DS/HVB GOS X

Tilbake til søk
GOS X
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5404524
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMVR
Byggeår 1947/11
Leveringsmåned November
Byggenr 124
Bruttotonn/BT 593
Nettotonn/NT 208
Skrog LBP 164,6' (50,17 m)
Bredde 30,3' (9,23 m)
Dybde (i riss) 16,3' (4,96 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14.0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boiler), oljefyrt m/kunstig trekk. Total heteflate(HF): 6.800 kv.ft, damptrykk: 225 PSI.
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskiner m/likestrømsgeneratorer
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 19"-32,5"-56", slag 27", 187 NHK/1.800 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1947 Bygget som GOS X ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg på regning av Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Overlevert i november og klargjort for fangst.
Fanget for Fl/k PELAGOS fra sesongen 1947/48.
Fangstbestyrer var Hj. Christensen. Skytter var Andreas Hildemar Antonsen, Husøysund
1948 PELAGOS gikk fra Norge med 11 hvalbåter for sesongen 1948/49. Fangstbestyrer var F. B. Gøthesen.
Skytter var Andreas Hildemar Antonsen, Husøysund
1949 Fangstresultatet for sesongen ble 1.208 hval. Produksjonen ble 79.428 fat for sesongen 1948/49.
I fangst for kokeriet PELAGOS sesongen 1949/50. Forlater Tønsberg 26/10 sammen med GOS XI. Ankommer Las Palmas 02/11 for bunkring. Neste havn er Cape Lopez med avgang 13/11 til Cape Town ankomst 21/11. Ankommer feltet 09/12. Sperm sesongen begynte samme dag. Skytter var Andreas Hildemar Antonsen, Husøysund
1950 Resultatet av sesongen 1949/50 ble 1.734 hval. Av dette ble det produsert 103.279 fat hvalolje totalt. Flåten forlater iskanten 16/03 etter fangst slutt.
Ankommer Walvis Bay 06/04 og går videre 08/04. GOS X ankom Tønsberg 01/05 og reparert på Kaldnæs det året.
Sesongen 1950/51 ble det fanget med 12 hvalbåter. Av disse var to bøyebåter og en korvett. Skytter var Torger N. Bruun, Narverød
1951 I fangst for PELAGOS sesongen 1951/52. Skytter var Torger N. Bruun, Narverød
1952 I fangst for PELAGOS sesongen 1952/53. Skytter var Torger N. Bruun, Narverød
1953 I fangst for PELAGOS sesongen 1953/54. Skytter var Torger N. Bruun, Narverød
1954 I fangst for PELAGOS sesongen 1954/55. Skytter var Audun Helgheim, Oslo
1955 I fangst for PELAGOS sesongen 1955/56. Skytter var Audun Helgheim, Oslo
1956 I fangst for PELAGOS sesongen 1956/57. Skytter var Audun Helgheim, Oslo Georg Solberg, Presterød
1957 I fangst for PELAGOS sesongen 1957/58. Skytter var Georg Solberg, Presterød
1958 I fangst for PELAGOS sesongen 1958/59. Skytter var Georg Solberg, Presterød
1959 I fangst for PELAGOS sesongen 1959/60. Skytter var Georg Solberg, Presterød
1960 I fangst sesongen 1960/61. Skytter var Karsten H. Haraldsen, Onsøy
1961 Etter sesongen 1960/61 anløp Cape Town 14/04 og Las Palmas 01/05 sammen med kokeri hvalbåtene GOS II, IV, V, VI, XI, XII og PELIKAN. GOS X ankom Melsomvik 10/05.
I fangst sesongen 1961/62. Skytter var Karsten H. Haraldsen, Onsøy
1962 Solgt i september til Vauvert Carriers Corporation (Monte Carlo), Panama. Omdøpt til GISELLA.
1986 Strøket fra Lloyd’s register.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 19"-32,5"-56", slag/stroke: 27", 393 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Oslo

1947 Built as catchr GOS X at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg on account of Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Handed over in November and prepared for whaling.
Cathing for Fl/F PELAGOS from the season of 1947/48.
Whaling manager was Hj. Christensen. Shooter was Andreas Hildemar Antonsen, Husøysund
1948 PELAGOS left Norway with a fleet of 11 catchers for season 1948/49. Whaling manager was aF. B. Gøthesen.
Shooter on GOS X was Andreas Hildemar Antonsen, Husøysund
1949 Total result of season was 1.208 whales. Production of oil was 79.428 bbls for season 1948/49.
Catching for factory PELAGOS season 1949/50. Left Tønsberg 26/10 together with GOS XI. Called Las Palmas 02/11 for bunkering. Next port is Cape Lopez with departure 13/11 to Cape Town and arrival 21/11. Arrived the whaling ground 09/12. The sperm season commenced the same day. Shooter was Andreas Hildemar Antonsen, Husøysund
1950 Result of season 1949/50 was 1.734 whales. Of this was produced 103.279 bbls whaleoil in total. The fleet left the ice edge 16/03 after whaling closed.
Called Walvis Bay 06/04 and heading north 08/04. GOS X arrived Tønsberg 01/05 and was repaired at Kaldnæs mek. this year.
The PELAGOS expedition left for season 1950/51 with 12 catchers. Two as buoy boat and one ex. Corvette. Shooter was Torger N. Bruun, Narverød.
1951 Catching for PELAGOS season 1951/52. Shooter was Torger N. Bruun, Narverød
1952 Catching for PELAGOS season 1952/53. Shooter was Torger N. Bruun, Narverød
1953 Catching for PELAGOS season 1953/54. Shooter was Torger N. Bruun, Narverød
1954 Catching for PELAGOS season 1954/55. Shooter was Audun Helgheim, Oslo
1955 Catching for PELAGOS season 1955/56. Shooter was Audun Helgheim, Oslo
1956 Catching for PELAGOS season 1956/57. Shooter was Audun Helgheim, Oslo Georg Solberg, Presterød
1957 Catching for PELAGOS season 1957/58. Shooter was Georg Solberg, Presterød
1958 Catching for PELAGOS season 1958/59. Shooter was Georg Solberg, Presterød
1959 Catching for PELAGOS season 1959/60. Shooter was Georg Solberg, Presterød
1960 I fangst season 1960/61. Shooter was Karsten H. Haraldsen, Onsøy
1961 After end of season 1960/61 called Cape Town 14/04 and Las Palmas 01/05 together with factory and catcher GOS II, IV, V, VI, XI, XII and corvette PELIKAN. GOS X arrived Melsomvik 10/05.
As catcher season 1961/62. Shooter was Karsten H. Haraldsen, Onsøy
1962 Sold in September to Vauvert Carriers Corporation (Monte Carlo), Panama. Renamed GISELLA.
1986 Deleted from Lloyd’s register.

  • GOS X

    GOS X
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr, Thor Paulsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net