M/T THORSTAR Tilbake til søk
THORSTAR
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 77398
Klassifisering Lloyds +100A1
Kallesignal LAVQ
Byggeår 1953/08
Leveringsmåned August
Byggenr 443
Bruttotonn/BT 12.521
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW 18.560
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 169,46 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 22,21 m
Dypgående 11,58 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for råolje
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 29 x lastoljetanker,2 x pumperom4 x lastoljepumper, kapasitet 2.000 kub/mtr pr time
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers),
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radio telefoni og telegrafi.
Maskin-/motordetaljer Stork, 2-takt, dobbeltv.,7-sylindret, syl. dim.: 700 X 1.200 mm, 8.000 BHK
Maskin-/motorbygger Gebroeders Stork & Co, Hengelo, Nederland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Amsterdam
Reg havn Sandefjord

1953 Bygget som motortanker SHERATAN ved Nederlandsche Dok & Scheepsb.Mij (NDSM), Amsterdam for N. V. van Nievelt Goudriaan & Co Nederland.
1956 Solgt til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord 15/6-1956 omdøpt THORSTAR
1961
Benyttet som transportbåt i isen i sesongen 1960/61. Avgikk Sandefjord den 18/11-1961.
1965 Solgt til Nimor Corporation, Panama 18/05-1965, omdøpt GEODOR
1969
Grunnstøtte v/Buenaventura på reise fra Hamilton, Ontario 15/12-69
1970 Bragt flott 07/02-1970. Slept til Balboa hvor hun ble kondemnert. Solgt til huggere på Taiwan. Ankom Kaohsiung under slep 06/05-1970. Hugging påbegynt 10/05-1970

1953 Built as motor tanker SHERATAN by Nederlandsche Dok & Scheepsb.Mij (NDSM), Amsterdam for N. V. van Nievelt Goudriaan & Co Nederland.
1956 Sold to Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord 15/06-1956, renamed THORSTAR
1961
Serviced as supply ship for the whaling fleet of A/S Thor Dahl in the season of 1960/61. Departed from Sandefjord the 18/11-1961.
1965 Sold to Nimor Corporation, Panama 18/05-1965, renamed GEODOR
1969
Touching ground at Buenaventura on route from Hamilton, Ontario 15/12-69.
1970 Refloated 07/02-1970 and towed to Balboa where she was considered as a total loss. Sold to breakers on Taiwan. Arrived Kaohsiung under tow 06/05-1970. Breaking started 10/05-70.

 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR
 • THORSTAR

  THORSTAR

Fra THORSTARS anløp i Philadelpia i mars 1959 (Fra Thor-Glimt).

Bak kulissene i en havn.
Vannkanten i hvilken som helst havn er alltid en fasinerende oppholdssted for en nysgjerrig tilskuer. I havnebildets stadige forandringer på Philadelphia havn spilles hovedrollen av store malmbåter, tankskip, last/passasjer skip, motorbåter og taubåter. En lekmann lurer vel på om denne kontinuerlige prosessen forgår uten mål og mening. En kan bare ane at noen drar i trådene, og et glimt bak kulissene vil ofte avsløre at det er det. Likevel, vi skal fortelle en liten typisk hendelse fra en hverdag på havnen.
For ikke lenge siden, kom den store malmbåten, CERRO ALTIMIRA, som rutinemessig stopper her, lenge nok til å motta en liten pakke som ble levert av en liten motorbåt, på sin ferd ut mot havet. Innholdet? En elektrisk barbermaskin som maskinsjefen hadde spurt A. Moe & Co, om de kunne få reparert, når skipet ankom havnen for å levere sin last til United States Steel.
Og, vær sikker, slike personlige tjenester er ikke vanlig. Men reparasjoner som skal utføres om bord i skip, eller speditører, har lært seg å måtte stole på Moe & Co., som en tilbyder av tjenester. Noe som har vært Moe & Co’s aktiviteter i havnen i Philadelphia i de siste 40 år.
I tillegg til sin vanlige tjeneste for befrakter, firmaets nyervervelse, et amfibisk landings fartøy som regnes som unik i arbeidet med korte ned tiden i skips reparasjoner. En stor fordel er at skipene ikke alltid trenger å gå til kai i Philadelphia for å få utført reparasjoner. I stedet, denne DUCK (and), som den kalles, kan transportere mannskap og utstyr fra Moes butikk, kjøre til vannkanten, fortsette rett ut i vannet og fortsette ut til det ventende skipet, og derved eliminere overføring til andre transportmidler og tidstap ved denne operasjonen. Tid spart har blitt anslått til å være omtrent en halvdel av hva det ville normalt være uten denne farkosten DUCK (Anda)».
Hvordan det fungerer kan best forklares ved en historie fra virkeligheten, som skjedde på hva som syntes å være en vanlig dag i Philadelphias havn.
Dette var en nødsituasjon. Et annet jernmalm skip, med et veldig tidsmessig kort havneopphold, og nær forestående laste og losse tidspunkt, ankom hun sent på fredag ettermiddag. Det skulle forlate havnen igjen allerede på mandag morgen klokken seks, -men var oppstått et problem. Et av lagrene på skipets 30-tonns tunge ror var skadet og lakk olje. Selv om lageret veide nær to tonn, det var åpenbart at det måtte tas i land for reparasjon.
Problemet, som normalt ville kunne løses med en kaiplass, men dette ville bli mer komplisert, grunnet tidevannet i Delaware-elva. Imidlertid, etter en nøye undersøkelse ved havnens autoritet, ble det besluttet at denne allsidige farkosten DUCK var det beste svaret for transport av lageret til land. Selv med dette, var tidsskjemaet stramt. Fullføringstidspunkt var ikke før tirsdag- en full dag og en halv dags forsinkelse på fartøyets planer, betyr et tap på $4.000.
The Moe Co, tar utfordringen. Lageret ble fjernet fra styremaskinrommet, låret ned siden på skipet og landet på DUCK, og lageret var fremme i firmaets verksted etter mindre enn en halvtime transporttid. Lageret ble reparert, returnerte og installert på skipet før den opprinnelige seilingsplan på mandag kl.06.00, takket være bruken av DUCK. Den konvensjonelle transporttiden som involverer rigging, lastebiler, etc., ville ha tatt minst fire timer hver vei fra skip til land.
Det er interessant å se denne allsidige transportinnretningen i aksjon som er illustrert her i en annen visitt bak kulissene av det show som forgår på Philadelphias opptatt-havn til enhver tid.

Kilde: Ragnar Andersens notater, Arne Sognnes notater, DnV reg.1961
Utarbeidet av: Ragnar Iversen