DS/HVB GOS VI (I)

Tilbake til søk
GOS VI (I)
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr 21131
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger.
Kallesignal LJAL
Byggeår 1935/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 95
Bruttotonn/BT 264
Nettotonn/NT 90
Skrog LOA L: 121,2’ (36,9 m)
Bredde 24,4’ (7,43 m)
Dybde (i riss) 13,0’ (3,96 m).
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjele (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14,0’ x 11,1’ m/3 fyrganger. Samlet heteflate 2.246 kv/ft. Arbeidstrykk 200 psi
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940/04 - 1940/11
Norge
1940/11 - 1941/09
Storbritannia
1941/09 - 1945
Storbritannia
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1935 Bygget som GOS VI av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 09/08, levert 16/09.
Fanget for Fl/k PELAGOS 1935/36. Skytter var
1936 Fanget for Fl/k PELAGOS 1936/37. Skytter var
1937 Sesongen 1936/37 ble resultatet 105.224 fat hvalolje og 2.900 fat spermolje Kokeriet og hvalbåter gikk til Walvis Bay. Hvalbåtene ble lagt i sommeropplag der.
Fanget for Fl/k PELAGOS 1937/38. Skytter var
1938 Fanget for Fl/k PELAGOS 1938/39. Skytter var
1939 Etter fangstslutt gikk alle hvalbåtene til Walvis Bay for opplag over sommeren.
Fanget for Fl/k PELAGOS 1939/40. Sesongen startet 02/12 med spermfangst og langhvalfangsten startet 08/12
1940 Sesongen ble avsluttet og hjemtur påbegynt 02/03 med kurs for Cape Town og Walvis Bay. Utleid i november til the British Admiralty. Omdøpt HMS GOS 6. Omgjort til minesveiper
1941 Godkjent og klar for tjeneste i april. Omdøpt HMS BORALIS i september.
1945 Tilbakelevert til eierne. Omdøpt til GOS VI.
Etter krigen ble "Jahre-gruppen" oppløst. Selskapet Bruun & von der Lippe gikk over til å administrere sine egne selskap og skip, men felles kontoradresse. Sven Foyn Bruun ble disponenter for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S, Tønsberg og overtar GOS VI.
Fanget for Fl/k PELAGOS 1945/46 som bøyebåt. Skytter/fører var Julius Kristian Jahre. Kokeri og 6 hvalbåter starter fangsten fra 20/12.
1946 Fanget for Fl/k PELAGOS 1946/47. Skytter var Oskar Thoresen, Nøtterøy,
1947 Fangstresultat for sesongen ble 199 hval.
Fanget for Fl/k PELAGOS 1947/48 som bøyebåt
1948 Fanget for Fl/k PELAGOS 1948/49 som bøyebåt
1949 Fanget for Fl/k PELAGOS 1949/50 som bøyebåt. Skytter var Einar Ekenes, Horten.
1950 Fanget for Fl/k PELAGOS 1950/51 som bøyebåt. Skytter var Einar Ekenes, Horten
1951 Fanget for Fl/k PELAGOS 1951/52 som bøyebåt. Skytter var Einar Ekenes, Horten
1952 Fanget om sommeren for Fl/k ANGLO NORSE ved Cap Lopez, Gabon. Lagt opp i Melsomvik.
1954 Solgt for NOK 440.000 til Concorcio Ballenera S.A. (Cox Brothers, Liverpool, England), Callao, Peru. Omdøpt til NORMANN III. Fanget fra landstasjonen i Pisco, Peru til 1964.
1991 Status i Lloyd’s Register: Continued existence in doubt.

1935 Built as GOS VI by Kaldnes mek. Værksted, Tønsberg for the whaling company Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched 09/08, delivered 16/09.
Catcher for Fl/k PELAGOS 1935/36.
1936 Catcher for Fl/k PELAGOS 1936/37.
1937 In the 1936/37 season, the result was 105,224 barrels of whale oil and 2,900 barrels of sperm oil The factory ship and catchers went to Walvis Bay. The whale catchers were left for storage and maintenance.
Catcher for Fl/k PELAGOS 1937/38.
1938 Catcher for Fl/k PELAGOS 1938/39.
1939 After the end of the season, all the whale catchers went to Walvis Bay for storage and maintenance over the summer.
Catcher for Fl/k PELAGOS 1939/40. The season started on 02/12 with catching sperm and the baleen whale started on 08/12
1940 The season ended, and the homeward journey began 02/03 heading for Cape Town and Walvis Bay. Taken over by the Nortraship in April. Leased in November to the British Admiralty. Renamed HMS GOS 6. Converted to minesweeper.
1941 Approved and ready for service in April. Renamed HMS BORALIS in September.
1945 Returned to the owners. Renamed GOS VI.
After the war, the "Jahre group" was disbanded. The company Bruun & von der Lippe switched to managing its own companies and ships, but with a common office address. Svend Foyn Bruun became manager of the Whaling company Pelagos A/S, Tønsberg and takes over GOS VI.
Catcher for Fl/k PELAGOS 1945/46 as a buoy boat. Factory ship PELAGOS and 6 whale catchers start the season from 20/12.
1946 Catcher for Fl/k PELAGOS 1946/47 as a buoy boat.
1947 Catcher for Fl/k PELAGOS 1947/48 as a buoy boat
1948 Catcher for Fl/k PELAGOS 1948/49 as a buoy boat
1949 Catcher for Fl/k PELAGOS 1949/50 as a buoy boat. Shooter was Einar Ekenes, Horten.
1950 Catcher for Fl/k PELAGOS 1950/51 as a buoy boat. Shooter was Einar Ekenes, Horten
1951 Catcher for Fl/k PELAGOS 1951/52 as a buoy boat. Shooter was Einar Ekenes, Horten
1952 Catcher in summer for Fl/k ANGLO NORSE at Cap Lopez, Gabon. Posted in Melsomvik.
1954 Sold for NOK 440,000 to Concorcio Ballenera S.A. (Cox Brothers, Liverpool, England), Callao, Peru. Renamed NORMANN III. Catcher from the land station at Pisco, Peru until 1964.
1991 Status in Lloyd's Register: Continued existence in doubt.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: DnV, Lloyd’s, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net