DS/HVB SEKSERN Tilbake til søk
SEKSERN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLSZ
Byggeår 1953/06
Leveringsmåned Juni
Byggenr 20
Bruttotonn/BT 626
Nettotonn/NT 208
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 46,87 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 9,05 m
Dypgående 4,9 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet ca. 16,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boiler) m/overheter, oljefyrt m/kunstig trekk. Total heteflate (HF): 4.990 kv/ft. Arbeidstrykk (kjele): 250 psi
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampgen. à 20kW.
El-kraft 40kW/110VDC
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C4, 4-sylindret, syl. dia.: 14,6"-34,3-"34,3"-14,6", slag 32,5", 293 NHK/2.200 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1953 Bygget som hvalbåt SEKSERN av A/S Stord, Leirvik for regning av Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 19/12-1952. Gudmor var fru Holden. Levert til eiere 19/06 som den siste dampdrevede hvalbåt A/S Thor Dahl bygde, og den siste hvalbåt A/S Stord bygde. Satt i fangst for Fl/k THORSHØVDI sesongen 1953/54. Skytter var Sverre Hansen, Hvasser.
Dette var av en serie bygget etter tegninger av Fredrikstad mek. Verksted, også kalt for Fredrikstad-design.
Andre hvalbåter bygget etter samme lest var NEBB, THORFINN, TIGER (fremdeles aktiv på Island) ODD XIII og en del andre hvalbåter.
1954 Sesongen 1954/55 i fangst som fangstbåt. Ivar Storm-Larsen, Sandar var skytter
1955 Sesongen 1955/56 i fangst som fangstbåt. Alf E. Andreassen, Husøy var skytter
1956 Sesongen 1956/57 i fangst som fangstbåt. Alf E. Andreassen, Husøy var skytter
1957 Sesongen 1957/58 i fangst som fangstbåt.. Skytter var Alf S. Karlsen, Tjøme.
1958 Sesongen 1958/59 i fangst for Flk THORSHAVET. Dagfinn Skorge, Gøteborg var skytter
1959 Sesongen 1959/60 i fangst for Flk THORSHAMMER. Dagfinn Skorge, Gøteborg var skytter.
1960 Sesongen 1961/62 i fangst for Flk THORSHAVET. Ole Amundsen var skytter.
1961 Sesongen 1961/62 i fangst for Flk THORSHAVET. Ole Amundsen var skytter.
1962 Sesongen 1962/63 i fangst som bøyebåt. Skytter var Herleif Nilsen, Helgeroa.
1963 Sesongen 1963/64 i fangst som fangstbåt. Skytter var Martin Olsen, Onsøy/Sandar.
1964 Sesongen 1964/65 i fangst som fangstbåt. Arne Andreassen, Onsøy var skytter halve sesongen.
1965 Solgt 04/11-65 for ombygning til havgående fiskebåt, Solgt til Vestre & Frantzen P/R (Alf Vestre, Brattvåg), Ålesund.
1967 Ombygd til M/Fi ved Hasund Smie & Skipsverft A/S, Ulsteinvik. Ferdig ombygd til «fiskefartøy for dypvannsfiske» for Partrederiet Alf Vestre. Omdøpt NEPTUGES og i merkeregisteret som M-353-H. Hjemmehavn var Ålesund. Dampmaskineriet erstattet med en MaK hovedmotor, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl.dim.: 329 x 450mm, 1.600 BHK v/375 o.min. Også satt inn to dieselgeneratorer på 166 BHK. Hovedmotoren er bygget ved Atlas-Mak Masch.bau. GmbH, Kiel.
1973 Overtatt av Alf Vestre, Vatne, Ålesund 07/08.
1976 Sank etter kollisjon 14/03, med snurpebåten SJARM i området ved Magerøysundet, nord av Stikkelsvågsnæringen. NEPTUGES var på vei sørover med full loddefangst i tett snøtykke. Båten ble truffet av snurpebåten på babord side og sank på to minutter. Mannskapet på 14 kom seg i lettbåten og ble tatt opp av SJARM (M-472-SM). En blir skadd, men alle redder livet

1953 Built as whale catcher SEKSERN by A/S Stord, Stord for Thor Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 19/12-1952. Mrs. Holden was the Godmother. Delivered 19/06 as the last steam driven catcher A/S Thor Dahl built, and the last catcher A/S Stord ever built. Started as catcher for factory Fl/F THORSHØVDI season of 1953/54. Gunner was <Sverre <<Hansen, Hvasser.
SEKSERN was built based upon drawings and specifications from Fredrikstad mek. Verksted (also called Fredrikstad-design).
Other catchers of same type is NEBB, THORFINN, TIGER (still active on Iceland) and ODD XIII and many other companies.
1954 The 1954/55 season catching as catcher. Ivar Storm-Larsen, Sandar was the gunner
1955 The 1955/56 season catching as catcher. Alf E. Andreassen, Husøy was a gunner
1956 The 1956/57 season catching as catcher. Alf E. Andreassen, Husøy was a gunner
1957 The 1957/58 season catching as catcher. The gunner was Alf S. Karlsen, Tjøme.
1958 The 1958/59 season in catch for Flk THORSHAVET. Dagfinn Skorge, Gothenburg was a gunner
1959 The 1959/60 season in catch for Flk THORSHAMMER. Dagfinn Skorge, Gothenburg was a gunner.
1960 The 1961/62 season in catch for Flk THORSHAVET. Ole Amundsen was the gunner.
1961 The 1961/62 season in catch for Flk THORSHAVET. Ole Amundsen was the gunner.
1962 The 1962/63 season in catch as a buoy boat. Gunner/skipper was Herleif Nilsen, Helgeroa.
1963 The 1963/64 season catching as catcher. The gunner was Martin Olsen, Onsøy/Sandar.
1964 The 1964/65 season catching as catcher. Arne Andreassen, Onsøy was a gunner half the season.
1965 Sold 04/11 for conversion to fishing vessel for Alf Vestre, Hellandshavn.
1967 Re-constructed to a seiner by Hasund Smie & Skipsverft A/S, Ulsteinvik. Completed as vessel for deep sea fishing for Partrederiet Alf Vestre. Renamed NEPTUGES and registered in the fishery register as M-353-H. Home port Ålesund. Steam machinry replaced by diesel machinery. A MaK main engine, 4-stroke/single acting, 8-cylinder, cyl.dim.: 329 x 450mm, 1.600 BHP at 375 rpm. Also two new dieselgenerators fitted, 166 BHP each. Main engine built by Atlas-Mak Masch.bau. GmbH, Kiel.
1973 Handed over to Alf Vestre, Vatne, Ålesund on 07/08.
1976 Sank after a collision with purse seiner SJARM on 14/03 in the area of Magerøysundet. NEPTUGES was southbound fully loaded with capelin in heavy driving snow. NEPTUGES was hit by the other vessel at the port side and sank in two minutes. The crew of 14 entered the work boat and was picked up by SJARM (M-472-SM). One injured but all survived.

 • SEKSERN

  SEKSERN
 • SEKSERN

  SEKSERN
 • SEKSERN

  SEKSERN
 • SEKSERN

  SEKSERN
 • SEKSERN

  SEKSERN
Kilde: Arne Sognnes, DnV reg-1962 DnV Reg, «Hvor Ble Båtene av», «Båter/Skip bygget ved A/S Stord Verft.» bladet «Thor-Glimt»
Utarbeidet av: Myhre Jørn