DS/HVB DON ERNESTO Tilbake til søk
DON ERNESTO
Nasjonalitet
Argentina
Off nr 14558
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1910/07
Bruttotonn/BT 221
Nettotonn/NT 84
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 37,79 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 6,13 m
Dypgående 4,26 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kull fyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain, 2-takt, enkeltv., 6-syl., dim. 620 x 1.400 mm, 6.500 BHK v/135 o.min.
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Buenos Aires
Byggeår 1910/07
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 82

1910 Bygget som hvalbåt DON ERNESTO av Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Cia. Argentina de Pesca S.A., Argentina. Bygget som stålbåt med to propeller og to stempel dampmaskiner og dobbelt bunn. Ferdigstilt i juni. Kost pris var kr 170,000.
Tre hvalkanoner var montert. To forut og en akter, samt to forskjellige akkumulator systemer.
Dette var ikke den første som var bygd etter denne lesten. Allerede i 1907 ble det bygget en hvalbåt med samme utrustning for The Tyee Whaling Co i Alaska. Den ble bygget i Seattle.
1911 Sesongen 1910/11 ga et bra resultat. 527 knølhval og noen finnhval. To av kanonene ble senere demontert slik at en ble igjen forut.
1912 Hvalskytter Johan Ludvig Bechmann døde ved ulykke i Sydishavet 1912- 13. Far til senere hvalskytter Hans Bechmann, Nøtterøy.
1916 Hvalfangerselskapet Compañia Argentina de Pesca (Pesca) ga et et tilbud tidlig i juni for å redde Shackletons menn fra Elephant Island ved å bruke kombinasjon av skipene deres SS UNDINE og hvalbåten DON ERNESTO.
1944 Solgt til Prefectura General Maritima, Buenos Aires, i juni for 6,168 pesos, ombygd til taubåt. Ingen flere detaljer.

1910 Built as whale catcher DON ERNESTO by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Cia. Argentina de Pesca S.A. Built as a steel Twin Screw Whale Catcher with two steam engines.
This was not the first that was built after this idea. Already in 1907, a whale boat was built with the same equipment for The Tyee Whaling Co in Alaska. It was built in Seattle.
Completed in July. Cost price NOK 170,000.
Three whaling guns installed, two forward, one aft, two accumulator arrangements.
1911 Season of 1910/11 gave a good result. 527 humpback whales and some fin whales. Two of the cannons were later dismantled so that one was left ahead.
1912 Gunner Johan Ludvig Bechmann died in an accident in the Southern Ocean 1912- 13. Father of later whaler Hans Bechmann, Nøtterøy.
1916 The whaling company Compañia Argentina de Pesca (Pesca) made an offer in early June to rescue Shackleton's men from Elephant Island using a combination of their ships SS UNDINE and the whale catcher DON ERNESTO.
1944 Sold to Prefectura General Maritima, Buenos Aires, in June for 6,168 pesos, converted for towing purposes. No further details.

  • DON ERNESTO

    DON ERNESTO
  • DON ERNESTO

    DON ERNESTO
Kilde: Moderne Hvalfangsts Historie ((bind 3, s.66), boken «Pesca», Hvalfangerregister fra Hvalfangernes Assuranceforening.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen