MS/HVB THORDR Tilbake til søk
THORDR
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5359652
Klassifisering Lloyd. Ice class 3
Kallesignal LLXE
Byggeår 1959
Leveringsmåned November
Byggenr 114
Bruttotonn/BT 799
Nettotonn/NT 358
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 63,61 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 9,84 m
Dypgående 5,26 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motorskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet ca. 18,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Clayton steamgenerator
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen., type MAN. (2 for el forsyning, og en for vinsjsystem)
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Verft Werf De Hoog
Sted Rotterdam
Reg havn Sandefjord

1959 Bygget som hvalbåt THOMAS W. VINKE (AM3) ved Werf De Hoog, Rotterdam, Holland for Nederlandsche Mij voor de Walvischvaart NV Amsterdam, Nederland. Sjøsatt 10/08, levert i november. . 1964 Innkjøpt av A/S Thor Dahl (A/S Ørnen & A/S Odd). Overtatt i Cape Town. Satt i fangst for THORSHAVET-ekspedisjonen. A/S Thor Dahls siste hvalfangst ekspedisjon. Omdøpt THORDR. Den tredje med dette navnet. Deltar i sesongen 1964/65 som fangstbåt for kokeriet THORSHAVET med Ansgar Flaatten som skytter. 1965 Deltar i sesongen 1965/66 som fangstbåt for kokeriet THORSHAVET. Elling Nilsen fra Råde i Østfold var skytter. 1966 Siste sesongen i isen, sesongen 1966/67 som fangstbåt for kokeriet THORSHAVET. Martin Olsen fra Onsøy i Østfold var skytter. 1967 Lagt i opplag etter endt sesong. 1970 Solgt til Georg Lokøy Partrederi, Brattholm utenfor Bergen og ombygd til ringnotsnurper. Omdøpt ENDRE DYRØY. Registrert i merkeregisteret som H-6-F. Var i mange år Norges største ringnotsnurper. 1971 Ny motor installert. 1 x dieselmotor, Wichmann type 7AX, 2-takt/enkltv., 7-sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 1.750 BHK. 15,5 knop ved et forbruk på 4,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 70 t. Samtidig utstyrt med side propeller forut og akter. 1997 Solgt til Eivind Lokøy, Bergen. 2001 Omdøpt til EIGUN. 2001 Leid inn av den Norske Marine som kystvaktfartøy. Stasjonert ved marinens base på Haakonsvern ved Bergen. 2004 Er involvert som oljeberedskapsbåt ved ROCKNES ulykken. 2008 Går ut av tjeneste som kystvaktfartøy. Militært utstyr demonteres og fartøyet leveres tilbake til sine eiere Endre Dyrøy AS 15/05 etter 7 års tjeneste i kystvakten. Lagt i opplag. 2010 Solgt 20/04 fra opplag til Lønning Fiskeri A/S, Bømlo/Haugesund. Bygges om til tråler. Fartøyet har nå en 3.264 BHP Wichmann, type 8V28B. Bygd om i Polen. 2011 Omdøpt LØNNØY. I merkeregisteret som H-7-B. Settes inn i fiske etter NVG-sild (norsk vårgytende), makrell, kolmule, tobis, lodde og øyeål. 2016 Solgt til nye eiere i oktober. Satt inn i fiske på kysten av Marokko som pelagisk tråler. 2 x 50 tonns trålvinsjer og 2 x sidepropeller à 600 BHK. Fartøyets dimensjoner: L: 65,61 m – B: 9,84 m – D: 5,85 m
1959 Built as whale catcher THOMAS W.VINKE AM3 ved NV Ljsselwerf, Rotterdam for Nederlandsche Mij voor de Walvischvaart NV Amsterdam. Launched on 10/08, delivered in November. 1964 Sold to A/S Thor Dahl (A/S Ørnen & A/S Odd), Sandefjord. Taken over in Cape Town as catcher for the floating factory THORSHAVET. Renamed THORDR (III). The third vessel by that name in the history of the company. Participated as catcher for floating factory THORSHAVET season of 1964/65 with Mr. Ansgar Flaaten as gunner. 1965 Catching for the factory THORSHAVET the season of 1965/66 with Mr. Elling Nilsen from Råde in Østfold as gunner. 1966 Her last season as catcher in the Southern Seas for the factory THORSHAVET the season of 1966/67. Mr Martin Olsen from Onsøy in Østfold was her gunner. 1970 Sold to Georg Lokøy Partrederi, Brattholm outside Bergen and converted to a purse seiner. Renamed ENDRE DYRØY. Registered as H-6-F. For many years she was the biggest purse seiner in Norway. 1971 A new main engine installed. A single diesel engine of Wichmann type 7AX, 2-stroke/single acting, 7-cylinders. Cylinder dimension 300 x 450 mm. Power of 1.750 BHP. 15,5 knots at a consumption of 4,5 tons a day. Bunker capacity 70 tons. At same time, thruster fore and aft is fitted. Renamed EIGUN. 1997 Sold to Eivind Lokøy of Bergen. 2001 Hired out to the Royal Norwegian Navy as coast guard vessel. Stationed at the navy base Haakonsvern near Bergen. 2004 Assisted during the ROCKNES disaster. 2008 Left the service as coast guard vessel. Disarmed from navy duty and delivered back to her owners Endre Dyrøy AS on 15/05 after a period of 7 years in the coast guard. Laid up. 2010 Sold on 20/04 to Lønning Fiskeri A/S, Bømlo/Haugesund. Breaking the layup period to be converted to a deep sea trawler. The vessel is now having a main engine of 3.264 BHP Wichmann, type 8V28B. 2011 Renamed LØNNØY. Fishery registered as H-7-B. Home port Haugesund. In service of fishing of NVG herring (Norwegian spring-spawning), mackerel, blue whiting, sandeel, Norway pout and capelin. 2015 Still in activity.
  • THORDR

    THORDR
  • THORDR

    THORDR
  • ENDRE DYRØY EX THORDR

    ENDRE DYRØY EX THORDR
Kilde: "Thor-Glimt", Tønsbergs-Blad (27/2-1988)
Utarbeidet av: Ragnar Iversen