TANGEN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal HRWM
Byggeår 1881
Leveringsmåned Septembe
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 153
Nettotonn/NT 134
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 28,43 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 7,77 m
Dypgående 3,26 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for fiske og fangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1910 - 1915
Norge
Verft Chr. Knoph
Sted Kragerø
Reg havn Sandefjord

1881 Bygget som skonnert TANGEN ved Chr. Knoph, Kragerø for B. Knoph, Kragerø. Sjøsatt 10/07-1881, ferdigstilt i september.
1890 Solgt til C. Nielsen m.fl., Tønsberg
1898 Solgt til Chr. Aug. Nielsen m.fl., Tønsberg
1901 Overført til A/S Tangen (Chr. Aug. Nielsen), Tønsberg.
1906 Solgt til A/S Tangen (L. B. Movig), Fredrikstad
1910 Solgt til Thor Dahl, Sandefjord. Innkjøpt for bruk i bottlenose fangst.
1915 Solgt til A/S Tangen (Thor O. Hannevig), Kristiania i april
1916 Forlatt i Nordsjøen 14/01-1916, på reise fra W.Hartlepool til Kristiania (Oslo) med kull.

1881 Built as schooner TANGEN by Chr. Knoph, Kragerø for B. Knoph, Kragerø. Launched on 10/07-1881, completed in September.
1890 Sold to C. Nielsen and more, Tonsberg
1898 Sold to Chr. Aug. Nielsen and more., Tonsberg
1901 Transferred to A/S Tangen (Chr. Aug. Nielsen), Tonsberg.
1906 Sold to A/S Tangen (L. B. Movig), Fredrikstad
1910 Sold to Thor Dahl, Sandefjord. Purchased for the purpose of bottlenose whaling.
1915 Sold to A/S Tangen (Thor O. Hannevig), Kristiania (Oslo) in April
1916 Abandonned in the North Sea on 14/01-1916, on route from W.Hartlepool to Kristiania (Oslo) with a load of coal.

Ingen bilder er lagret for denne båten

1881- A. Clausen
1891 C. Nielsen
1893- A. Jacobsen
1898- A. Hansen
1905 S. Sørensen
1908 Kr. L. Movig
-1914 F. Kystad
-1916 Hans E. L. Sandberg
Kilde: Boken ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”, www.skipet.no
Utarbeidet av: Jørn Myhre og Ragnar Iversen