FLK PELAGOS

Tilbake til søk
PELAGOS
Nasjonalitet
Norge
Off nr 115239
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LCAQ
Byggeår 1902/01
Leveringsmåned Januar
Byggenr 341
Bruttotonn/BT 12.067
Nettotonn/NT 7.233
Dødvekt/TDW 13.925
Skrog LOA 500,3'
Bredde 63,3’
Dybde (i riss) 45,0'
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 11,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet i faste tanker: 64.467 fat.
Kjeletype 3 x dampkjeler (røkrørskjeler/fire tube boilers, double ended) dim.: 13,8’ x 19,2', m/6 fyrganger. 2 x dampkjeler (røkrørskjeler/fire tube boilers) dim.: 13,8’ x 10,7', m/3 fyrganger, kullfyrt. Damptrykk: 215 PSI. Total heteflate (HF): 15.150 kv/ft.
Kjelebygger Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 4-trinns ekspansjon, 4-syl., dia. 22"-31,5"-46"-67", slag 51", 517 NHK/5.000 IHK
Maskin-/motorbygger Harland & Wolff Ltd., Belfast, Nord-Irland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Belfast
Reg havn Tønsberg

1901 Bygget som passasjer og frysebåt ATHENIC ved Harland & Wolff Ltd, Musgrave Yard, Belfast, Nord-Irland for White Star Line (Shaw, Savill & Albion), London, sjøsatt 17/08-1901
1902 Overlevert eierne Oceanic Steam Navigation Co. 23/01-1902. Hun var Bygget for White Star Line and Shaw, Savill & Albion’s New Zealand rute.
Hun hadde plass til 700 passasjerer på 3 klasse, og hadde stor kapasitet for fryselast.
Startet på sin jomfrutur fra London, England til Wellington, New Zealand 15/02.
1914 Fortsatte i sin rute mellom England og New Zealand under første verdenskrig.
1917 Fra 1917 til 1919 var hun underlagt Liner Requisition Scheme (HMNZT no. 11) og ble benyttet til troppetransport mellom New Zealand og England. Hennes rute ble også lagt om til å passere via Panamakanalen på sin tur. Noe som fortsatte også etter krigen.
1927 Hennes siste White Star tur var slutt i oktober.
1928 Innkjøpt av Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (disponenter Bruun & von der Lippe), Tønsberg i mai for en sum av NOK 610.000. Ombygget til hvalkokeri ved Smiths Dock Co. Ltd, Middlesbrough og omdøpt til PELAGOS. Kontraktsummen var på NOK 1.730.000. Summen ble på totalt NOK 2.627.923,79.
Hvalfangerselskap «Pelagos» A/S stiftes 30/06 og registreres 31/08-1928 med formål «hvalfangst og/eller fraktfart». Disponenter er Bruun og von der Lippe, Tønsberg. Selskapet melder seg inn i Hvalfangerforeningen.
PELAGOS går til Sydishavet fra England 18/09 for sin første sesong i isen sesongen 1928/29 med sine fem hvalbåter. Etter å ha bunkret ca 12.000 tonn bunkers kull i Cardiff satte hun kursen for iskanten 10/10. Mannskapet var sendt fra Norge da tiden var knapp før sesong start.
Hvalbåter for sesongen var GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928) og GOS V (1923) (ex ALLARDYCE, ex CANELIAS). Fører og fangstbestyrer var kaptein Sverre Schjeldsøe.
1929 PELAGOS deltar i fangsten i Sydishavet sesongen 1929/30. Fører og fangstbestyrer var kaptein Sverre Schjeldsøe.
1930 I fangst i sesongen 1930/31. Fører og fangstbestyrer var kaptein Sverre Schjeldsøe.
1931 Sesongen 1930/31 ble en rekordfangst for ekspedisjonen med et utkok på 122 000 fat
Sesongen 1931/32 i opplag.
1932 Kokeriet PELAGOS ligger i opplag også sesongen 1932/33 ifølge en avtale i den såkalte Jahre-gruppen.
1933 Bryter opplag og forhaler 19/01 til Framnæs mek. Værksted i Sandefjord. Blir konvertert fra kullfyring til oljefyring på kjelene. Vedlikehold og dokking foretas samtidig. Forlater verksted og Sandefjord og går tilbake til Tønsberg 14/07 etter endt verkstedsopphold.
PELAGOS deltar i fangsten i Sydishavet sesongen 1933/34 med 6 hvalbåter.
1934 Fangst resultatet for sesongen 1933/34 ble 112.900 fat hvalolje.
Sommeren 1934 vedtok Stortinget at fangsten i Sydishavet skulle begrenses til tidsrommet mellom 01/12 og 31/03, samt at man skulle gå til full utnyttelse av hvalen.
PELAGOS ankom Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 10/09 for dokking og vedlikehold. Forlot verkstedet 19/10.
Sesongen 1934/35 deltok PELAGOS med 7 hvalbåter i fangsten.
1935 Resultatet for sesongen 1934/35 ble 129.229 fat hvalolje.
Avgikk Tønsberg med kurs for Sydishavet med hvalbåtene GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928), GOS V (1923), GOS VI (1935) og GOS VII (1935). 316 mann deltar i fangsten.
1936 Sesongen 1935/36 blir resultatet 95.995 fat hvalolje og 2.098 fat spermolje. Fangsten ble avsluttet 07/03.
Dette året melder Hvalfangerselskapet Pelagos og fire andre selskaper seg ut av Hvalfangerforeningen. Alle er fra Jahre-gruppen.
PELAGOS går til isen med 6 hvalbåter for sesongen 1936/37.
1937 Sesongen 1936/37 ble resultatet 105.224 fat hvalolje og 2.900 fat spermolje. 329 mann deltok på ekspedisjonen, fordelt på kokeri og 8 hvalbåter.
PELAGOS anløper Cape Town, Walvis Bay og Dakar på hjemveien. Hvalbåtene legges i opplag i Walvis Bay. Ankomst Tønsberg var 12/04. Sesongens produksjon blir losset i Sandefjord og København.
Sesongen 1937/38 foregikk med 8 hvalbåter: GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS VIII (1936) og GOS IX (1937)
1938 Sesongen 1937/38 ble resultatet 126.403 fat hvalolje og 5.993 fat spermolje.
Sesongen 1938/39 foregikk med 8 hvalbåter: GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS VIII (1936), GOS IX (1937) og A-N V (1929). A-N V under britisk flagg (Falkland Shipowners Ltd., London) .
1939 Sesongen 1938/39 ble resultatet dårlig for de fleste ekspedisjonene. PELAGOS oppnådde kun 66.281 fat hvalolje og 13.724 fat spermolje. På vei hjem mot Norge anløp PELAGOS Walvis Bay 06/04. Hvalbåtene ble lagt opp der for opplag og vedlikehold før neste sesong.
PELAGOS ankom Framnæs mek. Værksted i Sandefjord 20/06 for sin årlige tørrdokking og vedlikehold. Forlater verkstedet 23/08.
Hun satte kurs for Sydishavet 07/10, ut fra Tønsberg for sesongen 1939/40. Hun tok en nordlig kurs nord for Shetland til Curacao for opplasting av bunkers for sesongen. Videre til Walvis hvor hvalbåtene hadde vært lagt opp over sommeren.
Avgikk Walvis Bay 22/11 med kurs for feltene ved Syd-Georgia. Denne sesongen hadde hun følgende hvalbåter til rådighet: GOS I, GOS IV, GOS VI, GOS VII, GOS VIII, GOS IX, KOS I, KOS II, og SKUDD 6. Fangst bestyrer var A. Andreasen. Sesongen startet 02/12 med spermfangst og langhvalfangsten startet 08/12
1940 Sesongen ble avsluttet og hjemtur påbegynt 02/03 med kurs for Cape Town og Walvis Bay. Avgikk Walvis Bay med kurs for Dakar. Ankom Dakar 01/04. Omdirigert til Halifax med avgang 03/04. Ankom Halifax 19/04.
Avgikk Halifax med hvaloljelast beregnet for England 22/04 for å gå inn i konvoi 37. Tatt ut av konvoien 27/04 og tilbakekalt til Halifax. Avgikk Halifax med kurs for New York 18/08 for å losse. Ankom Halifax 21/08 etter endt utlossing. Avgikk Halifax 10/10 med kurs for fangstfeltet via Curacao og Montevideo. Avgikk Montevideo 08/11. Fortsetter med kurs for hvalfeltet ve Syd-Georgia 10/11 for deltagelse i hvalfangsten sesongen 1940/41.
1941 Oppbragt av det tyske kaperfartøyet PINGUIN på feltet i Antarktis 15/01-1941 i sammen med Fl/k OLE WEGGER og transportskipet SOLGLIMT og hvalbåtene, unntatt tre av OLE WEGGER's hvalbåter som kom seg unna. Alle skipene ble bragt til Bordeaux hvor de ankom 20/03-1941 Ble senere benyttet som støttepunkt tanker og forsyningsskip for tyskernes 24 flotilje ubåter ved Narvik og Kirkenes.
1944 Senket ved Kirkenes 24/10-44
1945 25/05 kunne man lese i Sandefjords Blad at «PELAGOS er i utmerket stand og ifølge telegram fra Narvik til skipsreder von der Lippe». Man hadde håp om en rask reparasjon og deltagelse i førstkommende sesong da man også disponerte både hvalbåtkapasitet og mannskaper. Hevet og 40 mann med skipsfører og senere fangstbestyrer Fritz B. Göthesen i spissen ble sendt til Narvik via Sverige for å hente den hjem til Tønsberg. Satt i stand ved Kaldnæs mek. Værksted, Tønsberg for en pris av NOK 4.260.000.
Etter krigen, "Jahre-gruppen" skiller lag. Kompaniskapet Bruun & von der Lippe splittes opp og Svend Foyn Bruun overtar som disponent for Hvalfanger-A/S Pelagos.
Går fra Tønsberg 08/11 ferdig reparert i følge med hvalbåtene for sesongen 1945/46. Samlet besetning på ekspedisjonen var 296 mann. Kokeri og 6 hvalbåter starter fangsten fra 20/12.
Hvalbåtene var GOS I, KRILL, KREPS, STAR 23, KOS 24, GOS VII og samt GOS VI som bøyebåt.
1946. Fra 17/01 fanget man med 7 hvalbåter. På slutten av sesongen nedla mannskapet på ekspedisjonen arbeidet 24/03 da de mente at fangsten skulle avsluttes denne dato ifølge norsk lov. Arbeidet ble gjenopptatt 03/04. Fangsten varte så frem til 11/04. Fangstresultat sesongen 1945/46 ble 89.319 fat olje. Gikk fra Walvis Bay 16/05 og ankom Tønsberg 09/06.
Sesongen 1946/47 hadde PELAGOS med seg 8 fangstbåter til feltet. Hvalbåtene var GOS IX, I, VI, VII, KREPS og KRILL, samt innleide KOS XII (Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S) og GRIBB (Aktieselskabet Ørnen),
PELAGOS gikk fra Tønsberg 21/10 med anløp av Kristiansand 22/10. Videre til med kurs for Walvis Bay via Las Palmas 01/11. Avgikk for Walvis Bay 03/11 med ankomst Walvis Bay 18/11. Kokeriet og fem av hvalbåtene gikk fra Walvis Bay med kurs for isen 19/11. GOS I forlot Walvis Bay 26/11. GRIBB gikk fra Cape Town 26/11 og GOS IX dagen etter. Fangsten tok til med spermfangst fra 01/12 og langhval fra 08/12. Fangstbestyrer var Fritz B. Göthesen
1947 Fangsten ble avsluttet 07/04. Resultatet av fangsten for sesongen 1946/47 ble 126.034 fat.
Det var kontrahert 2 nye fangstbåter ved Kaldnes mek. Verksted for levering i 1948, samt to for levering i 1950 dette året. Man antar at prisen pr båt vil ligge på 2 mill. pr. stk.
1948 Resultatet av fangsten 1947/48 ble 83.704 fat hvalolje og 11.493 fat spermolje.
PELAGOS gikk fra Norge med 11 hvalbåter for sesongen 1948/49. Hvalbåtene var FALKLAND (1942) (utleid av Den Norske Stat), JUBARTE (1936), BALEINE (1936), KOS II, GOS I (1927), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS IX (1937), GOS X (1947) GOS XI (1947) og GOS XII (1948). Fangstbestyrer var F. B. Gøthesen
1949 Total resultatet fra sesongen 1948/49 ble 73.540 fat hvalolje og 5.888 fat spermolje.
Sesongen 1949/50 gikk PELAGOS fra Melsomvik til fangstfeltet 30/10 med kurs for Las Palmas, Walvis Bay og Cape Town før ankomst feltet 09/12.
Hvalbåtene for sesongen var FALKLAND (1942) (utleid av Den Norske Stat), JUBARTE (1936), BALEINE (1936), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS VIII (1936), GOS IX (), GOS X (1947) og GOS XII (). Fangst av spermhval startet 09/12. Fangstbestyrer var Hj. Christensen.
1950 Resultat av fangsten 1949/50 ble 100.327 fat hvalolje og 2.949 fat spermolje. Avgikk fangstfeltet 16/03 med kurs for Cape Town med ankomst 04/04. Videre til Walvis Bay med ankomst 07/04. Ankom Tønsberg 01/05 og ble overhalt på Kaldnes mek. Verksted den sommeren.
Sesongen 1950/51 deltok følgende båter i fangsten: GOS II (1950), GOS IV (1950), GOS VIII (1936), GOS IX (1937), GOS X (1947), GOS XI (1948) og GOS XII (1948), FALKLAND (1942) (utleid av Den Norske Stat), JUBARTE (1936), GOS VI (1935), GOS VII (1935) og korvetten PELIKAN (1940). De tre siste som bøyebåter.
1951 Produksjons resultatet ble 90.630 fat hvalolje 1950/51
1952 Produksjons resultatet ble 90.190 fat hvalolje sesongen 1951/52
1953 Produksjons resultatet ble 79.940 fat hvalolje sesongen 1952/53
1954 Produksjons resultatet ble 104.936 fat hvalolje sesongen 1953/54
1955 Produksjons resultatet ble 85.645 fat hvalolje sesongen 1954/55.
Ankommer til verkstedet på Framnæs i Sandefjord 06/05 for et kort opphold. Avgikk 12/05. En ny hvalbåt innkjøpt fra selskapet A/S Antarctic. Omdøpt GOS I (1948). Bestyrer var Fritz Gøthesen.
1956 Det ble fanget 27 blåhval, 1.199 finn, 9 knøl, 1 sei og 75 spermhval. Produksjons resultatet 74.400 fat hvalolje og 3.325 fat spermolje, totalt ble det 78.047 fat hvalolje sesongen 1955/56. Ankom Tønsberg 10/04. Oljen ble losset en uke senere. Spermoljen og halvparten av hvalojen i Sandefjord og resten til Karishamn i Sverige.
Avgikk Tønsberg for feltet med hvalbåtene for sesongen 1956/57.
1957 Produksjons resultatet ble 84.817 fat hvalolje sesongen 1956/57
Avgikk Tønsberg for feltet med 9 hvalbåter for sesongen 1957/58.
1958 Produksjons resultatet ble 79.192 fat hvalolje sesongen 1957/58.
Gikk lossetur til Sandefjord og losset 11.500 fat spermolje for hun gikk videre til Fredrikstad 11/08 og losset 45.000 fat hvalolje før hun gikk på verksted for ettersyn og dokking.
Avgikk Tønsberg for feltet med 9 hvalbåter for sesongen 1958/59.
1959 Produksjons resultatet ble 66.318 fat hvalolje sesongen 1958/59
1960 Produksjons resultatet ble 61.548 fat hvalolje sesongen 1959/60.
PELAGOS gikk på grunn i Østerelven ved Fredrikstad på vei til kai ved De-No-Fa for lossing etter lossing i Sandefjord. Satt fast i mudder. Tre slepebåter forsøkte, men noe av lasten måtte losses for å få den fri.
1961 Produksjons resultatet ble 57.061 fat hvalolje sesongen 1960/61. Anløp Cape Town 14/04 og Las Palmas 01/05 sammen med hvalbåtene GOS II, IV, V, VI, X, XI, XII og PELIKAN.
1962 Produksjons resultatet ble 39.328 fat hvalolje sesongen 1961/62. Etter endt sesong 1961/62 ble hun solgt til hugging for GBP 112.000. Hugget i Tyskland av Eckardt & Co i Hamburg, ankom 28/06-1962.
Deler av bestyrersalongens innredning ble tatt vare på og oppført i Tønsberg Sjømannsforenings lokaler i Tønsberg

1901 Built as passenger and reefer ATHENIC by Harland & Wolff Ltd, Musgrave Yard, Belfast, Northern-Irland for White Star Line (Shaw, Savill & Albion), London. Launched 17/08-1901.
1902 Delivered to her owners Oceanic Steam Navigation Co. on 23/01-1902. Built for White Star Line and Shaw, Savill & Albion’s New Zealand service.
She could carry about 700 passengers in 3 classes and had a large capacity for frozen cargoes.
Went on her maiden voyage from London to Wellington, New Zealand on 14/02.
1914 Continued on its route between England and New Zealand during the First World War.
1917 From 1917 to 1919 she was subject to the Liner Requisition Scheme (as HMNZT No. 11) and was used for troop transport between New Zealand and England. Her route was also changed to pass via the Panama Canal on her turn. Which continued even after the war.
1927 Her last White Star tour ended in October.
1928 Purchased by Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg in May for a price of NOK 610.000. Converted to a floating whaling factory at Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough and renamed PELAGOS. The contract sum was NOK 1.730.000 but finally ended on NOK 2.627.923,79.
Whaling company «Pelagos» A/S is founded 30/06 and registered 31/08-1928 with the purpose «whaling and/or shipping».
Managers are Bruun and von der Lippe, Tønsberg. The company joins the Whaling Association.
PELAGOS heading for the Southern Ocean from England 18/09 for her first season in the whaling season 1928/29 with her five whale catchers. After lifting abt. 12.000 tons of bunker coal in Cardiff she is ready for the ice in the south 10/10. Her crew was sent from Norway as the time was short before start of season.
Whale catchers for the season was GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928) and GOS V (1923) (ex. ALLARDYCE, ex CANELIAS). Master and manager was Sverre Schjeldsøe.
1929 Whaling in the season. Master and manager was Sverre Schjeldsøe.
1930 Whaling in the season 1930/31. Master and manager was Sverre Schjeldsøe.
1931 Season of 1930/31 was a record catch for the expedition with a production of total 122 000 barrels of oil.
The season of 1931/32 laid up as most of the Norwegian whaling fleets.
The catcher fleet of the company consists of GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928) og GOS V (1923) (ex. ALLARDYCE, ex CANELIAS)
1932 The factory PELAGOS is laid up also during season of 1932/33 according to an agreement of the so called “Jahre-group”. The Jahre-Group consists of A/S Kosmos, A/S Kosmos II, Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Hvalfangerselskapet Pelagos A/S.
1933 Breaking her ties to shore in Tønsberg and leaving 19/01 heading for Framnæs mek. Værksted in Sandefjord and is being rebuilt from coal firing to oil firing on the boilers. Maintenance and drydocking are performed simultaneously. Leaves the shipyard and Sandefjord and returns to Tønsberg 14/07 after finishing the upgrading and maintenance stay.
PELAGOS participated in whaling in the Southern Ocean during season 1933/34 with 6 catchers.
1934 Production result of season 1933/34 was 112.900 barrels of whale oil.
During the summer of 1934 The Norwegian Government decided that the catch in the Southern Ocean should be limited to the period between 01/12 and 31/03, and that the whale should be fully utilized.
PELAGOS arrived at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 10/09 for drydocking and maintenance. Left the yard on 19/10 prepared for a new season.
The season 1934/35 PELAGOS participated in the catch with 7 whale catchers.
1935 The result of season 1934/35 was 129.229 barrels of whale oil.
Left Tønsberg for the season 1935/36 with catcher GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928), GOS V (1923), GOS VI (1935) and GOS VII (1935). 316 men was hired for the season.
1936 The result of season 1935/36 was 95.995 barrels of whale oil and 2.098 barrels of sperm oil. The season ended 07/03.
This year the Whaling Company Hvalfangerselskapet Pelagos and four other companies left their connection to the Whaling Association. All are from the Jahre group.
PELAGOS left Tønsberg for the Southern Ocean and season 1936/37 with 6 catchers.
1937 The result of season 1936/37 was 105.224 barrels of whale oil and 2.900 barrels of sperm oil. 329 men participated on the expedition, distributed on factory and 8 whale catchers.
PELAGOS called Cape Town, Walvis Bay and Dakar on her way back home. Her catchers are laid up in Walvis Bay for storing and maintenance during off season. Arrived Tønsberg on 12/04. Her products are discharged in Sandefjord and Copenhagen, Denmark.
The season 1937/38 was started with 8 catchers: GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS IV (1928), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS VIII (1936) and GOS IX (1937)
1938 The result of season 1936/37 was 126.403 barrels of whale oil and 5.993 barrels of sperm oil.
The season of 1938/39 PELAGOS had 8 catchers in action: GOS I (1927), GOS II (1928), GOS III (1928), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS VIII (1936), GOS IX (1937) and A-N V (1929). A-N V carrying British flag.
1939 In the 1938/39 season, the results were poor for most expeditions. PELAGOS obtained only 66.281 barrels of whale oil and 13.724 barrels of sperm oil. On her return to Norway, she called Walvis Bay 06/04. Her catchers was left for storing and maintenance off season and to be ready for next season.
PELAGOS arrived at Framnæs mek. Værksted in Sandefjord 20/06 for its annual dry docking and maintenance. Leaving the yard 23/08 and went back to Tønsberg preparing for a new whaling season.
She left Tønsberg on 07/10 for season 1939/40. She took a northly course north of Shetland heading for Curacao for storing bunkers for the coming season. Further to Walvis Bay, South-West Africa to pick up her catchers for the season.
Left Walvis Bay 22/11 with course for the whaling ground off South-Georgia. This season she had following catchers: GOS I, GOS 4, GOS 6, GOS 7, GOS 8, GOS 9, KOS 1, KOS 2, and SKUDD 6. Whaling manager was A. Andreasen. The season started 02/12 with catching sperm whales. Baleen whale season started 08/12
1940 The season was finished, and the home trip started 02/03 with course as usual for Cape Town and Walvis Bay. Left Walvis Bay for Dakar. Arrived Dakar on 01/04. Redirected to Halifax with departure 03/04. Arrived at Halifax 19/04.
Left Halifax with a cargo of whale oil intended for England 22/04 to enter convoy 37. Taken out of the convoy 27/04 and recalled to Halifax. Departed Halifax with course for New York 18/08 to unload. Arrived in Halifax 21/08 after discharge. Departed Halifax 10/10 with courses for the whaling ground via Curacao and Montevideo. Departed Montevideo 08/11. Continues with course for the whaling ground off South Georgia 10/11 for participation in the whaling season 1940/41
1941 Captured by the German raider PINGUIN in the Antarctic 15/01-1941 together with whaling factory OLE WEGGER and transport ship SOLGLIMT. All brought to Bordeaux, except three whaling catchers of the OLE WEGGER fleet, who managed to escape. Arrived Bordeaux 20/3-1941. PELAGOS later served as supply ship for refuelling German submarines on the Norwegian coast at Narvik and Kirkenes.
1944 Sunk at Kirkenes 24/10-1944
1945 Refloated after the war, repaired at Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg at a cost of NOK 4.260.000. Put back in service as whaling factory for many years to come. "The "Jahre-group" dispersed after the war. The company Bruun & von der Lippe separates and the ownership of PELAGOS is handed over to Svend Foyn Bruun.
Left Tønsberg 08/11 for the season 1945/46. Total manning for the season was 296 men. Factory and 5 catchers started the catch on 20/12.
Her catchers were GOS I, KRILL, KREPS, STAR XXIII, KOS 24 and GOS VI as buoy boat.
1946 From 17/01 on the catch continued with 7 catchers. At the end of the season, the crew on the expedition stopped work on 24/03 when they thought that the catch should end on this date according to Norwegian law. Work resumed on 03/04. The catch then lasted until 11/04. The production result of the season 1945/46 was 89.319 barrels of whale oil.
In the 1946/47 season, PELAGOS had a fleet of 8 catchers at the whaling ground. The whale catchers were GOS IX, I, VI, VII, GRIBB (Aktieselskabet Ørnen), KREPS, KRILL and KOS XII (Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S).
PELAGOS left Tønsberg 21/10 with call at Kristiansand 22/10. On to the course for Walvis Bay via Las Palmas 01/11. Departed for Walvis Bay 03/11 with arrival Walvis Bay 18/11. The factory and five of the whale catchers left Walvis Bay with a course for the ice edge 19/11. GOS I left Walvis Bay 26/11. GRIBB left Cape Town 26/11 and GOS IX the next day.
1947 The result of the catch for the season 1946/47 was 126.034 barrels.
Two new catchers had been contracted at Kaldnes mek. Verksted for delivery in 1948, and two for delivery in 1950 this year. It is assumed that the price per boat will be 2 million per. pcs.
1948 The result of the catch in season 1947/48 was 83.704 barrels of whale oil and 11.493 barrels of sperm oil.
PELAGOS left Norway with 11 whale boats for the 1948/49 season. The whale catchers were FALKLAND (b. 1942) (leased from the Norwegian Government), JUBARTE (b. 1936), BALEINE (b. 1936), KOS II, GOS I (b. 1927), GOS VI (b. 1935), GOS VII (b. 1935), GOS IX (b. 1937), GOS X (b. 1947), GOS XI (b. 1947) and GOS XII (b. 1948). Catch manager was F. B. Gøthesen.
1949 The total result from the 1948/49 season was 73,540 barrels of whale oil and 5,888 barrels of sperm oil.
In the 1949/50 season, PELAGOS went from Melsomvik to the 30/10 whaling ground with courses for Las Palmas, Walvis Bay and Cape Town before the arrival at the ground 09/12.
The whale boats for the season were FALKLAND (1942) (leased from the Norwegian Government), JUBARTE (1936), BALEINE (1936), GOS VI (1935), GOS VII (1935), GOS VIII (1936), GOS IX (1937), GOS X (1947) and GOS XII (1948). Catching of sperm whales started 09/12. Catch manager was Hj. Christensen.
1950 The result of the catch in 1949/50 was 100.327 barrels of whale oil and 2.949 barrels of sperm oil. Departed the whaling ground 16/03 with course for Cape Town with arrival 04/04. On to Walvis Bay with arrival 07/04. Arrived at Tønsberg 01/05 and was overhauled at Kaldnes mek. Workshop that summer.
In the 1950/51 season, the following boats participated in the catch: GOS II (1950), GOS IV (1950), GOS VIII (1936), GOS IX (1937), GOS X (1947), GOS XI (1948) and GOS XII (1948) ), FALKLAND (1942) (still owned by the Norwegian Government), JUBARTE (1936), GOS VI (1935), GOS VII (1935) and the former corvette PELIKAN (1940). The last three as buoy boats.
1951 The production result was 90,630 barrels of whale oil season 1950/51
1952 The production result was 90.190 barrels of whale oil in the 1951/52 season.
1953 The production result was 79.940 barrels of whale oil in the 1952/53 season.
1954 The production result was 104.936 barrels of whale oil in the 1953/54 season.
1955 The production result was 85.645 barrels of whale oil in the 1954/55 season.
1956 The production result was 78.047 barrels of whale oil in the 1955/56 season.
1957 The production result was 84.817 barrels of whale oil in the 1956/57 season.
1958 The production result was 79.192 barrels of whale oil in the 1957/58 season.
1959 The production result was 66.318 barrels of whale oil in the 1958/59 season.
1960 The production result was 61.548 barrels of whale oil in the 1959/60 season.
1961 The production result was 57.061 barrels of whale oil in the 1960/61 season.
1962 The production result was 39.328 barrels of whale oil in the 1961/62 season. After the end of the 1961/62 season, she was sold to breaking for GBP 112.000. Breaking took place in Germany by Eckardt & Co in Hamburg, arrived 28/06-1962.
Parts of the boardroom's furnishings were taken care of and re-built in Tønsberg Sjømannsforening's premises in Tønsberg

 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS (I)

  PELAGOS (I)
 • PELAGOS

  PELAGOS
 • PELAGOS

  PELAGOS
 • PELAGOS

  PELAGOS
 • PELAGOS

  PELAGOS
Kilde: DnV, LR 1934, Starke, www.merchantnavyofficers.comwww.warsailors.com and norwayheritage.com, NV list 1953, Norsk Hvalfangsttidende Årbok 1936/1939/1950
http://www.theyard.info/ships/, Ships in Focus (Peter Newall), Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr., www.skipshistorie.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen, Ulf W. Gustavsen
   
https://www.lardex.net