SS/DS POLARIS Tilbake til søk
POLARIS
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1914/05
Bruttotonn/BT 348
Nettotonn/NT 170
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 41,66 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 7,89 m
Dypgående 4,26 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark Med Hjelpemaskin
Skipsfunksjon/bruk Seilskip m/hjelpemotor
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., 59 NHK, 330 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1914 - 1915
England
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1914/05
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 87

1911 I lokalavisen leses følgende: Konsul Lars Christensen har ved Framnæs mek. Værksted i januar, kontrahert et solid treskip som skal benyttes på fart i polaregnene, for levering året etter.
Kontrakten ble undertegnet av konsul Lars Christensen og den belgiske polarforsker de Gerlache 10/01-1911.
Hun ble bygget under den velkjente skipsbygger Christian Jacobsens overoppsyn og konstruert av ingeniør Ole Aanderud Larsen som selfangst skute. Hun ble bygget for å tåle store påkjenninger.
1912 Sjøsettes 17/12-1912, fra beddingen på Fjeldvig, som nest etter FRAM, det mest solide treskip bygget i Norge, men etter et litt annet prinsipp. Dette var det siste skip bygd med treskrog levert fra verkstedet på Framnæs.
1914 Bygd som seilskip/bark POLARIS ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Lars Christensen, Sandefjord og de Gerlache (baron, belgier). Baronen fikk pengeproblemer, og måtte hoppe av prosjektet.
Skuten ble videresolgt til Sir Ernest Shackleton og omdøpt ENDURANCE. Prisen var $ 67.000.
ENDURANCE ankom Grytviken på Syd-Georgia 05/11-1914 etter en tur innom Buenos Aires. Etter en del gode råd fra hvalfangeres erfaringer, går skuten fra Grytviken 05/12-1914
1915 Rundt 24/02 innrømmer Shackleton at ENDURANCE hadde kjørt seg fast i isen for alvor. Den antarktiske vinter stod for døren. Forlatt i Weddelhavet 27/10-1915, etter at skuten var skrudd ned av skruisen og fullstendig knust. Sir Ernest Shackleton og hans mannskap kjempet mot is, snø og kulde i mange måneder før Shackleton endelig nådde frem til en norsk hvalstasjon og fikk hjelp til å redde de andre.
2022 ENDURANCE ble funnet på 3.000 m dybde i Weddell Sea i Antarktis 05/03-2022 av en ROV fra en Syd-Afrikansk isbryter. Det er ingen planer om heving da vraket eer fredet. Bare se, men ikke røre!

1911 In the local newspaper of Sandefjord in 1911, the readers could note that in January, Consul Lars Christensen had ordered a solid built wooden hull ship at Framnæs mek. Værksted.
The building contract was signed by Consul Lars Christensen and the Belgian polar explorer de Gerlache on 10/01-1911.
Constructed by naval engineer Ole Aanderud Larsen as a sealer and built under supervision of the famous wood ship builder Christian Jacobsen. The intention was to use her as a tourist ship in polar area, and to be delivered the next year.
1912 Launched from the yards building berth at Fjeldvig 17/12-1912, as next to the polar ship FRAM, the most solid wooden ship ever built in Norway, but after some different manner of construction. She was the last wooden hull ship built at the yard.
1914 Completed as sail ship/barque POLARIS by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Lars Christensen, Sandefjord og de Gerlache (baron, belgier). The Baron could not raise the necessary amount of money and had to skip the project.
The ship was later sold to Sir Ernest Shackleton and renamed ENDURANCE. The price was $ 67.000.
ENDURANCE arrived Grytviken on South Georgia on 05/11-1914 after a deviation to the port of Buenos Aires. After some good advices from experienced whalers, she left Grytviken on 05/12-1914.
1915 On 24/02-1915 ENDURANCE was stuck in the ice. On that date, Mr. Shackleton understood that his ship was stuck in the ice masses.
The Antarctic winter had started. The ship was totally crushed by the ice, and the ship was abandoned in the Weddell Sea on 27/10-1915.
After many days and months under extreme and hostile condition, Mr. Shackleton managed to reach a Norwegian whaling station to get help to rescue the rest of the crew.
2022 ENDURANCE was found at 3.000 m depth in the Weddell Sea in Antarctica on 05/03-2022 by a ROV from the South-African icebreaker AGULHAS II. It’s no plan of lifting the ship as it is protected by a thrust (international Antarctic Treaty). Just watch but do not touch!

 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS
 • POLARIS

  POLARIS

1914 MS/seilskip POLARIS
I årskiftet 1910-1911 kunne man i Sandefjords Blad lese følgende:

Nytt polarskip bygges ved Framnæs mek. Værksted
          Konsul Lars Christensen har ved Framnæs mek. Værksted kontrahert et solid treskip. som skal benyttes på fart i polaregnene (januar 1911). Skipet, hvis lengde blir 116 fot mellom p.p., skal leveres fra verkstedet i januar neste år for allerede sommeren samme år å kunne gjøre sin første tur nordover. Skroget bygges av beste sort materialer og innredes med all mulig komfort for å kunne medta inntil 10 passasjerer.
          Skipet får full seilføring og utstyret med moderne dieselmotorer, stor nok for beregnet 10 mils fart.
          Det skal føres av den kjente polarfarer A. de Gerlache. Flere av Europas kjente polarforskere er interessert i foretagendet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Adrien_de_Gerlache

SKJEBNEN OG BERØMMELSEN         
Skjebnen og kapitalen ville det annerledes. Lars Christensen og den belgiske polarforsker de Gerlache, kontraherte ved Framnæs mek. Værksted en treseilskute med hjelpemaskin, POLARIS, beregnet på safarier med turister til Øst-Grønland og Svalbard. Men da de Gerlache, ikke maktet å utrede sin andel, ble skuten solgt til Sir Ernest Shackleton, og under navn av ENDURANCE ble den skrudd ned av isen i Weddellhavet i 1915. Etter sin deltagelse 1908-09 i et lite kullkompani var det foreløbig slutt på denne gren av Lars Christensens forretningsdrift.

1897-99:
Roald Amundsen med som 1.styrmann på Gerlaches belgiske Antarktis-ekspedisjon. Skipet BELGICA var opprinnelig den norske PATRIA og av mannskapet var tre belgiske og fem norske, inkludert 17 år gamle Johan Koren. (Belgia)

Kilde: Boken om Endurance og wikipedia og boken "Manns mot"
Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen