MS THORSRIVER

Tilbake til søk
THORSRIVER
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5360364
Klassifisering DnV +1A1 T, Is-C, F
Kallesignal JXBT
Byggeår 1959/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 159
Bruttotonn/BT 5.760
Nettotonn/NT 3.150
Dødvekt/TDW 8.700
Skrog LOA 146,06 m
Bredde 18,65 m
Dypgående 7,86 m
Dybde (i riss) 39'6" SHD
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Stykkgods/lukket shelterdekker/passasjerer
Hastighet 16
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 4 lasterom m/5 lasteluker utstyrt med McGregor luker på luke 1, 2, 4 og 5. Luke 3 var treluke. 15 lastebommer m/14 lastevinsjer (Thrige likestrøm)
Kjeletype 1 x hjelpekjel (donkeyboiler), oljefyrt, arbeidstrykk: 100 PSI 1 x eksoskjel (exh.gas boiler), arbeidstrykk: 100 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgeneratorer, type Skania, hver på 355 BHK (220kW)
El-kraft 660kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Direction finder, elektrisk log (SAL), ekkolodd, gyrokompass, utstyr for elektronisk posisjonsbestemmelse og Radar
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radio telefoni og telegrafi, VHF
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Sulzer 6SAD, 2-takt, enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.550 mm, 7.800 BHK v/119 o/min.
Maskin-/motorbygger Sulzer Bros., Winterthur, Sveits
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1977 - 1980
China
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1958 Bygget som lasteskip THORSRIVER ved Framnæs mek.Værksted for Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 30/01-1959. Gudmor var fru Gunvor Wegger, gift med direktør Arnt Wegger.
Teknisk prøvertur 14/05 hvor hun på Fredrikstadmilen oppnådde en toppfart på 19,5 knop. Overtatt 25/05-1958.
THORSRIVER gikk fra Sandefjord 28/05 på sin jomfrutur til Cornerbrooke på Newfoundland for å ta sin første last, avispapir. Med seg på reisen var også kontorsjef Torger Moe og frue. Skipsfører var Olav J. Bjørnsgaard, maskinsjef Karl Otto Evensen og stuert Olav Gregersen. THORSRIVER var en ny tilvekst til Christensen Canadian African Line.
1962 Oppgradert til skip med kjølelast Framnæs mek. Værksted, Sandefjord
1963 THORSRIVER utmerker seg som en fotballbåt og blir Durbanmestere dette året, arrangert av Den Norske Sjømannskirke i Durban.
1964 THORSRIVER tar 20 plass i fotballens norske fotballserie og 19 plass i svømming.
1975 Matros Ingar Pedersen forsvinner 14/01-1975 under opphold i St. John, NB, Canada.
1977 Solgt til Ocean Tramping Co.Ltd., Hong Kong. Overlevert 10/11-1977, omdøpt YU SHANG SHAN. Ved overlevering hadde THORSRIVER gjort 65 rundreiser mellom Canada og Afrika, en totalt utseilt distanse på 1.302.777 n.mil (utregnet av kaptein F.M.Olsen). Senere overført til China Ocean Shipping Co., China.
På 1980-tallet overført til Tianjin Ocean Shipping Co. (COSCO-TIANJIN), China.
1993 Slettet i Lloyds Register grunnet mangel på opplysninger, skjebne ukjent

1958 Built as general cargo THORSRIVER by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched on 30/01-1959. Sponsor was Mrs. Gunvor Wegger, wife of the director of Framnæs Mr. Arnt Wegger.
Sea trail on 14/05 where she achieved a top speed of 19,5 knots at the Fredrikstad track. Handed over to her owners on 25/05.
Left Sandefjord on her maiden voyage on 28/05, heading for Cornerbrook of Newfoundland for her first cargo of newspaper paper for South Africa. As passengers was head of office, Torger Moe and his wife. The master was mr Olav J. Bjørnsgaard. Chief engineer Karl Otto Evensen and chief stewaed Olav Gregersen. Scheduled for the Christensen Canadian African Line (CCAL)
1962 Upgraded and expanded the refrigerated cargo space at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.
1963 THORSRIVER is a football boat and won the Durban-serie this year, hosted by the Norwegian seamen's Church in Durban.
1964 THORSRIVER took the 20th place in the Norwegian football serie for the merchant fleet, and the 19th place in the swimming competition.
1977 Sold to Ocean Tramping Co.Ltd., Hong Kong. Delivered on 10/11-1977, renamed YU SHANG SHAN. At the delivery the THORSRIVER had traveled 65 roundtrips between Canada and Afrika, a total sailed distance of 1.302.777 nautical miles (calculated by the master F. M. Olsen). Later taken over by China Ocean Shipping Co., China.
In the eighties, again transferred, this time to Tianjin Ocean Shipping Co. (COSCO-TIANJIN), China
På 1980-tallet overført til Tianjin Ocean Shipping Co. (COSCO-TIANJIN), China.
1993 Deleted from the register, final destiny uknown.

 • THORSRIVER

  THORSRIVER
 • THORSRIVER

  THORSRIVER
 • THORSRIVER

  THORSRIVER
 • THORSRIVER

  THORSRIVER
 • THORSRIVER

  THORSRIVER
 • THORSRIVER

  THORSRIVER
Mannskap pr. 01/11-1959 (Thor-Glimt)
Kaptein Olav J. Bjørnsgaard Nøtterøy
1. styrmann Frithjof Martin Olsen Sandar
2. styrmann Per Larsen Sandar
3. styrmann Rolf Viggo Bakke Sandar
4. styrmann Simon Kristiansen Færøyane
Telegr.sekr. Walter Han
Kilde: Bladet "Thor-Glimt”, DnV reg. 1961
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net