DS/HVB GAMA Tilbake til søk
GAMA
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5352070
Klassifisering DnV 1A1, Whaler
Kallesignal HMKR/LDIO
Byggeår 1892/11
Leveringsmåned November
Byggenr 141
Bruttotonn/BT 112
Nettotonn/NT 41
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 26,33 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 5,42 m
Dypgående 3,5 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 9
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 9,2’ x 9’ Kullfyrt m/2 fyrganger
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 18", 270 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1964 - 1972
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1892 Bygget som GLÜCKAUF ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Nordische Hochseefischerei (Nord Deutsche Walfang Ges.), Lübeck for bruk i fangst på Nordishavet.
Det første fartøy utstyrt med dampmaskin type 3-trinns ekspansjon (triple exp.) produsert på Akers mek. Verksted. I tillegg utstyrt med rigg for seilføring, samt utstyrt med såkalte ”tråler-vinger”. Overlevert i november.
1893 Rederiet inngikk avtale med Anglo-Norwegian Whaling Co. om fangstleveranse til landstasjonen Skårøy i Finnmark.
Opplag i Hamburg etter endt Finnmarkssesong.
1894 Rederiet blir likvidert.
Senere samme år solgt til «Tønsberg Interesseselskap for hvalfangst», bedre kjent som «Jarfjordselskapet». Omdøpt BJØRN
Satt i fangst på Finnmark kysten.
1906 Solgt til Morten Andreas Ingebrigtsen, Tromsø. Navn uendret. Arktisk fangst, bl.a. ved Bjørnøya.
1909 Solgt til A/S Viking (M. A. Ingebrigtsen og P Bogen), Tromsø/Sandefjord i november. (Selskapet dannet av de to herrer i 1908). Navn uendret.
Fanget for selskapets Fl/k AMBRA sammen med hvalbåten SKYTTEN ved Vest-Afrika fra 1909 og noen år fremover.
1915 Solgt til Hvalfanger-A/S Viking (Johan Rasmussen), Sandefjord.
1916 Solgt til A/S South Atlantic (Gmeiner, Laurantson og Lorentz Bruun), Tønsberg. Omdøpt GAMA (muligens fremdeles som BJØRN) Fanget v/ Bahia dos Elephantos, Portugisisk Angola, Vest Afrika sommeren 1916 for kokeriet ESPERANZA
Båtens mannskap hevet selskapets hvalbåt CABRAL som sank utenfor landbasen året før.
1923 Forhaler fra lager til verkstedet på Framnæs 10/04 for dokking og ettersyn. Forhaler til byen 28/04. Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord, omdøpt THOR 7.
1924 Ankommer i januar til havnen i Sandefjord sammen med THOR 6. Begge forhaler til verkstedet i mai.
1925 Solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg, omdøpt GAMA.
1929
Solgt til Leif Bryde A/S, Sandefjord.
1930 Ankommer Sandefjord og verkstedet 17/02 for ettersyn og dokking. Forlater verkstedet etter utdokking 19/02 for opplag. Forlater havnen 05/04. Vender tilbake 15/09.
1931 Overført til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord.
1935 Solgt til O. Paulsen, Greåker, Sarpsborg. Ombygget til bukserbåt. Benyttet som taubåt på Glomma
1953 Solgt til Skips A/S Tandøy (Tandberg & Møinichen), Drammen, omdøpt TANDØY.
Ombygget til motordrevet lasteskip i Drammen. Utstyrt med 1 x lasterom og luke 37,7’ x 10,8’ og lastebom (1,5T SWL) og tilhørende vinsj.
Dampmaskin erstattet med en dieselmotor, 2-takt/enkeltv., 2-sylindret, syl. dim.: 355 x 430 mm, 160 BHP. Bygget ved A/S Vølund, København.
1957 Solgt til Skips A/S Tandøy (Nils Halvorsen A/S), Porsgrunn. Sank syd av Årøy på reise Brevik 27/12. Hevet og reparert.
1959 Solgt til Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen), Porsgrunn.
1960 Solgt til Johan Kristian Brandal & sønner, Brandal, Ålesund i desember.
1964 Ny fremdriftsmaskin innsatt, 2-takt/enkeltv., 3-sylindret, syl. dim.: 290 x 410 mm, 210 BHK, levert av A/S Vølund, København. (Motoren bygget 1960).
1966 Solgt til Nils Dahl, Hundvåg, Stavanger.
1972 Overtatt av Marthon Dahl, Stavanger.
1982 Solgt i mai til Leif Myklebust, Bergen. Videre solgt til Odd Ingvar Viken, Roan, Kristiansund.
1984 Kondemnert. Ikke i DnV Reg.
2009 Slettet av registeret 24/04-2009 som kondemnert.

1892 Built as whale catcher GLÜCKAUF by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Nordische Hochseefischerei, Lubeck for use in the Northern Seas.
GLÛCKAUF was the first vessel ever equipped with Akers reciprocating steam engine.
1893 The German company get an agreement with Anglo-Norwegian Whaling Co. about catch delivery to the shore based whaling station at Skårøy in Finnmark.
Went to lay up in Hamburg after end of the Finnmark-season.
1894 The company is liquidated.
Later same year (not 1895 acc. Ulf Gustavsens notes) sold to the company «Tønsberg Interesseselskap for hvalfangst». Better known as the ”Jarfjordselskapet”. Renamed BJØRN
Used as whale catcher on the coast of Finnmark.
1906 Sold to Morten Andreas Ingebrigtsen, Tromsø. Name unchanged. Used in Arctic whaling around Bjørnøya.
1909 Sold to Hvalfanger-A/S Viking (M. A. Ingebrigtsen and Peder Bogen), Tromsø/Sandefjord. The company was established in 1908. Name unchanged.
As catcher for the companies floating factory Fl/F AMBRA, in company with the catcher SKYTTEN on the coast of West-Africa from 1909 and some year after.
1915 Sold to Hvalfanger-A/S Viking (Johan Rasmussen), Sandefjord.
1916 Sold to the A/S South Atlantic (Gmeiner, Laurantson and Lorentz Bruun), Tønsberg. Renamed GAMA (possibly still BJØRN). Catching at Bahia dos Elephantos, Portugise Angola, West-Africa during summer of 1916 for the factory ship ESPERANZA
The crew refloated the company’s catcher CABRAL who sank outside the whaling station the year before.
1924 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord, renamed THOR 7.
1925 Sold to A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg, renamed GAMA.
1929
Sold to Leif Bryde A/S, Sandefjord.
1931 Transferred to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde A/S), Sandefjord.
1935 Sold to O. Paulsen, Greåker, Sarpsborg. Converted to tug boat. Put to serve as tug on the river Glomma, Norway.
1953 Sold to Skips A/S Tandøy (Tandberg & Møinichen), Drammen, renamed TANDØY.
Converted to diesel driven coastal freighter in Drammen. Equipped with 1 x cargo hold with hatch 37,7’ x 10,8’ and derrick for cargo (1,5T SWL) and cargo winch.
Steam machinery replaced by an oil engine , 2-stroke/single acting, 2-cylinder, cyl.dim.: 355 x 430 mm, 160 BHP. Manufactured by A/S Vølund, Copenhagen.
1957 Sold to Skips A/S Tandøy (Nils Halvorsen A/S), Porsgrunn.
1960 Sold to Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen), Porsgrunn.
1961 Sold to Johan Kristian Brandal & Sons, Brandal, Ålesund.
1964 New propulsion fitted. A 1960 built diesel, 2-stroke/single acting, 3-cylinder, cyl.diam.: 290 x 410 mm, 210 BHP, manufactured by A/S Vølund, Copenhagen, Denmark.
1966 Sold to Nils Dahl, Stavanger.
1972 Taken over by Marthon Dahl, Stavanger.
1983 Sold to Odd Viken Roan, Stavanger.
1987 Not in the register of DnV.
2009 Finally deleted from the registers on 24/04-2009 and condemnated.

  • BJØRN

    BJØRN
  • BJØRN

    BJØRN
  • BJØRN

    BJØRN
Kilde: Lloyd’s Reg., DnV Reg., Aker mek. Verksted byggeliste, Boka ”Taubåtfart på Glomma” av Knut W. Engebretsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen, S. Norheim og Ragnar Iversen