt for ENERN. Kokeriets utkok gav 87.000 fat hvalolje.
Sesongen 1964/65 fanger for Flk THORSHAVET. Hvalskytter var Einar Abrahamsen.
1965 Sesongen 1964/65 ble det 116 hval på ENERN. Totalutbytte for flåten ble 58.000 fat.
Sesongen 1965/66 fanger for Flk THORSHAVET. Hvalskytter var Erling Haugen.
1966 Sesongen 1966/67 fanger for Flk THORSHAVET. Hvalskytter var Einar Henriksen.
1967 Utbyttet ble kun 37.028 fat hvalolje, samt 23.036 fat spermolje av sesongen 1966/67. A/S Thor Dahl legger ned hvalfangsten etter atter en dårlig sesong. ENERN og en del andre hvalbåter legges i opplag for godt.
1970 Solgt til Ivan Ulsund Rederi, Rørvik 20/06-1970 for ombygging til fiskebåt. Ombygges til ringnotsnurper i Hommelvik.
1971 Ferdig ombygget som ringnotsnurper i oktober. Nye mål: L: 210,0', B: 33,1', D: 19,5', 920 brt. Ny motor: 1 x type MWM (Motoren-Werke Mannheim AG). 4-takt/enkeltv.8 sylindret m/syl.dim.: 360 x 450mm, 2.400 BHK. Omdøpt til TRØNDERBAS. Lastekapasiteten var på 14.000 hl., som var størst i landet.
Svein Ulsund hadde ideen til rund styrehusform ved ombyggingen fra ENERN til TRØNDERBAS(2) – og mange fiskebåter er utstyrt med denne styrehusformen i ettertid
1972 Norgesrekord i føringsmengde på 12.500 hl. lodde (tatt på Finnmarkskysten) levert på Møre.
1973 Vinterloddefiske totalt: 102.000 hl., som var bestenotering det året.
1976 Toppet listene for vinter og sommerloddesesongene, vinterlodda ble totalt på 134.000 hl, mens sommerlodda kom på ca. 150.000 hl i alt.
1977 Ombygd til shelterdekker i Ølen. Nye mål: 1.261 brt.
1981 Solgt til P/R Solvår, Alvsvåg, (Magne Alvsvåg, Bremnes), Haugesund. Omdøpt til SOLVÅR
1989 Solgt til Hargun A/S v/Jonny Garvik, Lepsøy. Omdøpt til HARGUN
1999 Omdøpt VIKAR I.
2002 I mai solgt til H. Østervold A/S, Torangsvåg, Bergen. Beholder navnet VIKAR I.
2003 Solgt til Østervold Invest A/S, Torangsvåg, Bergen i august. Beholder navnet.
Solgt til Danmark for hogging. Slettet 19/12 som opphugget.

Fremdrift:  1 x dieselmotor, type Norberg, 2-takt/enkeltv. 6 sylindret 21,5" x 31", 2.700 BHK v/225 o.min. Bygget av Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, Wisconsin, USA
Utstyrt med vribar propell, bygget av A. M. Liaan, Ålesund. Propellens diameter var 3.200 mm.

1952 Built as diesel driven whale catcher ENEREN by Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched on 29/9-1952. Sponsor was Mrs Inger Marie Winge-Sørensen, Sandefjord. Sea Trail and delivery took place on 19/11-1952.
Name ENERN came from the whaling company A/S Atlas (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. At that time the SOLGLIMT-expedition. The entire company with the catchers and the factory ship was acquired by the A/S Odd (A/S Thor Dahl, Lars Christensen as manager) of Sandefjord in 1930.
ENERN was the first newbuilt catcher in modern time, built with diesel propulsion. Catching for Fl/F THORSHØVDI the season of 1952/53.
1953 Catching for Fl/k THORSHØVDI all seasons between season of 1953/54 to end of 1960/1961.
1957 Catching for Fl/k THORSHØVDI season of 1957/58. Gunner was Martin Marthinsen of Sandar.
1958 Catching for Fl/k THORSHØVDI Season of 1958/59. Gunner was Martin Marthinsen of Sandar.
1959 Catching for Fl/k THORSHØVDI Season of 1959/60. Gunner was Elling Nilsen of Råde.
1960 Catching for Fl/k THORSHØVDI Season of 1960/61. Gunner was Elling Nilsen of Råde.
1961 Catching for Fl/k THORSHAMMER Season of 1961/62 with Tor Vermli as gunner.
1962 Season of 1962/63 catching for Fl/k THORSHAVET.
1963
Season of 1963/64 catching for Flk THORSHAVET. Gunner was Alf A. Andreassen.
1964 The result was poor for the 1963/64 season. Only 42 whales in total for ENERN. Total result of the expedition was 87.000 barrels of whale oil.
Season of 1964/65 catching for Flk THORSHAVET. Gunner was Einar Abrahamsen.
1965 Season of 1964/65 the catch of ENERN was 116 whales. Total outcome for the whole expedition was ble 58.000 barrels of oil.
Season of 1965/66 catching for Flk THORSHAVET. Gunner was Erling Haugen.
1966 Season of 1966/67 catching for Flk THORSHAVET. Gunner was Einar Henriksen.
1967 Outcome was only 37.028 barrels of whale oil and 23.036 barrels of sperm oil for the season of 1966/67. A/S Thor Dahl laid down the whaling for good after another bad season. ENERN and some other catchers was to laid up for good, as catchers.
1970 Sold to Ivan Ulsund Rederi, Rørvik 20/6-1970 for conversion to fishing vessel. Conversion took place in i Hommelvik.
1971 Completed as purse seiner in October. New measurement: L: 210,0', B: 33,1', D: 19,5', 920 grt. New engine installed. A MWM (Motoren-Werke Mannheim AG). 4-stroke/single acting 8 cyl. dim.: 360x450mm, 2400 BHK. Renamed TRØNDERBAS. Cargo capasity 14.000 hl., as the biggest in Norway at that time. (see: http://www.ivanulsund.no)
Svein Ulsund had an idea of having the front of the wheelhouse round in shape while rebuilding the  ENERN to TRØNDERBAS(2) – and many of the fishing vessels have been equipped with this form on the wheelhouse after that
1972 Norwegian record on same keel a volume of 12.500 hl. capelin (taken on the coast of Finnmark) delivered on Møre (West-Norway).
1973 The winter capelin fishery a total of 102.000 hl., as the best noted that year.
1976 Topping the list of winter and summer caplin season. The winter catch of capelin a total of 134.000 hl, while the summer catch of capelin ended up at a total of 150.000 hl.
1977 Converted to a shelterdecker in Ølen. New meas.: 1.261 grt.
1981 Sold to P/R Solvår, Alvsvåg, (Magne Alvsvåg, Bremnes), Haugesund. Renamed SOLVÅR
1989 Sold to Hargun A/S v/Jonny Garvik, Lepsoy. Renamed HARGUN
2003 Sold to Denmark for breaking

 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
 • ENERN

  ENERN
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953, Liv-Agno Ulsund via Helge Lund, «Thor-Glimt»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen