M/T THORSHOLM (IV) Tilbake til søk
THORSHOLM (IV)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 7231309
Klassifisering Lloyds Register +100A1, +LMS
Kallesignal LJKX
Byggeår 1973/02
Leveringsmåned Februar
Byggenr 929
Bruttotonn/BT 129.680
Nettotonn/NT 106.644
Dødvekt/TDW 279.810
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 1.080' (342,9m)
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 170' (51,87m)
Dypgående 71'5 ¼" (21,773m)
Dybde (i riss) 91' (27,7m)
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av råolje (VLCC)
Hastighet ca 15,0 knop
Drivstoffkapasitet 120 t/d
Lasthåndtering 18 x lastoljetanker (6C, 6 SB, 6 BB), kapasitet ca.342.050 kub.m 4 x lastoljepumper, turbin drevet , type Shinko, tot.16.000 kub.m/h 1 x ballastpumpe, turb. drevet type Shinko, kap.: 1 x nøytralgassanlegg
Kjeletype 2 x damp hjelpekjeler, 1 x eksoskjel (exh.gas economiser)
Kjelebygger Mitsubishi Zosen KK, Tamano, Japan
Hjelpemaskineri Daihatsu
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peilesender (DF), ekkolodd, Norcontrol Databridge
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain DE 9K98FF, 2-takt/enkeltv., 31.500 BHK v/100 o.min (CSO)/34.200 BHK v/103 o.min (MCR), (HFO)
Maskin-/motorbygger Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Tamano, Japan
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1990 - 1994 hugget
Norge
Sted Chiba
Reg havn Sandefjord

1970 Kontrakten underskrives 09/11-1970 mellom Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd, og Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og Aktieselskabet “Ørnen”, Sandefjord.
1972 Påbegynt 18/05-1972. Tilstede var skipsfører Arne Hilbert Sørensen, maskinsjef Georg Aavik og overstyrmann Anders Lauritz Hasle. Flyter for første gang 01/08-1972, som første byggetrinn. 24/08-1972 forhalt til bygge dokk nr. 2. 25/08 blir skroget igjen delt for å settes sammen i riktig posisjon. Montering av tank seksjonene tar til.
1973 Bygget som motortanker THORSHOLM (IV) ved Mitsui Ship Building & Engineering., Chiba, Japan for Thor Dahl Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Prøvetur 28-29/01-1973. Resultatene etter prøvetur viste 15,199 knop v/106,3 o.min, og et forbruk 139,8 g/IHK/time (37.410 IHK) ved bruk av olje på egenvekt 0,829. Dypgående var på 70’ 11 5/8» forut og 71’ 10 ½» akter. Ferdigstilt, navngitt og overlevert 15/02-1973. Gudmor var fru Cecil Christensen. Overtagelse av skip på rederiets vegne var Teknisk sjef Bjørn Svenning. Total kostpris var Yen 11.776.637.364.
Prøveturen viser en fart på 15,199 knop v/106,3 o.min med en kraft på 37.990 IHK/34.760 BHK og en.
THORSHOLM var det første norske fartøy som kunne ta i bruk den nye typen overbygd livbåt fra Harding som standard, etter at Sjøfartsdirektoratet hadde godkjent typen.
Jomfruturen gikk til Mena Al Ahmadi for å ta inn en last råolje for Lyme Bay (lektring) og Rotterdam.
1986 Solgt til Dart Sh.Inc., i Monrovia, Liberia. Omdøpt til PATRIA, registrert i Monrovia.
1990 Solgt tilbake til K/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord og fikk tilbake sitt gamle navn THORSHOLM. På ny hjemmehavn Sandefjord og registrert i NIS.
1994 I april solgt til huggere i Bangladesh. Ankom Chittagong 16/4-1994

Fremdrift: 1 x dieselmotor, Mitsui-B&W type DE 9K98FF, 2-takt/enkeltv., 31,500 BHK v/100 o.min (CSO)/34.200 BHK v/103 o.min (MCR), (on HFO)

1970 The contract was signed 9/11-1970 between the builder Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd, and owner Thor Dahl Hvalfangerselskap A/S, A/S Odd og Aktieselskabet “Ørnen”, Sandefjord.
1972 Keel laid and building official started on 18/05-1972. As representatives from the company was captain Arne Hilbert Sørensen, C. Eng. Georg Aavik and Ch. Off. Anders Lauritz Hasle. Floating for her first time on 01/08-1972, as the first step of building. On 24/08-1972 floated over to building site no. 2. On 25/08 the hull is parted again and lined up for connecting the tank sections.
1973 Built as motor tanker THORSHOLM(4) by Mitsui Ship Building & Engineering., Chiba, Japan for Thor Dahl Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Sea Trail on two days, on 28-29/01-1973. The results was speed of 15,199 knop at 106,3 rpm, and a consumption of 139,8 grms/IHK/hr (tot. 37.410 IHK) by using oil of specific gravity of 0,829/15 degr.
Completed, name given and delivered on 15/02-1973. Godmother was Mrs Cecil Christensen.
Total price paid was Yen 11.776.637.364.
THORSHOLM was the first Norwegian vessel to be equipped with the new Harding type life boat, approved by the Norwegian Maritime Directorate.
On her maiden voyage she went to Mena Al Ahmadi for a cargo of crude oil, bound for Lyme Bay (lightering)and Rotterdam.
1986 Sold to Dart Sh.Inc., i Monrovia, Liberia. Renamed PATRIA, registered in Monrovia, Liberia.
1990 Sold back to K/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord and again named THORSHOLM. And again registered in Sandefjord and NIS.
1994 In april sold to demolition in Bangladesh. Arrived Chittagong 16/04-1994

  • THORSHOLM (IV)

    THORSHOLM (IV)
  • THORSHOLM (IV)

    THORSHOLM (IV)
  • THORSHOLM (IV)

    THORSHOLM (IV)
Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt. Senere oppdatering v/Ragnar Andersen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen