M/T PONTOS (I)

Tilbake til søk
PONTOS (I)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5528199
Klassifisering DnV +1A1 Tanker for oil
Kallesignal LEBZ
Byggeår 1949/11
Byggenr 741
Bruttotonn/BT 11.224
Nettotonn/NT 6.530
Dødvekt/TDW 16.520
Skrog LOA L: 514,3’ - B: 69,1’ - D: 38,0’.
Skrog LBP L: 514,3’
Bredde 69,1’
Dypgående 38,0’.
Skipsbeskrivelse Motorskip Tanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for oljelast
Hastighet 14,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 22 x tanker (6 bb-10 s-6 sb). 2 x pumperom med 4 x lossepumper.
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (aux. boilers). 1 x exhaust kjel (economiser). Alle med arbeidstrykk 185 psi.
Kjelebygger Bygger ukjent, Norge
Hjelpemaskineri 1 x dieselgen. 100 kW. 1 x dieselgen. 70 kW. 1 x dampgenerator. 40 kW.
El-kraft 210kW/110VDC.
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain 74-VTF-140, 2-takt, enkeltv., 7-syl., dim. 740 mm, slag 1.400 mm, 6.000 BHK, 125 o/min
Maskin-/motorbygger Soc. Anon. John Cockerill, Antwerpen, Belgia
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Hoboken
Reg havn Tønsberg

1948 Kontrahert hos John Cockerill, Hoboken, Belgia, for levering i september 1949. Beregnes å få en fart av 14 knop. Kontraktspris £ 630 000 på glideskala. Skipet ble i desember 1947 sluttet på et 5 års tidscerteparti til British Tanker Co., London, til en frakt av 23 sh. hvis levering i 1949 og 22/6 sh. hvis levering i 1950.
Hvalfangerselskapet «Pelagos» har rett til selv å benytte skipet hvert år ca. 4 måneder for transport av hval- olje og brenselolje.
1949
Bygget som PONTOS av Soc. Anon. John Cockerill, Hoboken, Belgia for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Sjøsatt 25/06, levert i november.
1965 Solgt til Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Omdøpt til SIPONTO.
1966 Kom i brann 28/02 under lossing av parafin ved Chittagong, Bangladesh. Brannen slukket 03/03. Kondemnert.
Vraket solgt til tyske oppkjøpere, videresolgt til huggere på Taiwan.
Forlot 05/06 Chittagong under slep. Hugget i Kaohsiung samme måned.

1948 Contracted with John Cockerill, Hoboken, Belgium, for delivery in September 1949. Estimated to get a speed of 14 knots. Contract price £ 630,000 on sliding scale. The ship was joined in December 1947 on a 5 year time charter party to British Tanker Co., London, for a shipment of 23 sh. whose delivery in 1949 and 22/6 sh. whose delivery in 1950.
The whaling company "Pelagos" has the right to use the ship every year for approx. 4 months for transport of whale oil and fuel oil
1949 Built as PONTOS by Soc. Anon. John Cockerill, Hoboken, Belgium for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Launched 25/06, delivered in November.
1965 Sold to Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. Renamed SIPONTO.
1966 Came on fire 28/02 while discharging kerosene at Chittagong, Bangladesh. Fire extinguished 03/03. Condemned.
Sold to scrap to German buyers, re-sold to Taiwan breakers. Left Chittagong 05/06 in tow. Broken up at Kaohsiung the same month.

  • PONTOS (1)

    PONTOS (1)
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen (skipshistorie.net).
   
https://www.lardex.net