BRK MATHILDE Tilbake til søk
MATHILDE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Rederi
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Sandefjord
Byggeår År ikke reg
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Ingen bilder er lagret for denne båten