FARMAND
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
-
Norge
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Tønsberg

Ingen bilder er lagret for denne båten

   
https://www.lardex.net