M/T THORSHOV (III) Tilbake til søk
THORSHOV (III)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 6802333
Klassifisering DnV +1A1, E0
Kallesignal LNCX
Byggeår 1967/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 778
Bruttotonn/BT 54.488
Nettotonn/NT 35.614
Dødvekt/TDW 101.473
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 271,27 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 39,01 m
Dypgående 18,5 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for råolje
Hastighet 16,6 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 13 lastoljetanker, (4S, 4B, 5C).3 x lastoljepumper, total kapasitet 3.200 m3 pr time
Kjeletype 2 x dampkjel (dobbelttrykk/dual pressure), 782/249 PSI, 1 x eksoskjel (exh. economiser), 305 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 1 x turbogenerator (950 SHP/650 kW), 1 x dieselgenerator (hver på 930 BHK/620 kW)
El-kraft 1.890kW/440-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem 6 x automatiserte fortøyningsvinsjer
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain, 2-takt, enkeltv., 10-sylindret, syl. dia.: 840 x 1.800 mm, 23.000 BHK v/114 o/min.
Maskin-/motorbygger Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tamano, Japan
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Chiba
Reg havn Sandefjord

1967 Bygget som MT THORSHOV ved Mitsui Shipbuilding & Engineering Co Ltd., Chiba, Japan for Thor Dahls Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl, disponenter), Sandefjord. Kjølstrekning foretatt 01/07-1967. Til stede var kaptein Thorvald Hansen som rederiets representant. Dåp og overlevert 20/12-1967. Gudmor var fru Constance Fogstad.
Den tekniske prøvetur ga en fart på 16,7 knop ved et dypgående på 43’8", og maskinkraft på 22.870 HK v/118,1 o.min.
Dette var den andre i en serie på tre fra samme bygger. De andre var THORSKOG og THORSHØVDI.
1969
THORSHOV ankommer Norge for første gang. La til på Slagentangen ved Tønsberg 23/05. Kaptein Samual Anton Giæver jr var kaptein den gang. Forlot Norge med kurs for Marsa el Brega for å ta inn en ny oljelast.
1973 Kolliderte kl. 03.20 den 10/01-1973 med full last, med et mindre mudderfartøy FOREMOST 101 6 kabellengder øst av ”No Man’s Land Fort” utenfor Fawley ved Southampton. Det var los om bord. Mudderfartøyet sank, og mannskap på 11 ble tatt om bord i en losskøyte som lå i nærheten. Etter utlossing 14/01-1973 gikk hun videre til Rotterdam for midlertidig reparasjon av skaden.
1975 Ankommer Sandefjord for opplag ved Thorøya etter endt utlossing i Porvoo, Finland.
1978 Solgt til I/S Peggy O (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo 27/10-1978. Omdøpt til PEGGY O.
1979
Solgt til Earl Shipping Co. Ltd., (Lyra Shipping Ltd.), Piraeus og omdøpt PHILIPPE NOIR.
Videresolgt til Eljay Shipping Inc., Piraeus.
1982 Ankom 07/09 til Kaohsiung, Taiwan for hugging ved Taiwan Ship Scrappers.

1967 Built as motor tanker THORSHOV Mitsui Shipbuilding & Engineering Co Ltd., Chiba, Japan for for Thor Dahls Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl as managers), Sandefjord. Keel laid on 01/07-1967. On situ was Captain Thorvald Hansen as the companies representative. Naming and delivery took place on 20/12-67. Godmother was Mrs Contance Fogstad.
The sea trail result was 16,7 knots on full speed with a draught of på 43’8", and engine power of 22.870 HK at 118,1 rpm.
This was the second of three sister ships on contract at the same yard. The other was motor tanker THORSKOG and THORSHØVDI
1969 THORSHOV arrive Norway for her first time. Berthed at the refinery at Slagentangen by Tønsberg on 23/05. Master was Mr. Samual Anton Giæver jr. Departed Norway heading for Marsa el Brega, Libya for a new oil cargo.
1973 Collided fully loaded, with the small dredger by the name FOREMOST 101 on 03.20 hrs 10/01-1973. In a location east of ”No Man’s Land Fort” outside Fawley, Southampton. She had pilot onboard. The dredger sank, and the crew of 11 was picked up by a pilot vessel close by. After discharge, on 14/01-1973, she proceed to Rotterdam for a temporary repair of the damage.
1975 Arrived Sandefjord for a planned docking and repair, after she was laid up at Thorøya, Sandefjord for a short time.
1978 Sold til I/S Peggy O (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo on 27/10-1978. Renamed PEGGY O.
1979
Sold to Earl Shipping Co. Ltd., (Lyra Shipping Ltd.), Piraeus, renamed PHILIPPE NOIR.
Further sold to Eljay Shipping Inc., Piraeus.
1982 Arrived on 07/09 to Kaohsiung, Taiwan for breaking by Taiwan Ship Scrappers.

  • THORSHOV (III)

    THORSHOV (III)
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt. Senere oppdatering v/Ragnar Andersen.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen