MS THORSISLE (II) Tilbake til søk
THORSISLE (II)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5047924
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LAOG
Byggeår 1953/06
Leveringsmåned Juni
Byggenr 673
Bruttotonn/BT 6.886
Nettotonn/NT 4.009
Dødvekt/TDW 9.530.
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 511,2’
Skrog LBP 486,5
Bredde 63,6’
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 31,0’
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og passasjerer
Hastighet 17,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet 540.000 kub/ft inkludert 106.395 kub/ft i 4 kjølerom på mellomdekk, 1.800 kub/ft i ett kjølerom på mellomdekk og 24.575 kub/ft i 2 kjølerom i underrom
Kjeletype 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 105 psi. 1 x vannrørs exh. kjel (water tube economiser) med arbeidstrykk 85 psi.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x dieselgen., hver 200 kW. 2 x dieselgen., hver 165 kW. 1 x dieselgen. (nød) 40 kW.
El-kraft 730kW/220VDC
Navigasjonsutstyr Radar, dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Gøtaverken 760/1500 VGS-9, 2-takt/enkeltv., 9-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm, 10.000 IHK (HFO)
Maskin-/motorbygger AB Gøtaverken, Gøteborg, Sverige
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1953 Bygget som motorskip BONANZA ved Gøtaverken AB, Gøteborg for A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Oslo. Sjøsatt 05/03, levert i juni. Bygget med tungoljedrift fra begynnelsen av.
1966 Ombygget og modernisert.
1970 Ankom Framnæs mek. Værksted for bunnbesiktning 29/11. Reparerte sprekk i propell og byttet pokkenholt i hylselager. I tørrdokk fra 30/11 til 03/12. Solgt til Thor Dahls Hvalfangstselskab A/S, A/S Ørnen & A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord i desember for bruk på PIT-line. Skipet ble overrakt 02/12 på Framnæs mek. Værksted, Sandefjord og omdøpt THORSISLE. Forlot Sandefjord 05/12.
1971 Plukket opp 24 besetningsmedlemmer fra Oslo registrerte SLIDRE TIMUR (A/S Ansea (Egil Paulsen), Oslo). SLIDRE TIMUR hadde grunnstøtt utenfor Queensland, Australia, i uvær mens hun var på reise fra Sydney til Port Moresby. Brakk i to og sank 17/03. Alle reddet.
1975 Solgt til Saudi Lines, Jeddah 21/10-75 og omdøpt til SAUDI GLORY og registreres i Jeddah.
1976 Solgt til Hong Kong Baupre Shipping Co., Ltd., S.A.(Hong Kong Islands Shipping Co.Ltd.), Panama. Omdøpes BAUPRE ISLAND.
1978 Ombygget til frakt av levende dyr. Ny tonnasje: 9.528 tdw, 6.887 brt.
1981 Ankom i oktober til Kaohsiung, Taiwan for hugging. Hugging påbegynte 08/10 ved Chi Hsiang Steel Enterprise.

1953 Built as motor vessel BONANZA by Gøtaverken A/B, Gothenburg, Sweden for A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Oslo. Launched 05/03, delivered in June.
1966 Reconstructed and modernized.
1970 Arrived at Framnæs Shipyard in Sandefjord for bottom inspection 29/11. Repaired crack in propeller and replaced pokkenholt in sleeve bearing. In dry dock from 30/11 to 03/12. Sold in December to Thor Dahls Hvalfangstselskab A/S, A/S Ørnen & A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord for service in the PIT-line The ship was handed over at Framnæs Shipyard, Sandefjord 02/12 and renamed THORSISLE. Departed port of Sandefjord 05/12.
1971 Rescued 24 seamen from Oslo registered SLIDRE TIMUR (A/S Ansea (Egil Paulsen), Oslo). SLIDRE TIMUR had grounded outside Queensland, Australia, during storm when she was on route from Sydney to Port Moresby. Broke in two and sank 17/03. No casualties.
1975 Sold to Saudi Lines, Jeddah 21/10. Renamed SAUDI GLORY and registered in Jeddah.
1976 Sold in December to Hong Kong Baupre Shipping Co., Ltd., S.A.(Hong Kong Islands Shipping Co.Ltd.), Panama. Renamed BAUPRE ISLAND.
1978 Converted to livestock carrier. New tonnage: 9.528 tdw, 6.887 grt.
1981 Arrived at Kaohsiung, Taiwan in October for breaking. Breaking commenced 08/10 at Chi Hsiang Steel Enterprise

 • THORSISLE (II)

  THORSISLE (II)
 • THORSISLE (II) som BONANZA

  THORSISLE (II) som BONANZA
 • THORSISLE (II)

  THORSISLE (II)
 • THORSISLE (II)

  THORSISLE (II)
 • THORSISLE (II)

  THORSISLE (II)
 • THORSISLE (II)

  THORSISLE (II)
 • THORSISLE (II)

  THORSISLE (II)
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt, oppdatering fra Ragnar Andersen, Arne Sogness, DnV, Lloyd’s, Starke, bladet «Skipet» nr. 3 - 4/1986
www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Sverre Johansen og Per Sundfær