PET
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1969
Byggenr 668
Bruttotonn/BT 12.755
Nettotonn/NT 7247
Dødvekt/TDW 19.050 T
Skrog LOA Loa: 549',B: 74', Dypg.: 31'
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 2 stk Stork-Werkspoor, 6 sylindret
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Tønsberg

1960 Bygget som tubintanker MOBIL APEX ved Alexander Stephen & Sons Glasgow for Mobil Tankships Ltd, London. . 1969 Solgt til Hvalfangerselskapet "Pelagos" A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt POLLO. . 1972 Bro overbygg flyttet akter. Hoved turbin og turbogeneratorer byttes ut med diesel motorer ved Kristiansand Mek.Verksted. Kjelene blir også fornyet, tilpasset den nye driften. Under verksted oppholdet omkom 12 personer da CO2brannslukker for maskinrom ved et uhell ble utløst.. 1977 Solgt til Kingsford Shipping Co, Liberia og døpt REDSEA VENTURE.. 1980 Solgt til Petromer S.A, France og omdøpt CIRON. . 1984 Utflagget til Petromer S.A, Panama og omdøpt AUMA. . 1985 Solgt til Congelados Jesus S.A, Panama. Nytt navn IZARRA.. 1995 Strøket av Lloyds Register, liggende i Calabar i "ikke sjødyktig stand".. 1997 Status: Klar for hugging - trolig hugget samme år
1960 Built as tubin tanker MOBIL APEX by Alexander Stephen & Sons Glasgow for Mobil Tankships Ltd, London.. 1969 Sold to Hvalfangerselskap "Pelagos" A/S, (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Renamed POLLO. . 1972 Bridge building moved aft. The main turbine and two turbo generators built by shipbuilder and two Foster-Wheeler boiler replaced by a main diesel engine for propulsion and two diesel driven generators at Kristiansand Mek Verksted. Two new boilers fitted as well. During the work the CO2 fire extinguisher system for the engine room was accidently released. 12 persons died . 1977 Sold to Kingsford Shipping Co, Liberia and renamed REDSEA VENTURE. . 1980 Sold to Petromer S.A, France and called CIRON. . 1984 Flagged to Petromer S.A, Panama, renamed AUMA.. 1985 Sold to Congelados Jesus S.A, Panama. Renamed IZARRA. . 1995 Deleted from Lloyds Register, lying at Calabar "in non sea going condition" . 1997 Status: Scrapped -believed broken up same year.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Kilde: Leif O.Jørnsen, http://www.clydesite.co.uk/, Sist oppdatert: 30/03-2006 (RI/OL)
   
https://www.lardex.net