DS/HVB GOS VI

Tilbake til søk
GOS VI
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5133929
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMRU
Byggeår 1942/01
Byggenr 116
Bruttotonn/BT 563
Nettotonn/NT 190
Skrog LOA 50 m
Bredde 8,9 m
Dypgående 4,84 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (vannrørs kjeler/water tube boiler) m/3 fyrganger hver, oljefyrt. Total heteflate(HF): 6.800 ft2, damptrykk: 225 PSI
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 19"-32,5"-56", slag 27", 393 NHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1942 - 1945
Tyskland
1945 - 1945/05
Tyskland
1945/05 - 1947
Norge
2004 - 2007 Hugget
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1941 Bestilt som hvalbåt av et hvalfangstselskap, men kjøpt og bygget som vorpostenboot FALKLAND på ordre fra tyske marine ved Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg basert på verftets hvalbåtkonstruksjon.
Sjøsatt 06/11.
1942 Ferdigstilt og levert tyske Kriegsmarine 20/01. Brukt som vorpostenboot ut krigen. Tiltrådte tjeneste som eskorte og sikringsbåt I Sandessjøen område fra 19/03. Fikk ID-merket V-5901. Tilhørte 59 Vorpostenflotille med base I Sandnessjøen som ble opprettet i februar 1941.
1945 Omdøpt UJ-1231 04/01. 59 Vorpostenflotille oppløst fra juni 1945.
Overtatt av allierte fredsstyrker i mai.
1947 Tildelt Norge, overtatt av Fellesdriften (en union som ble dannet for å fortest mulig bygge opp hvalflåten etter krigen) og ombygd og utrustet til hvalbåt ved Kaldnes. Fanget for Fellesdriftens Fl/k PELAGOS ekspedisjon 1947/48 i Antarktisk. Navn uendret.
1948 Utleid av Staten etter Fellsdriftens opphør i 1948 til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg og fortsatte i fangst for Fl/k PELAGOS. Navn uendret.
Sesongen 1948/49 i fangst for PELAGOS. Spermhvalfangsten tok til 12/12 og bardehval sesongen 15/12.
1949 Fangsten avblåst 26/03-1949. Resultatet av fangsten for ekspedisjonen sesongen 1948/49 ble 211 blåhval, 884 finnhval, 5 knøl og 108 spermhval. Produksjonen utgjorde 73.540 fat hvalolje og 5.888 fat spermolje.
Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1949/50. Totalt 11 hvalbåter. Spermhvalsesongen startet 09/12. Bardehvalfangst var tillatt fra 22/12.
1950 Fangsten ble avblåst 15/03. Resultatet for sesongen 1949/50 var 143 blåhval, 1426 finnhval, 111 knøl og 54 spermhval. Av dette ble det produsert 100.327 fat hvalolje, 2.949 fat spermolje. Flåten forlot fangstfeltet 16/03 Tre av hvalbåtene gikk i opplag i Cape Town og Walvis Bay. Resten tok veien til Tønsberg via Walvis Bay. FALKLAND ankom Tønsberg 29/04 og ble reparert på Kaldnes mek. Verksted den sommeren
1954 Solgt av den Norske stat til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for Kr. 600.000,- Oppgradert ved Kaldnes mek. Verksted med bl.a. ny bro og jagerbro. Omdøpt GOS VI.
I antarktisk pelagisk fangst for Fl/k PELAGOS frem t.o.m. 1961/62 sesongen.
1962 Ankommer Melsomvik i mai fra sin siste tur til isen. Går i opplag i Melsomvik etter siste sesongs slutt.
Solgt til Ole og Johan Sandvik, Kristiansund for ombygging til fiskefartøy (snurper) med fryserom og fileteringsmaskiner.
1964 Overtatt av P/R Fisk (Petter J. Aakre, Haramsøy).
Dampmaskineriet erstattet med en ny Mak diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 450mm. Utviklet 1.100 BHK v/375 o.min. Koblet til en CP-propell. Bygget av MaK Machinenbau Kiel GmbH, Kiel. Fart etter ombygging: 13,0 knop, 101,5 tonn bunkerkapasitet.
Ble også utstyrt med sidepropeller forut og akter. 3 nye dieselgeneratorer ble også satt inn: 1 x 140 kW, 1 x 72 kW, 1 x 120 kW, samt en nød/havne generator 50kW.
Den nye klassebetegnelsen var DnV +1A1 Deep Sea Fishing ICE-C. Omdøpt FISK og registrert i Ålesund. Registrert i merkeregisteret som M-105-H (Haram).
1970 Forlenget. Ny lengde: 176.6’
1977 Ny hovedmotor innsatt. En type, 2.400 BHP. Skiftet maskineri i 1977: Ny motor: MaK. diesel, type 8M452AK, 4-takt. 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 450mm. 2.400 BHK. Bygget av MaK Machinenbau Kiel GmbH, Kiel.
Kraftressursene var nå: 1 x gen., 360kW. 1 x gen., 140kW. 1 x gen., 50kW, 1 x gen. 72kW og 1 x gen. 32kW
1982 Stor ombygging og oppgradering.
1984 Ombygget og forlenget. Ny tonnasje: 903 brt, 439 nrt. Ny Loa 208,9 ft (63.66 m).
Etter ombygging: 7 lasterom hvorav 3 for flytende last. 7 luker.
1994 Nytt overbygg og innredning etter brann.
2004 Solgt til Havfisk Invest A/S, Aalesund, omdøpt HAVFISK. Registrert som M-105-A.
Ble tatt ut av fiske da konsesjonen ble flyttet over til andre båter. Lå ca 2 år i opplag ved sjøgata i Ålesund før den ble kondemnert.
2006 Levert til ukjente huggere. Overlevert i juli.
2007 Hugget i mars.

1941 Ordered as whale catcher by a whaling company, but purchased and completed as “vorpostenboot” FALKLAND on order by the German Navy at Kaldnes mek. Verksted Tønsberg, based upon the yard’s whaler construction drawings. Launched on 06/11.
Should be a part of 59 Vorpostenflotille established in February 1941
1942 Completed as vorpostenboot FALKLAND, on behalf of the German Navy command by Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg. Delivered on 20/01. Used as vorpostenboot throughout the war. ID-marked V-5901.
1945 Renamed UJ-1231. Taken over by the Allied Forces in May.
1947 Handed over to Norwegian Government, taken over by the Common drift (a Common Union made for rebuilding the whaling fleet after the war was over) and converted to a whale catcher by Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Catching for the Fellesdriftens factory Fl/F PELAGOS-expedition 1947/48 in the Antarctic. Name unchanged.
1948 Leased to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg by the Norwegian Governement after the “Fellesdriften” was put to an end. She continued as one of the catchers for Fl/F PELAGOS. Name unchanged.
Season of 1948/49 catching for factory PELAGOS. Sperm whale season commenced on 12/12 and the baleen whale season commenced 15/12.
1949 Whaling called off 26/03-1949. The result of the season was 211 blue whales, 884 fin whales, 5 humpback and 108 sperm whales. Total production was 73.540 bbls whale oil and 5.888 bbls sperm oil.
Catching for factory PELAGOS season of 1949/50. Total of 11 catchers in action. Sperm whale season commenced 09/12. The baleen catches commenced 23/12.
1950 Waling called off 15/03. Result for the season 1949/50 was 143 blue, 1.426 fin, 111 humpback and 54 sperm whales. Of this the production was 100.327 barrels’ whale oil, 2.949 barrels of sperm oil. The whole fleet left the whaling ground on 16/03. Three catchers were laid up in Cape Town and Walvis Bay. The rest heading home to Tønsberg via Walvis Bay. FALKLAND arrived Tønsberg 29/04 and was repaired at Kaldnes mek. Verksted that summer.
1954 Taken over/purchased by Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for a price of NOK 600.000. Upgraded with new bridge and hunting bridge at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Renamed GOS VI.
Continued as a part of the Fl/k PELAGOS-expedition until the spring of 1962.
1962 Laid up in Melsomvik after the season of 1961/62.
Sold to Ole og Johan Sandvik, Kristiansund to be converted to fishing vessel (seiner) with, according to the plan, freezing facilities and filet plant.
1964 Sold. Taken over by P/R Fisk (Petter J. Aakre, Haramsøy). Steam machinery replaced by a new Mak diesel, 4-stroke/single acting., 6-cylinder, cyl.  dim.: 320x450mm. Output of 1.100 BHP at 375 rpm. Also fitted thruster propellers fore and aft. 3 new diesel generators fitted, 1 x 140 kW, 1 x 72 kW, 1 x 120 kW, and one emergency/harbour gen. of 50kW fitted. Main engine built by MaK Machinenbau Kiel G.m.b.H, Kiel. New class of DnV +1A1 Deep Sea Fishing ICE-C. Renamed FISK and registered in Aalesund. Registered in the fishing register as M-105-H (Haram).
1970 Lengthened to 176.6’
1977 New engine, a MaK. diesel, type 8M452AK, 4-takt. 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 450mm. 2.400 BHK. Built by MaK Machinenbau Kiel GmbH, Kiel.
The electric power was now: 1 x gen., 360kW. 1 x gen., 140kW. 1 x gen., 50kW, 1 x gen. 72kW og 1 x gen. 32kW.
1982 A major reconstruction and upgrading.
1984 Modernized and lengthened. New tonnage: 903 brt, 439 nrt. New Loa 208,9 ft (63.66 m).
After completed, 7 cargo holds whereoff 3 for floating cargo. 7 hatches.
1994 New accommodation after a fire.
2004 Sold to Havfisk Invest A/S, Aalesund, renamed HAVFISK. Registered as M-105-A. Taken out of the fishery as the licence was transferred to other vessels. Two year in layup mode in Aalesund before she was condemned.
2006 Delivered to unknown breakers. Delivered in July.
2007 Broken up in March.

 • FALKLAND

  FALKLAND
 • FALKLAND

  FALKLAND
 • FALKLAND

  FALKLAND
 • FALKLAND

  FALKLAND
 • FALKLAND

  FALKLAND
 • FALKLAND

  FALKLAND
 • FALKLAND

  FALKLAND
Kilde: DnV reg-1953/73 Lloyds Reg. 2007, Ole Chr.Røren, «Hvalfangsten, eventyret tar slutt», Dag Bakka Jr. 1992, Miramar Ship Index, Sjøfartsdirektoratet, U. W. Gustavsen, Ole Chr. Røren, Boka «Fiskebåtar frå Borgund, Sula og Ålesund 1920-2010» av Bjørn Owe Hje
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.lardex.net