DS/HVB STAR XII (I)

Tilbake til søk
STAR XII (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5337501
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDJK
Byggeår 1929
Leveringsmåned April
Byggenr 296
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 85
Skrog LOA 35,05 m
Bredde 7,07 m
Dypgående 4,02 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14' x 11', 3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 2.253 kv/ft, 200 PSI.
Kjelebygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telegrafi (Wireless telegraphy)
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Nyland, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 135 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1929 Bygget som hvalbåt STAR XII ved Nylands verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Overlevert i april.
1936 Solgt til Hvalfangstselskapet Blaahval A/S og omdøpes HVAL V. Drar til feltet sammen med seks andre hvalbåter, alle tidligere STAR-båter, for sesongen 1936/37 som fangstbåt for kokeriet C. A. LARSEN. Disponent for sesongen er Jørgen Krag og Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin. Kokeriet er bare-boat chartered til Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin med opsjon på kjøp etter 4 år.
1937 Fangstbåt for C. A. LARSEN sesongen 1937/38
1939 Rekvirert av norske marine på høsten (RoNN). Stasjonert i 2. Sjøforsvarsdistrikt, 13. Bevoktningsdivisjon med løytnant Th. Jacobsen som skipssjef.
1940 Ankom Rosyth 18/06-1940 for ombygning til minesveiper. Registreres som HVAL V (J-393) .
1945 Returnert til Norge 08/04. Eiere: Den Norske Stat.
1946 Kommando strøket. Fartøyet solgt til A/S Norsk Hvalfangst (Kr. Gjølberg, Oslo) og stasjonert på Hestnes hvalstasjon på Hitra under navnet HVAL V.
1948 Fanger for A/S Norsk Hvalfangst i sommersesongen under navnet FINNHVAL II fra landstasjonen på Hestnes sammen med hvalbåtene FINNHVAL I (ex FEMERN) og FINNHVAL III (ex TORLYN). Fangsten tar til 03/05 og avsluttes 30/10. Fangst bestyrer var Th. Børnick (Sandefjord). Det ble tatt 70 finnhval, 27 seihval, 5 spermhval. Oljeproduksjonen var 2.400 fat hvalolje og 329 fat spermolje. I tillegg ble det produsert 914.387 kilo hvalkjøtt og 166.320 kilo hvalkjøtt mel. Det ble også produsert 15.214 kg hvallever
1949 Fanger for A/S Norsk Hvalfangst fra Landstasjonen på Hestnes sammen med hvalbåtene FINNHVAL I (ex FEMERN) og FINNHVAL III (ex TORLYN). Sommersesongen startet 05/05 og varte til 04/11. Fangstbestyrer var Th. Børnick (Sandefjord). Det ble tatt 94 finnhval, 3 seihval og 3 spermhval denne sommeren. KOS 40 var også engasjert en del av sommeren. Produksjonen ble 2.730 fat hvalolje.
1953 Solgt til Brødrene Drønen, Torangsvåg i Austevoll for ombygning.
1954 Ferdig bygd med ny BMV diesel, 6-syl. dim: 220 x 320 mm. på 400 bhk v/450 omdr. Bygget på Bergens Mek. Verksteder, Bergen. Omdøpt STAALØY og registrert som H-38-AV i merkeregisteret.
1960 Ny fremdriftsmotor installeres. En Bergen Diesel, 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 250 x 360 mm, 495 BHK v/390 omdr. Også utstyrt med sidepropellere forut og akter. Motoren bygd ved Bergens mek. Verksteder, Bergen.
1971 Omdøpt BRENNHOLM, som eiere P/R Nils O. Sandtorv, Hjellestad (Bergen). Registrert som H-38-BN.
1980 Fartøyet tatt ut av drift og i august senket i Bjørnafjorden (syd av Bergen).

1929 Built as whaling catcher STAR XII by Nylands Verksted, Oslo for Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow); Sandefjord.
1936 Sold to the whaling company Blaahval A/S and renamed HVAL V. Goes to the field along with six other catchers, all former STAR catchers, for the 1936/37 season as catcher for the factory C. A. LARSEN. The season's season is Jørgen Krag and Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin. The expedition is bare-boat chartered to Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin with option for purchase after 4 years.
1937 Catching factory C. A. LARSEN season 1937/38.
1939
Requested by Norwegian navy in autumn (RoNN). Stationed in 2. Naval Defense District, 13. Guardian Division with Lieutenant Th. Jacobsen as the commanding officer.
1940 Arrived Rosyth 18/06-1940 and rebuilt as a minesweeper, renamed J-393 (HVAL V).
1945 Returned to Norway 08/04, as owner the Norwegian government.
1946 Navy command ended and sold to A/S Norsk Hvalfangst (Kr. Gjølberg, Oslo) and stationed at Hestnes Whaling station at Hitra, Norway as whale catcher.
1948 Catching for A/S Norsk Hvalfangst in the summer season under the name FINNHVAL II from the shore station in Hestnes shore station together with the whaling catcher FINNHVAL I (ex FEMERN) and FINNHVAL III (ex TORLYN). The catch commenced 03/05 and ends 30/10. Whaling manager was Th. Børnick (Sandefjord). There were 70 fin whales, 27 sei whales, 5 sperm whales. Oil production was 2.400 barrels of whale oil and 329 barrels of sperm oil. In addition, 914.387 kilos of whale meat and 166.320 kilograms of whale meat flour were produced. Also, 15.214 kg of whale liver were produced.
1949 Catching for A/S Norsk Hvalfangst from the Hestnes shore station together with the whaling catcher FINNHVAL I (ex FEMERN) and FINNHVAL III (ex TORLYN). Summer season started 05/05 and lasted until 04/11. Whaling manager was Th. Børnick (Sandefjord). Total 94 fin whales, 3 sei whale and 3 sperm whales was taken this summer. KOS 40 was also engaged part of the summer. The production was 2.730 barrels of whale oil.
1953 Sold to Brødrene Drønen, Oslo for conversion to fishing vessel.
1954 Completed with a new BMV diesel, 6-cyl. dim: 220 x 320 mm. output 400 bhk at 450 rpm. Built on Bergens Mek. Verksteder, Bergen. Renamed STAALØY and registered as H-38-AV in the register of fishing.
1960 Replaced propulsion engine. A Bergen Diesel, 4-stroke/single acting, 8-cylinder, cyl. dim.: 250 x 360mm, 495 BHP at 390 rpm, built by Bergens mek.Verksteder, Bergen. Also equipped with thruster fore and aft.
1971 Renamed BRENNHOLM, as owner P/R Nils O. Sandtorv, Hjellestad (Bergen).
1980 Taken out of service and scuttled on purpose. Sank in Bjørnafjorden in March (south of Bergen)

  • STAR XII

    STAR XII
Kilde: DnV reg-1935/53, Rolf Kristensen (via warsailors.com),www.warsailors.com, Norsk Hvalfangst Tidende
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net