DS/HVB STAR XVI

Tilbake til søk
STAR XVI
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDPQ
Byggeår 1930
Leveringsmåned Mai
Byggenr 452
Bruttotonn/BT 249
Nettotonn/NT 83
Skrog LOA 115,97' (35,35 m)
Bredde 23,88' (7,28 m)
Dybde (i riss) 13,18' (4,02 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14,3' x 11,5', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.383 kv., driftstrykk 200 PSI
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1930 Bygget som hvalbåt STAR XVI ved Akers Mek. Verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord.
Ankom Framnæs mek. Værksted 31/07. Gikk i tørr dokk samme dag og frem til 02/08. Forlot havnen 09/08.
1931 Ankom verkstedet 16/10. I dokk fra 19/10 til 23/10. Forhales til lagerplass.
1933 Ankom verkstedet 03/08. Gikk i dokk 30/08 til 31/08. Forhales til lagerplass. Avgikk fra Sandefjord 05/09.
1934 Ankom verkstedet i Sandefjord 16/07. Dokker inn i tiden 16/07 til 13/08. Forlater Sandefjord 10/10.
Fangstbåt med SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1934/35. Skytter var Ernst Meyer.
1935 Resultat for sesongen 1934/35 var 263 hval. Ankom Framnæs mek. Værksted 14/05 og går rett i dokk. Forlater dokken og forhaler til lagerplass 16/05. Tilbake i dokk fra 14/10 til 15/10.
Fangstbåt med SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1935/36
1936 Ankommer verkstedet i Sandefjord og dokker inn 07/05 til 08/05.
Fangstbåt med SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1936/37
1939 Ankom verkstedet 09/06. Går i dokk i tiden 09/06 til 16/06. Tilbake i dokken 28/06 til 30/06. Ankommer igjen verkstedet for en ny dokking 27/09 og frem til 29/09.
Leid ut til Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S.), Haugesund for fangst med Fl/K SUDERØY sesongen 1939/40.
1940 STAR XVI sammen med SUDERØY-ekspedisjonen går til Montevideo etter ferdig sesong i isen, deretter til Curacao for bunkers. Da Norge var okkupert ble de sendt til Halifax via Hampton Roads. Ankom Halifax 23/4. Mannskapene ble avmønstret og sendt på krigstrening i Lunenburg, Nova Scotia.
1941 Kanadisk krigstjeneste fra høsten til november 1945 som minesveiper. Omdøpt HMCS STAR XVI (Z16/J00)
1945 Levert tilbake til eier. Deltok fangstsesongen 45/46 som bøyebåt med THORSHAMMER. Gikk fra Halifax, 03/11 med kurs for Sydishavet via Trinidad. Skytter var Kjell Steen Hansen, Helgeroa.
1946 Resultat for sesongen ble 31 hval.
Reparert ved Drammen Slip & mek. Verksted denne sommeren.
I fangst for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS de neste tre sesongene. Avgikk Sandefjord 07/10 for sesongen 1946/47. Anløp Dakar for bunkring 20/10 og ankom Walvis Bay 02/11 for å møte kokeriet. Ekspedisjonen gikk videre mot hvalfeltet 11/11.
1948 Anløper Las Palmas 24/04 på hjemtur sammen med STAR 23 og 25 for bunkring.
1949 Ankom verksted og går i dokk for inspeksjon 16/05 og frem til 18/05. Solgt i mai til Blomvaag Hval A/S, Herdla (Joh. A. Hojem, Bergen) for NOK 294.000 for fangst fra Blomvåg som HVAL III. Forlater verkstedet på Framnæs 28/08.
1951 Solgt i juni til Cia. Industrial. Valparaiso, Chile og omdøpt INDUS 9. Fangst fra Quintay, siste gang brukt i 1960.
1962 Solgt til Soc. Pequera Ruiz Ltd, Valparaiso. nytt navn RUIZ II og brukt som tråler.
1992 Fremdeles i Lloyds register.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon (triple exp.), syl. diam: 14,0"-22"-37,5", slag/stroke: 24", 141 NHK/800 IHK. Bygget ved Akers Mek. Verksted, Oslo

1930 Built as whale catcher STAR XVI by Akers Mek. Verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord.
Arrived at Framnæs mek. Værksted 31/07. Went in dry dock the same day and until 02/08. Left the port 09/08.
1931 Arrived at the repair yard 16/10. In dry dock from 19/10 to 23/10. Shifted to storage buoy.
1933 Arrived at the repair yard in Sandefjord 03/08. Went in dry dock from 30/08 to 31/08. Shifted to storage place. Departed from Sandefjord 05/09.
1934 Arrived the repair site in Sandefjord 16/07. In dry dock from 16/07 to 13/08. Left Sandefjord 10/10.
1935 Arrived Framnæs mek. Værksted 14/05 and went directly to the dry dock. Left the dock and returned to storage place 16/05. Back in dry dock from 14/10 to 15/10.
1936 Arrived the yard in Sandefjord and dry docked from 07/05 to 08/05.
1939 Arrived at the repair yard 09/06. Going into dock in the period 09/06 to 16/06. Back in dry dock 28/06 to 30/06. Arrived again the repair yard for a new docking from 27/09 and until 29/09.
Hired out to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S.), Haugesund for whaling with Fl/K SUDERØY.
1940 STAR XVI together with the SUDERØY-expedition proceed to Montevideo after end of season. Continued to Curacao for bunkering. As Norway experienced occupation, they agreed upon going to Halifax via Hampton Roads. Arrived Halifax 23/4. The crew was paid off and sent to war training at Lunenburg, Nova Scotia, Canada.
1941 Hired by the Canadian Navy as minesweeper until November 1945.
1945 Returned to owners and rebuilt as catcher. Contributed in the whaling season 1945/46 as catcher for the THORSHAMMER expedition. Left Halifax on 03/11 heading for the whaling ground via Trinidad.
1946 Repaired at Drammen Slip & mek. Verksted, Drammen this summer.
From the whaling season 1946/45 and two more seasons with SIR JAMES CLARK ROSS. Departed from Sandefjord 07/10 for the season 1946/47. Called Dakar for bunkering 20/10 and arrived at Walvis Bay 02/11 to meet the factory. The expedition continued towards the whaling ground 11/11.
1948 Calling Las Palmas 24/04 on the north bound together with STAR 23 and 25 for bunkering.
1949 Arrived the shipyard at Framnæs and went in dry dock for inspection from 16/05 until 18/05. Sold to Blomvaag Hval A/S, Herdla (Joh. A. Hojem, Bergen) in May for NOK 294.000 for whaling from Blomvåg as HVAL III. Left Framnæs and the town 28/08.
1951 Sold to Cia. Industrial, Valparaiso, Chile in June and renamed INDUS 9. Whaling from Quintay, last time in use in 1960.
1962 Sold to Soc. Pequera Ruiz Ltd, Valparaiso. and renamed RUIZ II and in service as fishing vessel.
1992 Still in the Lloyds register.

  • STAR XVI

    STAR XVI
  • STAR XVI

    STAR XVI
Akers Mek. Verksted, Oslo
Kilde: DnV reg.-1935, www.warsailors.com, Dokkelister fra Framnæs mek. Værksted
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net