DS/HVB GOS I (ref TBG104)

Tilbake til søk
GOS I (ref TBG104)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5100611
Klassifisering DnV +1A1, Hvalfanger
Kallesignal LCYH
Byggeår 1927/01
Byggenr 22
Bruttotonn/BT 274
Nettotonn/NT 96
Skrog LOA 120,9'
Bredde 24,7'
Dybde (i riss) 14,1'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 15' x 12', oljefyrt m/3 fyrganger, damptrykk: 200 PSI, heteflate (HF): 3.082 kv/ft.
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,5"-26"-44", slag 26", 187 NHK/1.200 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1945 - 1954
Norge
Sted Jarlsø, Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1927 Bygget som hvalbåt GOS I ved A/S Jarlsø værft, Tønsberg for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1940 Ankommer Walvis Bay i mars. Overføres til Nortraship og går videre til Halifax via Pernambuco og Trinidad. Ankommer Halifax den 03/10-1940 for ombygging til krigstjeneste.
Av de 107 norske hvalbåtene som kom under Nortraships kontroll høsten 1940, havnet 21 båter i Nortraships Whaling Departement for hvalfangst i 1940/41-sesongen. Den norske marinen rekvirerte 16 av de andre mens de resterende 70 båtene ble satt i Royal Navy’s world wide tjeneste.
1941 Ombygget i Halifax, Nova Scotia for WWII patruljetjeneste. Levert marinen på høsten og omdøpt KNM MOSS. Som den eneste av av de 16 Halifax båtene ble ex. GOS 1 beholdt på Canadas østkyst - som øvingsfartøy for Camp Norway i Lunenburg, Nova Scotia der man bl.a. utdannet skyttere til handelsflåten.
(Ombygging av disse skipene omfattet bl.a. berbett og plattform forut med 1 stk. 100 mm kanon, Innebygget kommandobro med 12,7 mm mitraljøser på hver brovinge, utvidet lugarkapasitet og ammunisjonsrom under dekk. Senere utstyrt med kanon akterut samt asdic, synkeminer og minekastere.)
1943 Fulgte med da Skytterskolen (for handelsflåten) ble overført til Travers Island ved New York City.
1944 I oktober, overført til Skytterskolen i Dumbarton, Skottland.
1945 I krigens siste fase gikk KNM MOSS til Kristiansand og var på plass da norske myndigheter i mai overtok byen. Tilbakelevert til eiere. Tilbakestilt som hvalbåt ved Kaldnæs mek. Verksted A/S, Tønsberg og gjendøpt GOS I.
I fangst for Fl/k PELAGOS for sesongen 1945/46 for kokeriet PELAGOS. Skytter var Harald Hansen, Onsø
1946 Mistet roret i januar. Ble tauet til Cape Town for reparasjon.
I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1946/47.
1947 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1947/48
1948 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1948/49
1949 Med Fl/k JARAMA på spermhvalfangst ved Congokysten sommeren 1949, 1950 og 1951
1952 På fangst med Fl/k ANGLO NORSE på feltene ved Congo sommer og høst. Tas ut av bruk i oktober og legges opp i Melsomvik.
1954 Solgt i september for Kr. 125.000 til Harald Østervold, Torangsvåg i Austevoll kommune.
1955 Dampmaskineriet erstattet av en VØLUND diesel på 420 BHK. Ferdig ombygget til snurper ved Skudenes Notbarkeri & Slip. Omdøpt ELDJARN. Registrert som H-128-AV i merkeregisteret. Eiere var H. Østervold m. fl, Austevollshella.
1964 Hovedmaskineri erstattes med en ny NORMO diesel på 780 BHK.
1970 Forlenget og ombygget med hevet dekk og nytt styrhus. Ny lengde var blitt 150 ft.
1973 Solgt til Ståle Remøy, Leinøy og omdøpt STÅLBAS.
1974 Skjebnen ville at den gamle kriger skulle vende tilbake til Canadas østkyst for å finne sin våte grav: Grunnstøtte og sank ved innseilingen til Ile aux Morts på Newfoundland 03/07-1974.

1927 Built as whale catcher GOS I by A/S Jarlsø værft, Tønsberg for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1940 Arrive in Walvis Bay, South-West Africa in March. Taken over by Nortraship and proceed to Halifax, Canada via Pernamboco and Trinidad. Arrive in Halifax on 03/10-1940 for conversion to war service.
A total of 107 Norwegian whale catchers, under control by the Nortraship in 1940, 21 off went to service for the Nortraship Whaling Department for whaling in the season of 1940/41. The Norwegian Royal Navy requisitioned 16 of the other, while the rest of the 70 catchers managed by the British Royal Navy’s (RN) worldwide engagement.
1941 Hired by the Royal Norwegian Navy as training vessel. Converted in Halifax, Nova Scotia.
Handed over to the Norwegian Royal Navy (KNM) and renamed KNM MOSS.
As the only of 16 Halifax based catchers, the ex GOS I was kept on the Canadian east coast, as training vessel for the Camp Norway in Lunenburg, Nova Scotia for training of Norwegian crew for manning the artillery mounted on Norwegian ships.
(Conversion of those ships included berbett and platform forward with a 100 mm gun, Built-in wheelhouse with a 12,7 mm machinegun on each bridge wing. Expanded cabin capacity, and room for ammunition below main deck level. Later also equipped with a gun aft, asdic, sink mines and mine throwers.)
1943 Transferred together with the school for Shooters (for the Merchant Navy) as they were transferred to Travers Island outside the New York City.
1944 In October, the school and KNM MOSS moved to Dumbarton, Scotland.
1945 During the end of WWII, KNM MOSS proceeded to Kristiansand, and was located there at the time the city was back on Norwegian hands again in May. Returned to her owners, again named GOS I.
Rebuilt as catcher by Kaldnæs mek. Verksted A/S, Tønsberg.
Catching for Fl/F PELAGOS season of 1945/46.
1946 Lost the rudder during whaling in January. Towed to repair in Cape Town.
Catching for Fl/F PELAGOS season of 1946/47.
1947 Catching for Fl/F PELAGOS season of 1947/48.
1948 Catching for Fl/F PELAGOS season of 1948/49.
1949 Catching with Fl/F JARAMA on the coast of French Congo during summer season of 1949, 1950 and 1951.
1952 Catching for Fl/F ANGLO NORSE on the whale fields outside Congo this summer and autumn. Taken out of service and joined the layup buoy in Melsomvik, Norway.
1954 Sold to Harald Østervold, Torangsvåg at Austevoll in September, for NOK 125.000.
1955 Steam machinery replaced by a VØLUND diesel of 420 BHP. Completed conversion to seiner at Skudenes Notbarkeri & Slip and renamed ELDJARN. Registered as H-128-AV in the Norwegian register of fishing. Owners was H. Østervold and others, Austevollshella.
1964 New main propulsion, a NORMO diesel of 780 BHP fitted.
1970 Lengthened and converted. Lifted main deck and new wheelhouse. New length 150 ft.
1973 Sold to Ståle Remøy, Leinøy, renamed STÅLBAS.
1974 As fate would have it, the old warrior came back to the Canadian east coast to end her days. On 03/07-1974, she went aground and sank at the inlet of Ile aux Morts, Newfoundland.

  • GOS I

    GOS I
Kilde: DnV reg-1935. Lloyd’s Reg. 1951-52, www.warsailors.com, ”Etsteds” på Kanadas østkyst”, Jostein A. Kjelsrud, forlag: Camp Norway Foundation, 1998, Hvalfangsten, eventyret tar slutt, Dag Bakka jr. 1992
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net