DS/HVB VESTFOLD IV (ex HERCULES I)

Tilbake til søk
VESTFOLD IV (ex HERCULES I)
Nasjonalitet
Panama
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LCOD
Byggeår 1927/11
Leveringsmåned November
Byggenr 74
Bruttotonn/BT 273
Nettotonn/NT 98
Skrog LOA 4,26
Skrog LBP 117,4' (35,8 m)
Bredde 24,2' (7,34 m)
Dypgående 14’11” (4,55 m)
Dybde (i riss) 14,1' (4,29 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 15' x 12,1', m/3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 3.082 kv.ft, 200 PSI
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs kommunikasjon
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,5"-26"-44", slag 26", 187 NHK/1.200 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1934 - 1939
Panama
1939 - 1945
Tyskland
1945 - 1950
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Panama City

1927 Bygget som hvalbåt HERKULES I ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. Sjøsatt 20/10-1927, overlevert 18/11-1927.
1930 Fanger fra hvalstasjonen på Strømnes.
1931 Resultatet for sesongen 1930/31 ble 44.241 fat hvalolje.
1932 Leid ut til pelagisk fangst for kokeriet VESTFOLD i Sydishavet.
1933 Fangst og produksjon i sesongen 1932/33 ble totalt 163.700 fat hvalolje.
I fangst for kokeriet VESTFOLD igjen for sesongen 1933/34.
1933 Fanger på felleskvote mellom Vestfold Whaling Co. Ltd og Viking Corporation med kokeriet VESTFOLD.
1934 Resultat etter fangst med 7 hvalbåter ble 170.395 fat hvalolje for sesongen 1933/34, under britisk flagg.
Solgt til Vestfold Corporation (Johan Rasmussen & Co, Sandefjord), Panama. Omdøpt VESTFOLD IV.
Fanger med kokeriet VESTFOLD sesongen 1934/35.
1935 Sesongen 1934/35 utgjorde 123.600 fat hvalolje
1936 Sesongen 1935/36 ble produksjonen 114.963 fat hvalolje og 1.552 fat spermolje.
1937 Sesongen 1936/37 ble resultatet 105.509 fat hvaloje og 2.149 fat spermolje.
1938 Returnerer til isen
1939 Resultat av sesongen 1934/35 ble 123.618 fat.
Solgt 20/07 til Walter Rau-Neusser Oelwerke AG, Neuss/Rhein, Tyskland. Omdøpt RAU XI. Rekvirert av Den tyske marine 30/11-39.
1940 Satt inn i krigstjeneste 20/07 som V-1705 RAU XI og tilknyttet 17 Vorpostenflotille som opererte i Østersjøen og var etablert i juni 1940.
1945 Satt på land under kraftig uvær I Østersjøen 17/01. Reddet og overlevert Norge som krigserstatning. 
1950 Solgt til Hans O. Vindenes, Vinneseidet/Bergen.
1951 Ombygd til fiskefartøy. Dampmaskineri blir erstattet med en dieselmotor 2-takt/enkeltvirkende6-sylindret, syl. Dim.: 230 x 400 mm 360 BHK bygd av Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn. Ny donkeykjel. Omdøpt ANNA G registrert i merkeregisteret som H-152-F.
1956 Ny motor for fremdrift. En dieselmotor 2-takt/enkeltv. 6-sylindret 720 BHK. Bygd av Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark.
1957 Skroget forlenget. Ny dimensjon: L: 143,3’ – B: 24,1’ – D: 15,9’, tonnasje: 342 brt, 146 nrt.
1974 Solgt til Henry Kalve, Bakkasund/Bergen. Omdøpt GRETHE KALVE. Innmeldt i merkeregisteret som H-8-AV.
1980 Innkjøpt av Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt STRILMØY.
1981 Ombygd til stand by/rescue ved H. & E. Nordtveit Skibsbyggeri. Ny tonnasje: 407 brt, 146 nrt. Ekstra motor innsatt: Caterpillar, 610 BHK.
1993 I september overført til Simon Møkster Shipping AS, Stavanger.
1994 I juli ommålt: 387 BT, 116 NT.
1997 Overført til Simon Møkster Rederi AS, Stavanger.
2001 Overført til Team Møkster AS, Stavanger i april.
2004 I mai, solgt til Scandinavia Metall AS, Stord i mai for hugging. Hogget på Eldøyane.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Kaldnæs tre-trinns ekspansjon (triple exp.) 3-sylindret, syl. dia.: 15,5"-26"-44", slag/stroke: 26", NHK 187. Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg

1927 Built as a whale catcher HERKULES I at Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. Launched 20/10-1927, delivered 18/11-1927.
1930 Catcher from the whale station at Stromness Harbour.
1931 The result for the season 1930/31 was 44,241 barrels of whale oil.
1932 Hired to pelagic whaling for the factory VESTFOLD in the Southern Seas.
1933 Catch and production in the season 1932/33 totaled 163.700 barrels of whale oil.
Catching for the factory VESTFOLD again for the season 1933/34.
1933 Catches on a joint quota between Vestfold Whaling Co. Ltd and Viking Corporation with the factory VESTFOLD.
1934
Results after catching with 7 catchers were 170.395 barrels of whale oil for the season 1933/34, under British flag.
Sold to Vestfold Corporation (Johan Rasmussen & Co., Sandefjord), Panama. Renamed VESTFOLD IV.
Catching for the factory VESTFOLD season 1934/35.
1935 The 1934/35 season was 123.600 barrels of whale oil.
1936 The 1935/36 season was 114.963 barrels of whale oil and 1,552 barrels of sperm oil.
1937 The season 1936/37 resulted in 105,509 barrels of whale and 2,149 barrels of sperm oil.
1938 Return to the ice.
1939 Result of the season 1934/35 was 123,618 barrels.
Sold 20/07 to Walter Rau-Neusser Oelwerke AG, Neuss/Rhein, Germany. Renamed RAU XI.
Requested by the German Navy 30/11-1939.
1940 Engaged in war service 20/07 as V-1705 RAU XI and affiliated with 17 Vorpostenflotille operating in the Baltic Sea and established in June 1940.
1945 Landed during heavy storms in the Baltic Sea 17/01. Rescued and handed over Norway as a war substitute.
1950 Sold to Hans O. Vindenes, Vinneseidet/Bergen. 1951 Converted to fishing vessels. Steam machinery is replaced with a diesel engine 2-stroke/single-acting 6-cylinder, cyl. dim .: 230 x 400 mm 360 BHK built by Frederikshavn’s Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn. New donkey boiler. Renamed ANNA G registered in the fishing register as H-152-F.
1956 New engine for propulsion. A diesel engine 2-stroke/single. 6-cylinder 720 BHK. Built by Alpha Diesel A/S, Frederikshavn, Denmark.
1957 The hull extended. New dimension: L: 143,3 '- B: 24,1' - D: 15,9 ', tonnage: 342 grt, 146 nrt.
1974 Sold to Henry Kalve, Bakkasund/Bergen. Renamed GRETHE KALVE. Enrolled in the brand register as H-8-AV.
1980 Purchased by Simon Møkster, Stavanger. Renamed STRILMØY.
1981 Re-constructed a to stand by/rescue vessel at H. & E. Nordtveit Skibsbyggeri.
New tonnage: 407 brt, 146 no. New propulsion engine inserted, a Caterpillar, 610 BHK.
1993 In September transferred to Simon Møkster Shipping AS, Stavanger.
1994 In July Revised: 387 BT, 116 NT.
1997 Transferred to Simon Møkster Rederi AS, Stavanger.
2001 Transferred to Team Møkster AS, Stavanger in April.
2004 In May, sold to Scandinavia Metall AS, Stord in May for breaking. Broken up at Eldøyane.

  • VESTFOLD IV

    VESTFOLD IV
Kilde: DnV reg- 1935, «Hvalfangernes Assuranceforenings» årbøker
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net