KVIK
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Rederi Peder Bogen
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1872
Bruttotonn/BT 153
Nettotonn/NT 124
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 93,4' – B: 24,6' – D: 11,0'
Skrog LBP L: 93,4'
Bredde 24,6'
Dypgående 11,0'
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Bottlenosefanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, skonnert m/treskrog
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Porsgrunn, Kleivestrand
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1872
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

1872 Bygget som skonnert (slettoppet) KVIK ved N. J. Klevstrand, Kleivestrandbukten, Porgrunn for Jean B.Linaae, Sandefjord.
1880 Solgt til Bertel I. Larsen, Sandefjord.
1881 Solgt tilbake til Jean B.  Linaae, Sandefjord.
1883 Igjen solgt til Bertel I. Larsen, Sandefjord.
1891 Solgt til A/S Kvik (Johan Bredal, disponent), Sandefjord som satte inn i bottlenose fangst. Skipsfører var N. J. Nielsen.
1898 Solgt til A/S Kvik (Peder Bogen, disponent), Sandefjord.
1902 Solgt til Sverige. Omdøpt MATHILDA

1872 Built as schooner KVIK by N. J. Klevstrand, Kleivestrandbukten, Porgrunn for Jean B. Linaae, Sandefjord.
1880 Sold to Bertel I. Larsen, Sandefjord.
1881 Sold back to Jean B. Linaae, Sandefjord.
1883 Again sold to Bertel I. Larsen, Sandefjord.
1891 Sold to A/S Kvik (Johan Bredal), Sandefjord and used as bottlenose catcher under the command of captain N. J. Nielsen.
1898 Sold to A/S Kvik (Peder Bogen), Sandefjord.
1902 Sold to Sweden and renamed MATHILDA

Ingen bilder er lagret for denne båten

Skipsfører: N.J.Nielsen (1891-1898)
Kilde: Boken "Seilskip i Sandar og Sandefjord", Norsk Sjøfartmuseum "Malmsteinregisteret
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen