DS/HVB KIAUTSCHOU V 6502

Tilbake til søk
KIAUTSCHOU V 6502
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LCBC
Byggeår 1928/08
Byggenr 289
Bruttotonn/BT 242
Nettotonn/NT 79
Skrog LOA Lpp: 115,0' - B: 23,2' - D: 13,2'
Skrog LBP Lpp: 115,0'
Bredde 23,2'
Dypgående 13,2'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14'x11', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.253 kv/ft, 200 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Nyland, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 135 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1928 - 1936
Norge
1940 - 1941
Tyskland
1941 - 1942
Tyskland
1942 - 1944
Tyskland
1944 - 1945
Tyskland
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1928 Bygget som hvalbåt STAR XI ved Nylands Verksted for regning av Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Levert i august. Fanger for kokeriet C. A. LARSEN sesongen 1928/29.
1936 Solgt til Norske Hvalprodukter, Oslo. Omdøpt til HVAL III. Solgt til Hvalfangstselskabet Blaahval A/S (Jørgen Krag), Sandefjord som HVAL III.
Sesongen 1936/37 utleid til Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H sammen med kokeriet C. A. LARSEN og hvalbåtene HVAL II, HVAL IV, HVAL V, HVAL VI og HVAL VII.
1939 Rekvirert av Kgl. Norske Marine i september som bevoktningsfartøy i 1. Sjøforsvarsdistrikt, Oslofjordens bevoktningsavdeling.
1940 Tatt som tysk bytte i Horten 09/04. Satt i tjeneste 19/04 som NO 06 KIAUTSCHOU for Die Deutsche Kriegsmarine i Hafenschützflottilla Oslofjord, Horten (A-Gruppe)
1941 01/04 omdøpt V 6106 KIAUTSCHOU. Tilsuttet 61. Vorpostenflottille og stasjonert i Bodö som fartøy for eskorte og sikkerhetstjeneste.
1942 I tjeneste for Hafenschutzflottille Hammerfest (NH) og Tromsö (NT) fra 05/10-1942. Omdøpt NH 02 KIAUTSCHOU
1944 Overført til 65. Vorpostenflottille 15/04. Omdøpt V 6502 KIAUTSCHOU.
1945 Tilbakelevert Den norske Stat, Oslo 08/05 og omdøpt HVAL III.
1946
Solgt til Gjertsen & Co. A/S, Bergen. Omdøpt TERTEN.
1949
Ombygd til M/Fi: 286 brt, 126 nrt, dimensjon: L: 131,7’ – B: 23,2’ – D: 13,2’.
Innsatt 2 x 8-sylindret 2-takt/enkeltv. (General Motors Corp., Detroit MI, b.1943), 500 bHK koblet til felles propellaksel.
1954 Ny motor: 4-sylindret/2-takt, Wichmann type, 600 BHK. Bygget ved Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset.
1967 Solgt til Morten Telle P/R, Tælavåg/Bergen. Registrert i fiskeriregisteret som H-12-S.
1973 Solgt til P/R Terten (Gjertsen & Co. A/S), Bergen.
1975 Solgt til K/S A/S Terten & Co. (Knut Austevoll, Lepsøy), Bergen. Merkeregisteret M-54-O.
Ombygd til Stand-by-skip: 299 brt, 175 nrt, 6cyl. 4T DM (MaK Maschinenbau GmbH, Kiel, b.1965), 1.100 BHK.
1983 Solgt til Gjelevikens Delikatesserøkeri A/S, Lepsøy/Bergen i februar.
1985 Innkjøpt av Simon Møkster, Stavanger i november. Omdøpt STRIL SURVEYOR.
1990
Solgt til Roel Feenstra Scheepvaartbedrijf BV, Den Helder, NL i januar. Omdøpt NORTHSEA ASSISTANT
1994
Solgt til Seaworx BV (Marine Contractors Den Helder BV), Den Helder, NL.
1996 Solgt 01/01 til Sami Marine SA, San Lorenzo, Honduras. Omdøpt RAINBOW A.
199?
Omdøpt SAMI.
2003
Solgt 08/09 til ukjent eier, Sao Tome, Sao Tome & Principe. Omdøpt LABO.
2009
Fremdeles i fart.

1928 Built as whale catcher STAR XI by Nylands Verksted for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Delivered i August. Catching for factory C. A. LARSEN season of 1928/29.
1936 Sold to Norske Hvalprodukter, Oslo. Renamed HVAL III. Sold to Whaling Company Blaahval A / S (Jørgen Krag), Sandefjord as HVAL III.
The season 1936/37 hired by Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H together with the factory C. A. LARSEN and the whale boats HVAL II, HVAL IV, HVAL V, HVAL VI and HVAL VII.
1939 Requested by the Royal Norwegian Navy in September as a guard vessel in the 1st Naval District, Oslofjorden's guard department
1940 Seized by German Navy in Horten 09/04. Put in service 19/04 as NO 06 KIAUTSCHOU for Die Deutsche Kriegsmarine in Hafenschützflottilla Oslofjord, Horten (A-Group)
1941 01/04 renamed V 6106 KIAUTSCHOU. Joined 61. Vorposten flotilla and stationed in Bodö as a vessel for escort and security services.
1942 In the service of Hafenschutzflottille Hammerfest (NH) and Tromsö (NT). Renamed NH 02 KIAUTSCHOU 05/10-1942.
1944 Transferred to 65. Vorpostenflottille 15/04. Renamed V 6502 KIAUTSCHOU.
1945 Returned the Norwegian Government, Oslo 08/05 and renamed HVAL III.
1946 Sold to Gjertsen & Co. A/S (P. Petersen), Bergen. Converted to a deep-sea fishing vessel. Renamed TERTEN.
1949 Converted to M / Fi: 286 grt, 126 nrt, dimension: L: 131,7' - B: 23,2' - D: 13,2'.
Inserted 2 x 8-cylinder 2-stroke/single acting. (General Motors Corp., Detroit MI, b.1943), 500 bHK coupled to common propeller shaft.
1954 A new Wichmann diesel installed. 2-stroke/single acting, 4-cylinder, cyl. dim.: 380 x 450mm, 600 BHP at 325 rpm. Built at Wichmann Motorfabrikk A / L, Rubbestadneset.
1967 Sold to Morten Telle P/R, Tælavåg/Bergen. Registered in the fisheries registry as H-12-S.
1973 Sold to P/R Terten (Gjertsen & Co. A/S), Bergen.
1975 Sold to K/S A/S Terten & Co. (Knut Austevoll, Lepsøy), Bergen. Registered as M-54-O.
Converted to Stand-by-ship: 299 BT, 175 NT, 6-cyl. 4-stroke/single act., DM (MaK Maschinenbau GmbH, Kiel, b.1965), 1,100 BHK.
1983 Sold to Gjelevikens Delikatesserøgeri A/S, Lepsøy/Bergen in February.
1985 Purchased by Simon Møkster, Stavanger in November. Renamed STRIL SURVEYOR.
1990 Sold to Roel Feenstra Scheepvaartbedrijf BV, Den Helder, NL in January. Renamed NORTHSEA ASSISTANT.
1994 Sold to Seaworx BV (Marine Contractors Den Helder BV), Den Helder, NL.
1996 Sold 01/01 to Sami Marine SA, San Lorenzo, Honduras. Renamed RAINBOW A.
199? Renamed SAMI.
2003 Sold 08/09 to unknown owner, Sao Tome, Sao Tome & Principe. Renamed LABO.
2009 Still in service--?

  • STAR XI

    STAR XI
  • STAR XI

    STAR XI
  • STAR XI

    STAR XI
Nylands Verksted, Oslo
Kilde: DnV reg-1935/53, www.warsailors.com, www.skipet.no
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net