FIX
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Rederi Albert Grøn
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Brigg
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1869 Kristiania -
Norge
Sted Torneå
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1858 Torneå
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Solgt til Kristiania i 1875, gjenninnkjøpt i 1879. Atter overført til Kristiania i 1887.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå