D/S SKRAMSTAD (II) Tilbake til søk
SKRAMSTAD (II)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr 5602331
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal MCDB
Byggeår 1905/01
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 54
Bruttotonn/BT 1.413
Nettotonn/NT 995
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP L: 231,7'
Bredde 35,2’
Dypgående 20,5’
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods
Hastighet 8,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoveddampkjele (ildrørskjel / fire tube boiler) m/dim.: 14,9’ x 10,6’. 3 fyrganger. Samlet heteflate 2.155 kv/ft. Arbeidstrykk 170 PSI
Kjelebygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16,5"-27,0"-44,0", slag 33,0", 129 NHK
Maskin-/motorbygger Nylands Værksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1905 Bygget som DS SKRAMSTAD (II) på Framnæs mek. Værksted for A. F. Klaveness, Sverdstad, Sandefjord.
Det første fartøy bygget på Framnæs mek. Værksted som hadde elektrisitet og lys om bord. Overlevert i januar.
1907 Rederiet A. F. Klaveness & Co. flyttet til Lysaker, Kristiania
1910 SKRAMSTAD omregistrert til skipsregisteret i Kristiania (Oslo).
1913 Solgt til Cia. Argentina de Nav. de la Patagonia (Jose Menendez), Buenos Aires, Argentina. Omdøpt ATLANTICO
1916 Solgt til Soc. Anon. Importadora y Exportadora de la Patagonia, Buenos Aires. Registrert i Buenos Aires, Argentina.
1938 Solgt til Sociedad Anonima Navegacao Parana Santa Catharina, Rio de Janeiro, Brasil.
1942 Overtatt av Compania Navegacao e Commercio Pan-Americana, Rio de Janeiro, Brasil.
1954 Hugget i Brasil i april.

1905 Built as DS SKRAMSTAD (II) at Framnæs mek. Værksted for A. F. Klaveness, Sverdstad, Sandefjord.
The first vessel built on Framnæs mek. Værksted that had electricity and lights on board. Delivered in January.
1907 Shipping Company A. F. Klaveness & Co. moved to Lysaker, Kristiania
1910 SKRAMSTAD re-registered to the ship register in Kristiania (Oslo).
1913 Sold to Cia. Argentina de Nav. de la Patagonia (Jose Menendez), Buenos Aires, Argentina. Renamed ATLANTICO.
1916
Sold to Soc. Anon. Importer and Exporter of Patagonia, Buenos Aires. Registered in Buenos Aires, Argentina.
1938 Sold to Sociedad Anonima Navegacao Parana Santa Catharina, Rio de Janeiro, Brazil.
1942 Taken over by Compania Navegacao e Commercio Pan-Americana, Rio de Janeiro, Brazil.
1954 Broken up in Brazil in April.

  • SKRAMSTAD

    SKRAMSTAD
Kilde: «Gamle» Lardex arkiv, skipshistorie.net, Lloyds reg. 1934/35
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen