DS/HVB GOS III (I)

Tilbake til søk
GOS III (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LCBF
Byggeår 1928/09
Byggenr 857
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 125,0’
Skrog LBP 115,8'
Bredde 24,1'
Dybde (i riss) 12,7'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrte m/3 fyrganger og kunstig trekk. Heteflate (HF): 2.292 kv/ft.
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass, kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23" 39", slag 24", 76 NHK/750 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Tønsberg

1928 Bygget som hvalbåt GOS III ved Smith's Dock Co., Ltd, Middlesbrough for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
Satt i fangst for PELAGOS sesongen 1928/29.
1939 Sesongen 1939/40 i fangst i Sydishavet med KOSMOS.
1940 Fangsten avblåses 07/03 og KOSMOS-flåten går til Walvis Bay. Innleid av den norske marine som minesveiper fra november. Omdøpt HMS BILLOW.
1945 Returnert til Norge og får tilbake navnet GOS III.
1946 Etter tilbakestilt som hvalbåt, satt i fangst for flytende kokeri ANTARCTIC sesongen 1946/47.
1948 Fanger for flytende kokeri NORHVAL sesongen 1947/48.
1950 Fanger for flytende kokeri JARAMA på kysten av Fransk Kongo i sommer sesongen.
1951 Fanger for flytende kokeri JARAMA på kysten av Fransk Kongo i sommer sesongen.
1952 Solgt til Mathias Eidsvik m. fl., Bømlo i april for ombygging til fiskefartøy.
1953 Ferdig bygget som fiskefartøy og fraktefartøy ved Gravdal Skipsbyggeri. Omdøpt BØMMELFJORD. Registrert med nummer H-83-BO i merkeregisteret. Benyttet som sildesnurper i sildefisket ved Island i sesongen. Innimellom som frakteskute.
1959 Solgt til P/R Johan F. Aakre, Haramsøy, Ålesund. Navnet er fremdeles BØMMELFJORD. Nå med en Wichmann 480 BHK. Omregistrert som M-235-H.
L: 116,0’ – B: 24,1’ – D: 12,7’, tonnasje: 268 brt, 108 nrt.
1962 Eier P/R Elias J. Aakre, Haramsøy, Ålesund.
Forlenget. Ny lengde: 135,7’ – B: 24,2’ – D: 12,8’. Tonnasje: 338 brt, 156 nrt
1966 Innsatt ny dieselmotor. En Wichmann 6-sylindret, 4-takt/enkeltv., syl. Dim.:280 x 420 mm. 900 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1980 Kondemnert og strøket av registered i mars. Tatt ut på dypt vann og senket.

1928 Built as whale catcher GOS 3 by Smith's Dock Co., Ltd, Middlesbrough for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1928 Built as whale catcher GOS III by Smith's Dock Co., Ltd, Middelsbrough for A / S Whaling Company Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
Serviced as catcher for PELAGOS season 1928/29.
1939 The season of 1939/40 catching in the Southern Seas with the whaling expedition KOSMOS (Jahre Group).
1940 The catching season was terminated 07/03 and the KOSMOS-expedition proceed to Walvis Bay. Hired by the Norwegian navy minesweeper as from November. Renamed HMS BILLOW.
1945 Returned to Norway and regains the name GOS III.
1946 After reset as catcher, set in as catcher of floating factory ship ANTARCTIC season 1946/47.
1948 As catcher of floating factory ship NORHVAL season 1947/48.
1950 Catching for floating factory ship JARAMA on the coast of French Congo during the summer season.
1951 Catching for floating factory ship JARAMA on the coast of French Congo during the summer season.
1952 Sold P/R Mathias Eidsvik, Bømlo in April for reconstruction to fishing vessel.
1953 Completed as a fishing vessel and cargo freighter at Gravdal Skipsbyggeri. Renamed BØMMELFJORD. Registered with number H-83-BO in the register of fishing. Utilized as seiner in herring fishing off Iceland in the season. Used also freighter off season.
1959 Sold to P/R Johan F. Aakre, Haramsøy, Ålesund. The name is still BØMMELFJORD. Now with a Wichmann 480 BHP. Re-registered as M-235-H.
L: 116.0 '- B: 24.1' - D: 12.7 ', tonnage: 268 grt, 108 nrt.
1962 Owner P/R Elias J. Aakre, Haramsøy, Alesund.
Extended. New Length: 135.7 '- B: 24.2' - D: 12.8 '. Tonnage 338 grt, 156 nrt.
1966 Inserted new diesel engine. A Wichmann 6-cylinder, 4-stroke / enkeltv., Cyl. Dim.:280 x 420 mm. 900 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1980 condemned and deleted from registered in March. Taken into deep water and scuttled

  • GOS III (I)

    GOS III (I)
Kilde: DnV reg-1935 & 57. www.warsailors.com
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net