FLK PONTOS (ex ØRN II)

Tilbake til søk
PONTOS (ex ØRN II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Lloyds ”Fitted for carrying whale oil in bulk”
Kallesignal LDVA
Byggeår 1890/03
Leveringsmåned Mars
Byggenr 219
Bruttotonn/BT 4.358
Nettotonn/NT 2.757
Dødvekt/TDW 6.400
Skrog LOA L: 400,6' (122,10 m)
Bredde 45,2' (13,77 m)
Dybde (i riss) 28,4' (8,65 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Fikk sin første trådløse telegrafi i 1911. Trådløs kortbølge fra 1928.
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 22,5"-37"-64", slag 48", 334 NHK
Maskin-/motorbygger Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1889 Bygget som dampskip GAEKWAR av Harland & Wolff, Belfast for T. & J. Brocklebank Ltd., Liverpool. Sjøsatt 24/12. Søsterskip av CARDIGANSHIRE.
1890 Overlevert eierne 24/03-1890. Dette var T. & J. Brocklebank Ltd’s skip nummer to med dampmaskin. GAEKWAR var bygget for deres linje mellom England og India og registrert med Liverpool som hjemmehavn.
1906 I juni overført til Shire Line. Omdøpt CARNARVONSHIRE. Satt i rute mellom England og Fjerne Østen.
1907 Royal Mail tok over som disponenter og den ble malt i Royal Mail sine farger. Eiere var fremdeles Shire Line.
1911 Solgt til A/S Rethval & Thule (Hans Fredriksen), omdøpt FALKLAND. Dette året fikk skipet sitt første Marconi anlegg for kommunikasjon. FALKLAND sendte trådløse telegram til Norge via en landstasjon i Syd-Amerika som videre sendte telegrammet via kabel. Det var det første trådløse signal fra en hvalfanger sendt med en Marconi-stasjon.
1912 Chr. Christensen trekker seg som disponent fra A/S Ørnen og overlater disponentstillingen til sin eldste sønn, Søren L. Christensen.
1913 FALKLAND byttes mot Fl/k ØRN i juli og Aktieselskapet Ørnen måtte betale kr.160.000 i mellomlegg. FALKLAND omdøpes ØRN II samtidig som ØRN ble omdøpt til FALKLAND
1914 Om sommeren blir kokene påbygget i høyden. To nye trykk kjeler blir montert og den faste tank kapasiteten blir økt slik at kokeriet kan ta hjem 25.000 fat på egen kjøl.
26/09 1914 går ØRN II til isen fra Sandefjord til Syd-Shetlandsøyene, med Julius Paulsen som bestyrer. For øvrig hans siste sesong. Den første rapport fra Syd-Shetland var at det fullstendig isblokkert med isen i en bue fra nordost til sydvest i en distanse av 100 til 160 kvartmil av kysten. Det viste seg imidlertid senere at havner og streder innimellom øyene sannsynligvis allerede da var delvis åpne, idet ismassene var satt nordover av strøm og sydlig vind. 01/12 lyktes det ØRN II å komme inn til Admiralty Bay. Den hadde da måttet gå østenfor Elefantøyene, hvor skipet fant noe slakkere is.
1915 Den nye bestyreren heter Thv. Larsen fra sesongen 1915/1916.
1919 Ankommer verkstedet på Framnæs 27/07-1919. I dokk fra 29/08 til 11/09-1919. Går fra verkstedet og forlater Sandefjord for ny sesong 20/09-1919.
1920 Ankommer Sandefjord 18/05-1920. Forhales til verksted og i dokk fra 16/08 til 26/08-1920. Går fra verkstedet og forlater Sandefjord for en ny sesong 23/09-1920.
1921 Etter endt sesong var oljeprisene sunket til et lavmål og de fleste kom hjem med usolgte laster. De fleste kokeriene blir liggende som lagerskip denne sommeren. Ankommer Sandefjord 17/04-1921. Avgår igjen for lossing i Fredrikstad. Ankommer Sandefjord og verkstedet 04/09 og dokkes inn 20/09 frem til 29/09.
Forlater Sandefjord for feltet 11/10-1921. Ankommer fangstfeltet i begynnelsen av desember.
1922 Ankom 21/05 Sandefjord og avgikk til Fredrikstad samme dag. Ankommer Sandefjord og verkstedet 07/06 og dokkes inn 16/08 og frem til 16/09-1922.
Avgår verkstedet med kurs for Sydishavet 02/10-1922 og ankommer fangstfeltet 25/11..
1923 Avslutter fangsten 16/04 etter en dårlig sesong. Ekspedisjonens hvalbåter går til Montevideo for sommer opplag og overhaling. ØRN II går hjem til Sandefjord og leverer årets produksjon til De-No-Fa i Fredrikstad.
Forhaler fra lagerplass til verkstedet 20/06. Går i dokk 24/08 og frem til 01/09-1923. ØRN II får denne sommeren 4 nye press kjeler montert, samt at riggen blir fornyet.
Avgang til isen 26/09-1923. Ankommer feltet 19/11.
1924 Ankommer verkstedet for vedlikehold og dokking 01/06. Dokkes inn 06/08 og frem til 14/08-1924. Avgår verksted og havnen for en ny sesong 15/09-1924.
1925 Ankommer havnen i Sandefjord 13/06. Ankommer havnen og verkstedet 26/06 og dokkes i tiden 06/07 til 16/07-1925. Forhaler fra verkstedet 09/09 og forlater Sandefjord for en ny sesong 10/09-1925.
1926 Ankommer Sandefjord og verkstedet 26/06-1926. Går i dokk 17/07 og dokker ut samme dag. Forlater Sandefjord 28/08 for bunkring av kull. Returnerer igjen 11/09 og går igjen ut på en ny tur til isen 12/09-1926. Det var kullstreik i England dette året, så de fleste kokeriene fikk forsinket avgang. Det var kun kokeriene FALK, ØRN II og SOLGLIMT som fikk sin andel av isfangsten sesongen 1926/27
1928 Solgt til Hvalfangerselskapet Pontos A/S (Bruun & von der Lippe) for Nkr. 950.000, Tønsberg.
1929 Ankommer Sandefjord 07/06. Forhales til Vera Fedtrafineri 26/07-1929 for lossing. Returnerer 24/07 og går i dokk fra 27/07 til 21/08-1929. Forlater verksted og havnen som PONTOS 29/08-1929.
Hvalfangerselskapet Pontos A/S blir i dette året medlem av den nye Hvalfangerforening av 10/06-1929. Går om høsten til Sydishavet.
1930 Går til Sydishavet også denne høsten for å delta i fangsten for sesongen 1930/31.
1931 Sesongen 1930/31 overgikk alle andre sesonger i Antarktis i antall deltagere. Hele 41 flytende kokerier og i tillegg 6 landstasjoner med totalt 232 hvalbåter var i aksjon. Fangstresultatet i Antarktis denne sesongen ble 3.608.348 fat hvalolje, eller 97,9% av den totale verdensfangsten.
A/S Kosmos kommer inn på eiersiden og overtar 1/3 av kokeriet 05/12-1931, sammen med hvalbåtene SYMRA, SOLVA og SUIZA. Grunnen til overtakelsen var at den kvote som fulgte med kunne deles på de tre eierselskapene. PONTOS legges i opplag, hvor hun blir til huggingen i 1934.
1934 Det ble søkt om fangstavtale for PONTOS for sesongen 1934/35, men det ble ikke oppnådd en slik avtale. PONTOS forble i opplag og ble så solgt til Jarlsø Verft, Tønsberg for kr. 85.000 for opphugging. Hugget i Tønsberg annet kvartal i 1934.

1889 Built as a steam ship GAEKWAR by Harland & Wolff, Belfast for T. & J. Brocklebank Ltd., Liverpool. Launched 24/12. Sister ship of CARDIGANSHIRE.
1890 Handed over the owners 24 / 03-1890. This was T. & J. Brocklebank Ltd's second ship with steam engine. GAEKWAR was built for their line between England and India and registered with Liverpool as their home port.
1906 Transferred to Shire Line in June. Renamed CARNARVONSHIRE. Set in route between England and Far East.
1907 Royal Mail took over as dispatchers and it was painted in Royal Mail's colors. Owners were still Shire Line.
1911 Sold to A/S Rethval & Thule (Hans Fredriksen), renamed FALKLAND.
This year she had her first Marconi system for communication. FALKLAND sent wireless telegrams to Norway via a land based radio station in South-America who sent the telegram further via land cable.
1913 The FALKLAND was changed with the Fl/F ØRN Aktieselskapet Ørnen had to pay a sum of Nkr.160.000 to make up the difference. FALKLAND was renamed ØRN II while ØRN was renamed FALKLAND
1914 During the summer the blubber boiler was incresed by hight. Two new press boilers was installed and fixed tanks capacity increased to a total of 25.000 bbl. on her own.
On 26/09-1914 ØRN II leave Sandefjord for a new season at the South Islands with Mr. Julius Paulsen as whaling managers. His last season with ØRN II.
1915 Her new whaling manager was Mr. Thv. Larsen for the season of 1915/1916.
1919 Arrival the shipyard at Framnæs, Sandefjord on 27/07-1919. Went to dry dock from 29/08 to 11/09-1919. Left the yard and Sandefjord for a new season on 20/09-1919.
1920 Arrival Sandefjord on 18/05-1920. Shifted to the shipyard and dry docking from 16/08 to 26/08-1920. Leaving shipyard and the port of Sandefjord for a new season 23/09-1920.
1921 After end of season the whale oil price was down to a low level and most of the factories came home from the whale ground with her production unsold. Most of the factories acted as storage tankers during the summer Arrival Sandefjord on 17/04-1921. Left Sandefjord heading for De-No-Fa at Fredrikstad to discharge her cargo. Returned to Sandefjord and the shipyard 04/09 and went to dry dock 20/09 until 29/09. Left the port of Sandefjord for a new season on 11/10-1921.
1922 Arrival Sandefjord on 21/05, and left for discharge to De-No-Fa at Fredrikstad the same day. Arrival Sandefjord and Framnæs mek. Værksted on 07/06 and docked in 16/08 until 16/09-1922.
Left the yard for a new season on 02/10-1922 with arrival the whaling ground 25/11..
1923 Ended the whaling season on 16/04 after a very disappointing season. The catchers of the expedition went to Montevideo for summer layup and maintenance as factory ØRN II proceed to Sandefjord and unloading her cargo at De-No-Fa, Fredrikstad.
Shifted from storage to shipyard on 20/06. Went into dry dock on 24/08 and undocking 01/09-1923. This summer ØRN II get 4 new press boilers installed and a new rig.
Left for the Antarctic Ocean for a new season 26/09-1923. Arrival the whaling ground on 19/11.
1924 After end of season arrival shipyard for maintenance and docking 01/06. I dry dock from 06/08 to 14/08-1924. Left the yard and the port for a new season 15/09-1924.
1925 Arrival Sandefjord after end of season 13/06. Arrival shipyard on 26/06 and to dry dock 06/07 to 16/07-1925. Shifting from the yard 09/09 and left Sandefjord for a new season on 10/09-1925.
1926 Arrival Sandefjord and the shipyard 26/06-1926. Went to dry dock 17/07 and undocking the same day. Left Sandefjord on 28/08 for bunkering coal. Return again 11/09 and leave for a new season in the Antarctic Ocean on 12/09-1926. There was a coal strike going on in England and most of the factories had their departure delayed. Only the factory ship FALK (A/S Ørnen), ØRN II (A/S Ørnen) and SOLGLIMT (A/S Odd) had their part of the catch along the edge of the ice season of 1926/27
1928 Sold to Hvalfangerselskapet Pontos A/S (Bruun & von der Lippe) for Nkr. 950.000, Tønsberg.
1929 Arrival Sandefjord 07/06. Shifted to Vera Fedtrafineri 26/07-1929 for discharge. Shifted to the shipyard on 24/07 for dry docking from 27/07 to 21/08-1929. Leaving the shipyard and the port of Sandefjord as PONTOS on 29/08-1929.
Hvalfangerselskapet Pontos A/S became a member of the new Whaling Association this year. Was member from 10/06-1929. In the autumn heading for the Antarctic Ocean.
1930 Again heading for the Antarctic Ocean for the new season, 1930/31.
1931 The season of 1930/31 exceed all other seasons in the Antarctic Ocean regarding number of participants. A total of 41 floating factories, in addition 6 shore stations with a total of 232 whale catchers was in action.
The total production this season was 3.608.348 bbl. whale oil, or 97,9% of the total world production.
A/S Kosmos came in as a part owner and took over a 1/3 of the factory 05/12-1931, together with the whale catcher SYMRA, SOLVA and SUIZA. The reason for this action was that the whale quota that followed the PONTOS could be devided between the three companies involved. PONTOS was laid up and where she stayed until breaking in 1934.
1934 The market is better and an application of license for the season of 1934/35 was sent, but license was not achieved. The PONTOS remains in layup mode and was sold to Jarlsø Verft, Tønsberg for NOK 85.000 for breaking. She was broken up in Tønsberg the second quarter of 1934..

  • DS/Flk PONTOS

    DS/Flk PONTOS
Kilde: Narve Sørensen, boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", boken ”Aktieselskabet ”ØRNEN” 1903-1953”, ”På alle hav Skipene i Anders Jahres rederi”, Miramar Ship Index (NZ), Ristings «Om isforholdene ved Sydhavets fangstfelter 1908-1928»28»
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net