GOS II
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LEKS
Byggeår 1949/10
Byggenr 616
Bruttotonn/BT 534
Nettotonn/NT 183
Skrog LOA Loa:168.5', Lpp: 158,0', B: 29.7', D: 15.6'
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Tønsberg

1949 Bygget som hvalbåt KRILL ved Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg 1955 Solgt til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt GOS II 1964 Solgt til A/S Lepsøy (Aage Aarseth, Vartdal), Ålesund 1965 OmBygget til fiskefartøy ved Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavåg. Ny tonnasje: 565 brt, 179 nrt. Nye mål: 168.5'x29.6'x13.3'. Dampmaskineriet erstattet med en diesel motor type: MaK DM, 2-takt/enkeltv. 6 sylindret, 1.100 BHK, Bygget ved (MaK Maschinenbau GmbH, Kiel). Omdøpt BERGHORN (M-82-VD). 1972 OmBygget til reketråler: 499 brt, 237 nrt 1980 Solgt til Havfiskeselskabet Mantsok APS, Sukkertoppen, DK i september. Omdøpt SERMILIK. 1981 Forliste NV av Island 23/03, da vann kom inn i en defekt overvannsventil. 1 mann omkom.
1949 Built as catcher KRILL by Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg 1955 Sold to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Renamed GOS II 1964 Sold to A/S Lepsøy (Aage Aarseth, Vartdal), Ålesund 1965 Converted to fishing vessel by Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavåg. New tonnage: 565 brt, 179 nrt. New measure: 168.5'x29.6'x13.3'. Steam machinery replaced by an oil engine type MaK DM, 2-stroke/single acting, 6 cyl., 1.100 BHK, built by MaK Maschinenbau GmbH, Kiel. Renamed BERGHORN (M-82-VD). 1972 Converted to shrimp trawler: 499 brt, 237 nrt 1980 Sold to Havfiskeselskabet Mantsok APS, Sukkertoppen, DK in Sept. Renamed SERMILIK. 1981 Went down NV of Iceland 23/03, as water getting in from a defect valve. 1 man lost.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Kilde: www.skipet.no Sist oppdatert: 28/05-2007 (RI/OL)
   
https://www.lardex.net