DS/HVB GOS XII

Tilbake til søk
GOS XII
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5157341
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LNTJ
Byggeår 1948/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 127
Bruttotonn/BT 481
Nettotonn/NT 153
Skrog LBP 145,5' (44,34 m)
Bredde 29,1' (8,86 m)
Dybde (i riss) 17,0' (5,18 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 16,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddamp kjeler (vannrørs kjeler / water tube boiler) med overheter, oljefyrt. Total heteflate(HF): 5.946 kv/ft, damptrykk: 250/225 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/likestrøms generatorer (115VdC) 1 dieselgenerator, 12kW
El-kraft 38kW/ 115VDC
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C5, 4-sylindret, syl. dia.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", 281 NHK/1.655 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1948 Bygget som hvalbåt GOS XII ved Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg.
Satt i fangst for PELAGOS fra sesongen 1948/49.
PELAGOS gikk fra Norge med 11 hvalbåter for sesongen.
Hvalbåtene var FALKLAND (b.1942) (utleid av Den Norske Stat), JUBARTE (b.1936), BALEINE (b.1936), KOS II (b.1929), GOS I (b.1927), GOS VI (b.1935), GOS VII (b.1935), GOS IX (b.1937), GOS X (b.1947) GOS XI (b.1947) og GOS XII (b.1948). Fangstbestyrer for ekspedisjonen var F. B. Gøthesen
1949 Total resultatet fra sesongen 1948/49 ble 73.540 fat hvalolje og 5.888 fat spermolje.
I fangst for PELAGOS-ekspedisjonen sesongen 1949/50. Fangst av spermhval startet 09/12. Fangstbestyrer var Hj. Christensen.
1950 Resultat av fangsten 1949/50 ble 100.327 fat hvalolje og 2.949 fat spermolje. Avgikk fangstfeltet 16/03 med kurs for Cape Town med ankomst 04/04. Skytter var Nils Jespersen.
Sesongen 1950/51 deltok følgende båter i fangsten med PELAGOS-ekspedisjonen: GOS II (1950), GOS IV (1950), GOS VIII (1936), GOS IX (1937), GOS X (1947), GOS XI (1948) og GOS XII (1948), FALKLAND (1942) (utleid av Den Norske Stat), JUBARTE (1936), GOS VI (1935), GOS VII (1935) og korvetten PELIKAN (1940). De tre siste som bøyebåter.
1951 I fangst som fangstbåt for PELAGOS sesongen 1951/52. Skytter var Hjalmar Andreassen, Sandar
1952 I fangst som fangstbåt for PELAGOS sesongen 1952/53. Skytter var Arnt Evensen.
1953 I fangst som fangstbåt for PELAGOS sesongen 1953/54. Skytter var Nils Johansen.
1954 I fangst som bøyebåt for PELAGOS sesongen 1954/55. Skytter var Georg Solberg, Presterød.
1955 I fangst som fangstbåt for PELAGOS sesongen 1955/56.
1956 I fangst som bøyebåt for PELAGOS sesongen 1956/57. Skytter var Reidar A Skontorp, Sem
1957 I fangst som bøyebåt for PELAGOS sesongen 1957/58. Skytter var Timan Larsen, Borre.
1958 I fangst som bøyebåt for PELAGOS sesongen 1958/59. Skytter var Reidar A. Skontorp, Sem.
1959 I fangst som bøyebåt for PELAGOS sesongen 1959/60. Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1960 I fangst som bøyebåt for PELAGOS sesongen 1960/61. Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1961 Etter sesongen 1960/61 anløp Cape Town 14/04 og Las Palmas 01/05 sammen med kokeri hvalbåtene GOS II, IV, V, VI, X, XI og PELIKAN. GOS XII ankom Melsomvik 10/05
1962 Kokeriet PELAGOS blir solgt til hugging denne sommeren.
Solgt til Hvalur H/f, Hafnarfirda, Island og omdøpt HVALUR 8. Nytt kallesignal TADV og registrert i Reykjavik.
Generatorer skiftet til dieseldrift (Caterpillar).
2021 Ligger i opplag. Alle sertifikater intakt.
2023 Tilbake i fangst igjen i september. Første hval tatt 07/09. Kristján Loftsson, leder i Hval hf. Fangsten foregår sammen med HVALUR 9. Dagens fangst ble to på HVALUR 9 og en på HVALUR 8. (ex GOS XII)

Fremdrift: 
1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Fredrikstad dampmotor, 2 x 2-trinns ekspansjon (double compound exp.), 4 sylindret, syl. dia.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", slag/stroke: 30,5", 1.700 IHK (325 NHK) v/144 o. min. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg

1948 Built as whale catcher GOS XII by Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg.
Used as catcher for PELAGOS from season 1948/49.
PELAGOS left Norway with 11 catchers for the season.
The catcher FALKLAND (b.1942) (hired out by Norwegian Government), JUBARTE (b.1936), BALEINE (b.1936), KOS II (b.1929), GOS I (b.1927), GOS VI (b.1935), GOS VII (b.1935), GOS IX (b.1937), GOS X (b.1947) GOS XI (b.1947) and GOS XII (b.1948). Whaling manager for the expedition was F. B. Gøthesen
1949 Total result of season 1948/49 was 73.540 barrels whale oil and 5.888 barrels of sperm oil.
Catcher for PELAGOS-expedition the season 1949/50. Catching of sperm whale started 09/12. Whaling manager was Hj. Christensen.
1950 Result of the 1949/50 season was 100.327 barrels of whale oil and 2.949 barrels of sperm oil. Left the whaling ground 16/03 heading for Cape Town with arrival 04/04. Shooter was Nils Jespersen.
Season 1950/51, following catchers participated with the PELAGOS-expedition: GOS II (1950), GOS IV (1950), GOS VIII (1936), GOS IX (1937), GOS X (1947), GOS XI (1948) og GOS XII (1948), FALKLAND (1942) (hired out by the Norwegian Government), JUBARTE (1936), GOS VI (1935), GOS VII (1935) and the corvette PELIKAN (1940). Three of them as buoy boats.
1951 As catcher for PELAGOS season 1951/52. Shooter was Hjalmar Andreassen, Sandar
1952 As catcher for PELAGOS season 1952/53. Shooter was Arnt Evensen.
1953 As catcher for PELAGOS season 1953/54. Shooter was Nils Johansen.
1954 As buoy boat for PELAGOS season 1954/55. Shooter was Georg Solberg, Presterød.
1955 As catcher for PELAGOS season 1955/56.
1956 As buoy boat for PELAGOS season 1956/57. Shooter was Reidar A. Skontorp, Sem
1957 As buoy boat for PELAGOS season 1957/58. Shooter was Timan Larsen, Borre.
1958 As buoy boat for PELAGOS season 1958/59. Shooter was Reidar A. Skontorp, Sem.
1959 As buoy boat for PELAGOS season 1959/60. Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1960 As buoy boat for PELAGOS season 1960/61. Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1962 The factory PELAGOS was sold to breaking this summer.
GOS XII sold to Hvalur H/f, Hafnarfirda, Island and renamed HVALUR 8. New call sign TADV and registered with Reykjavik as homeport.
Generators shifted to diesel as prime mover (Caterpillar).
2021 Laid up. All her certificates are up to date.
2023 Back in whaling again in September. First whale taken 07/09. Kristján Loftsson, manager of Hval hf. The catch takes place together with WHALUR 9 (ex. TIGER). Catch of the first day was two on WHALUR 9 and one on WHALUR 8. (ex GOS XII)

  • GOS XII

    GOS XII
  • GOS XII

    GOS XII
  • GOS XII

    GOS XII
Kilde: DnV reg-1953/1973, «Hvalfangst, eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr., «Norsk Hvalfangst Tidende»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net