M/T NORFOLD

Tilbake til søk
NORFOLD
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDQR
Byggeår 1930
Leveringsmåned November
Byggenr 642
Bruttotonn/BT 6.374
Nettotonn/NT 3.812
Dødvekt/TDW 10.335 T
Skrog LOA 128,32 m
Bredde 17,83 m
Dypgående 9,84 m
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet 11,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Loa: 436' - Lpp: 421' - B: 58,5' - D: 32,3 - dypg.: 26,5'
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler, Scottish-type
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Glasgow
Reg havn Sandefjord

1930 Bygget som motor tanker NORFOLD ved Barclay Curle & Company Ltd., Whiteinch, Glasgow for Johan Rasmussen, Sandefjord. Sjøsatt 23/9-1930. Overlevert i november. 1940 Var på reise mellom New York og Aruba da Norge ble dradd med i krigen. Opererte for det meste på Midt-Østen og Fjerne-Østen gjennom hele krigen. 1941 Skadet i et angrep ved Suez 06/10. Ute av drift frem til januar. Reparert og fortsatte tjenesten. 1945 Ankom Sandefjord 13/11 for første gang, etter krigens slutt. Seilte videre til Grangemouth 06/12 for å ta inn forsyninger til hvalflåten på Syd Georgia. Seilte videre til Syd Georgia 12/12 via Curacao for å laste bunkersolje. 1946 Ankom England med deler av årets fangst før hun vente nesen hjem til Sandefjo

Maskineri:
Dieselmotor, 2 takt enkeltvirkende. 4 sylindere diam. 600 mm.
Doxford bygget ved Barclay & Curle. Co. Glasgow, UK.rd 21/04. 1951 Solgt til italienske AGIP, Genoa og omdøpt til CANOPO. 1965 I oktober solgt til opphugging i La Spezia, som CANOPO.

1930 Built as motor tanker NORFOLD by Barclay Curle & Company Ltd., Glasgow for Johan Rasmussen, Sandefjord. Launched 23/9-1930 1940 Was traveling between New York and Aruba when Norway was dragged into the war. Operated mostly in the Middle East and the Far East throughout the war. 1941 Reported damage in an attack by Suez 06/10. Inoperative until January. Repaired and continued service. 1945 Arrived Sandefjord 13/11 for the first time after the war ended. Sailed on to Grangemouth 06/12 to bring in supplies to whale fleet at South Georgia. Sailed to South Georgia 12/12 via Curacao to load bunkers. 1946 Arrived England with part of this year's catch before she waiting noses home to Sandefjord 21/04. 1951 Sold to Italian AGIP, Genoa and renamed CANOPO. 1965 In October sold for scrapping in La Spezia, which CANOPO.
  • NORFOLD

    NORFOLD
  • NORFOLD

    NORFOLD
Kilde: DnV reg-1935,www.warsailors.com
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
   
https://www.lardex.net