JASON
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr 27310
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal MFJH (senere LELA)
Byggeår 1908/10
Bruttotonn/BT 295
Nettotonn/NT 113
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 137 ' - Lbp: 131,3' - B: 23,1' - D: 11,2'
Skrog LBP Loa: 137 ' - Lbp: 131,3'
Bredde 23,1'
Dypgående 11,2'
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bukser og berging
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12,75"-21,5"-35", slag 24"
Maskin-/motorbygger C. D. Holmes & Co., Ltd., Hull
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Bergen
Byggeår 1908/10
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 75

1908 Bygget som bergningsfartøy JASON ved A/S Framnæs mek. Værksted for A/S Salvator (Vestenfjeldske Bjergnings & Dykkerselskap v/Morten Beyer), Bergen. Stabelavløpning 18/06-1908. Prøvetur og overlevering 06/10. Admiral Sparre lykkeøsnket A/S Salvator med det nye fartøyet og sa "sin glede over at et norsk foretagende dygtiggjorde sig for konkurrancen ved at anskaffe det bedste og mest tidsmessige matriel".Dampmaskinen var bygget ved C. D. Holmes i Hull i 1891.
1912 Selskapet forandrer navn til Norsk Bjergningskompagni A/S opprettes med hovedkontor i Oslo og base i Bergen, Moss og Trondheim
1944 Bombet og senket av russiske fly den 20/10 i Persfjorden, Finnmark på reise Båtsfjord til Vardø. Maskinsjef Johannes Eriksen omkom. 12 personer ble reddet. 

1908 Built as a salvage vessel JASON by A/S Framnæs mek. Værksted for A/S Salvator (Vestenfjeldske Bjergnings & Dykkerselskap v / Morten Beyer), Bergen. Launched 18/06-1908. Sea trail and handover 06/10. Admiral Sparre congratulated A/S Salvator on the new vessel and said "his joy that a Norwegian company made itself competent for the competition by producing the best and most timely material". The steam engine was fabricated at C. D. Holmes in Hull, England in 1891.
1912 The company changes its name to Norsk Bjergningskompagni A/S, Bergen
1944 Bombed and sunk by russian aircraft on 20/10 in Persfjorden, Finnmark on a journey Båtsfjord to Vardø. Chief engineer Johannes Eriksen died. 12 people were rescued.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Fra boken "A/S Framnæs mek. Værksted 1898 - 1948" v/Hans I. Bogen, Lloyds reg 1934/35
Utarbeidet av: Ragnar Iversen