DS/HVB GOS VII (I)

Tilbake til søk
GOS VII (I)
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr 21132
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger.
Kallesignal LJAL
Byggeår 1935/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 96
Bruttotonn/BT 264
Nettotonn/NT 90
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Kilolast Ikke reg
Skrog LOA 121,2’ (36,9 m)
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 24,4’ (7,43 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 13,0’ (3,96 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjele (boiler), med dim.: 14,0’ x 11,1’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 2.246 kv/ft. Arbeidstrykk 200 psi
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1940
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1935 Bygget som GOS VII (I) av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 13/09, levert 10/10.
I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1935/36.
1936 Hvalbåtene og kokeri gikk til Walvis Bay via Cape Town etter sesongen. Hvalbåtene legges i opplag i Walvis Bay.
I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1936/37.
1937 Hvalbåtene og kokeri gikk til Walvis Bay via Cape Town etter sesongen. Hvalbåtene legges i opplag i Walvis Bay.
I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1937/38.
1938 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1938/39.
1939 Hvalbåtene og kokeri gikk til Walvis Bay via Cape Town etter sesongen. Hvalbåtene legges i opplag i Walvis Bay.
I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1939/40.
1940 Overtatt av Nortraship i april. Utleid fra november til the British Admiralty.
1941 Omdøpt HMS CALM i september. Brukt som minesveiper.
1945 Tilbakelevert til eierne. Omdøpt til original navn GOS VII.
"Jahre-gruppen" skilte lag etter krigen. Selskapet Bruun & von der Lippe ble splittet opp og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg overtar GOS VII.
Fanget for Fl/k PELAGOS 1945/46, bøyebåt til 1952.
Skytter/fører var Carsten Didrik Andersen, Teie.
1946 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1946/47. Forlot Walvis Bay sammen med kokeri og fire andre hvalbåter 19/11 med kurs for fangstfeltet.
1947 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1947/48 som bøyebåt. Skytter var Wilhelm Johannessen.
1948 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1948/49.
1949 I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1949/50.
1950 I fangst for kokeriet PELAGOS som bøyebåt sesongen 1950/51. Skytter var Mons Hansen, Åsgårdstrand
1951 I fangst for kokeriet PELAGOS som bøyebåt sesongen 1951/52. Skytter var Mons Hansen, Åsgårdstrand
1952 Fanget om sommeren for Fl/k ANGLO NORSE ved Cap Lopez, Gabon. Lagt opp i Melsomvik.
1953 Lagt opp i Melsomvik
1954 Lagt opp i Melsomvik
1955 Solgt i mai for NOK 360.000 til Concorcio Ballenera S.A. (Cox Brothers, Liverpool, England), Callao, Peru. Omdøpt til NORMANN IV. Ank Callao 21/05. Fanget fra landstasjonen i Pisco, Peru.
1969 Forliste 13/03 utenfor Pisco, Peru

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. dia.: 13,8”–22,0”–37,5”, slag/stroke: 24,0”. 135 NHK. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg

1935 Built as GOS VII (I) at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg on behalf of Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched 13/09, delivered 10/10. As catcher for floating factory PELAGOS season of 1935/36
1940 Leased from November by the British Admiralty.
1941 Renamed HMS CALM. Used as mine sweeper.
1945 Returned to owners. Renamed GOS VII.
The "Jahre-group" was dissolved after the war. The company Bruun & von der Lippe broke up and ownership of GOS VII was handed over to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg.
Catching for Fl/f PELAGOS 1945/46, buoy boat until 1952. Shooter/master was Carsten Didrik Andersen, Teie
1946 Catching for factory PELAGOS season of 1946/47. Left Walvis Bay together with factory and four other catchers 19/11 heading for the whaling ground.
1947 Catching for factory PELAGOS season of 1947/48 som bøyebåt. Shooter was Wilhelm Johannessen.
1948 Catching for factory PELAGOS season of 1948/49.
1949 Catching for factory PELAGOS season of 1949/50.
1950 Catching for factory PELAGOS as buoy boat season of 1950/51. Shooter was Mons Hansen, Åsgårdstrand
1951 Catching for factory PELAGOS as buoy boat season of 1951/52. Shooter was Mons Hansen, Åsgårdstrand
1952 Catching for Fl/f ANGLO NORSE during the summer at Cap Lopez, Gabon. Laid up in Melsomvik.
1953 Laid up in Melsomvik
1954 Laid up in Melsomvik
1955 Sold for NOK 360.000 to Concorcio Ballenera S.A. (Cox Brothers, Liverpool, England), Callao, Peru. Renamed NORMANN IV. Catching from the shore station in Pisco, Peru.
1969 Lost on 13/03 off Pisco.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: DnV, Lloyd’s, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.lardex.net